> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2010ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Бүтүмгө келишилген күн Сатып алуу (АКШ долл.) Сатуу (АКШ долл.)
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
11.07.2024 17 500 000.00 16 800 000.00 - -
19.06.2024 - 62 500 000.00 - -
13.06.2024 - - - 6 650 000.00
07.06.2024 19 000 000.00 21 700 000.00 - -
04.06.2024 - 16 900 000.00 - -
21.05.2024 4 500 000.00 27 000 000.00 - -
07.05.2024 11 000 000.00 6 700 000.00 - -
26.04.2024 - 24 500 000.00 - -
22.04.2024 16 500 000.00 9 350 000.00 - -
16.04.2024 19 000 000.00 200 000.00 - -
08.04.2024 14 000 000.00 3 100 000.00 - -
27.03.2024 - 9 000 000.00 - -
12.03.2024 - - - 8 350 000.00
02.02.2024 - - - 23 500 000.00
16.10.2023 - - - 44 800 000.00
05.10.2023 - - 7 200 000.00 19 950 000.00
14.09.2023 - - 8 600 000.00 39 090 000.00
11.08.2023 - - 10 000 000.00 25 880 000.00