> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки ноталардын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки ноталардын экинчилик рыногу

Ноталардын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү: 


Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Бүтүмдөрдүнжалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган
пайыздык чен (%)
26.12.2022 259 000.00 11.00 2 - -
16.12.2022 30 000.00 11.00 3 - -
15.12.2022 80 000.00 11.00 1 - -
14.12.2022 95 000.00 11.00 1 - -
07.12.2022 250 000.00 11.00 1 - -
27.10.2022 20 000.00 12.50 1 - -
26.10.2022 40 000.00 12.50 1 - -
25.10.2022 170 000.00 12.50 1 - -
24.10.2022 165 000.00 12.50 1 - -
21.10.2022 90 000.00 12.50 3 - -
20.10.2022 80 000.00 12.50 1 - -
19.10.2022 40 000.00 12.50 1 - -
18.10.2022 30 000.00 12.50 1 - -
17.10.2022 100 000.00 12.50 1 - -
03.10.2022 100 000.00 12.50 1 - -
30.09.2022 160 000.00 12.50 3 - -
23.09.2022 60 000.00 12.00 3 - -
08.09.2022 60 000.00 12.00 1 - -
23.08.2022 60 000.00 12.00 1 - -
22.08.2022 60 000.00 12.00 1 - -
18.08.2022 60 000.00 12.00 1 - -
02.03.2022 60 000.00 8.00 1 - -
28.02.2022 70 000.00 6.00 1 - -