> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2010ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Улуттук банктын валюта рыногунда операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Бүтүмгө келишилген күн Сатып алуу (АКШ долл.) Сатуу (АКШ долл.)
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген
күндөгү эсептөөлөр менен
бүтүмгө келишилген күндөн
башка күндөгү эсептөөлөр менен
24.05.2023 - - 2 000 000.00 60 200 000.00
19.04.2023 - - 18 440 000.00 22 530 000.00
13.04.2023 - - 7 550 000.00 38 550 000.00
31.03.2023 - - 27 700 000.00 17 500 000.00
13.03.2023 - - - 35 000 000.00
15.02.2023 - - - 35 600 000.00
13.02.2023 - - - 40 220 000.00
06.02.2023 - - - 47 100 000.00
10.01.2023 - - - 104 250 000.00
20.12.2022 - - 2 000 000.00 85 500 000.00
06.12.2022 - - 1 000 000.00 58 500 000.00
16.11.2022 - - 3 500 000.00 51 700 000.00
24.06.2022 23 000 000.00 36 150 000.00 - -
17.06.2022 25 400 000.00 26 040 000.00 - -
10.06.2022 21 500 000.00 12 200 000.00 - -