> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2024-жылдын 1-кварталга карата коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө стратегиялык иш-аракеттер планын (САП) отчету

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жылдын 4-кварталга карата коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө стратегиялык иш-аракеттер планын (САП) отчету

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-жылдын 3-кварталга карата коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө стратегиялык иш- аракеттер планын отчету

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2023-2025-жылдарга коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдын 4-кварталындагы отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдын 3-кварталындагы отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдын 2-кварталындагы отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2021-жылдын 1-кварталындагы отчету

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2020-жылдын 4-кварталындагы отчету

 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2020-жылдын 10-апрелиндеги №2020-Пр-022/75-О "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө" буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын буйругу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 13-сентябрындагы № 474 токтомун жүзөгө ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында 2020-2021-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралар планын аткаруу жөнүндө отчету

"Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы 2012-жылдын 2-февралынан N26

 

"Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2012-жылдын 8-августунан N153

 

"2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы 2013-жылдын 21-январынан N11

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-жылдын 16-октябрындагы № 256-О буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-2014-жылдарда коррупцияга каршы аракеттерди көрүү боюнча иш-чаралар программасы

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-жылдын 16-октябрындагы № 256-О буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтомун аткаруунун алкагында Улуттук банктын 2014-2015-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттерди көрүү боюнча планынын долбоору