> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата жөңгө салуучу таасирин талдоо

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата негиздеме маалымкат

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору

Сунуштар жана жооптор РЕЕСТРИ (2024-жылдын 19-февралындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)

Сунуштар жана жооптор РЕЕСТРИ (2023-жылдын 19-октябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата жөнгө салуучу таасирин талдоо

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата негиздеме-маалымкат

"Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору

2023-жылдын 18-августундагы "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүгө карата сунуштардын жана жооптордун реестри

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы жана "Банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынгандыгына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна" Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамы жана "Банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы кабыл алынгандыгына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" конституциялык Мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын "Банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамы кабыл алынгандыгына байланыштуу айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

"Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" "Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзам долбооруна карата салыштырма таблицасы

"Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору

"Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзамынын долбооруна карата жөнгө салуучу таасирин талдоо

2022-жылдын 5-декабрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана "Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирин талдоо жөнүндө билдирүүгө карата сунуштар жана жооптор реестри.

"Криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору

"Криптовалюталарды жүгүртүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы долбоору"

"Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Виртуалдык активдер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата салыштыруу таблицасы

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун РЕЕСТРИ - 2020-ж. 13-ноябрындагы криптовалюталарды жөнгө салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуу таасирин талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын жөнүндө билдирүү

Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме.

Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблицасы.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата cалыштырма таблицасы.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүнө тиешелүү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүнө тиешелүү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүнө тиешелүү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблицасы


"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процессуалдык кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата Салыштырма таблицасы


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата Маалымдама-негиздеме.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында инкассациялык иш жөнүндө" мыйзам долбоору

"Кыргыз Республикасында инкассациялык иш жөнүндө" мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр


Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү (Административтик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Административдик-процесстик кодекске, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрду киргизүү жөнүндө" (Административтик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына") мыйзам долбооруна салыштырма таблицасы


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" мыйзам долбоору (Кыргыз Республикасынын "Чет өлкө валютасындагы операциялар тууралуу", "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө" мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине)

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө" Мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзам долбооруна карата негиздеме-маалымдама

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзам долбооруна салыштырма таблица


Кыргыз Республикасынын Банк кодексинин долбоору

"Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын Банк кодексинин долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын Банк кодексинин долбоорунун, "Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирин талдоо