> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 Кыргыз Республикасында Ачык банкингди өнүктүрүү концепциясы

Санарип сом концепциясы

Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган концепция

 Кыргыз Республикасында Тез төлөмдөр системасын өнүктүрүү концепциясы

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2023-2027-жылдарга каралган негизги багыттары

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2015-2017-жылдарга каралган негизги багыттары