> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 1998ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Улуттук банктын рефинансылоо операциялары

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Овернайт кредити Бир күндүк кредит Акыркы инстанциянын кредити
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Пайыздык
чен (%)
Датасы Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү (миң сом) Мөөнөт
(күн)
Пайыздык
чен (%)
05.04.2023 80 308.18 15.00 - - - - - - -
04.07.2022 144 545.45 16.00 - - - - - - -
20.06.2022 202 727.36 16.00 - - - - - - -
17.06.2022 202 727.36 16.00 - - - - - - -
16.06.2022 166 091.00 16.00 - - - - - - -
15.06.2022 166 091.00 16.00 - - - - - - -
14.06.2022 217 272.73 16.00 - - - - - - -
13.06.2022 217 272.73 16.00 - - - - - - -
10.06.2022 264 272.82 16.00 - - - - - - -
09.06.2022 264 272.82 16.00 - - - - - - -
08.06.2022 264 272.82 16.00 - - - - - - -
07.06.2022 264 272.82 16.00 - - - - - - -
06.06.2022 217 272.73 16.00 - - - - - - -
03.06.2022 240 649.36 16.00 - - - - - - -
02.06.2022 324 285.82 16.00 - - - - - - -
01.06.2022 299 353.27 16.00 - - - - - - -
31.05.2022 299 353.27 16.00 - - - - - - -