> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Улуттук банкынын 2023-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети менен Улуттук банкынын 2022-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2019-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2016-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2015-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-жылга экономикалык саясат жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2011-жылга экономикалык саясат жөнүндө биргелешкен билдирүүсү

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылга финансылык жана социалдык-экономикалык саясаты жөнүндө биргелешкен билдирүүсү