> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

2024-жыл

 27.05.2024: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.04.2024: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.02.2024: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.01.2024: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2023-жыл

 27.11.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.10.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.08.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 31.07.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.05.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.04.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.02.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.01.2023: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2022-жыл

 29.11.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 01.11.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.08.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.07.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.05.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.04.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 10.03.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.02.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 31.01.2022: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2021-жыл

 29.11.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.10.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 01.09.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.07.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 31.05.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.04.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 22.02.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.01.2021: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2020-жыл

 30.11.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.09.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.08.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.06.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.05.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.03.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.02.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 28.01.2020: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи


2019-жыл

 23.12.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 25.11.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.09.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 26.08.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 24.06.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 27.05.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 25.02.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи

 25.03.2019: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс- релизи


2018-жыл

 24.12.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.11.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.09.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.08.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.06.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.05.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.03.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.02.2018: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 

2017-жыл

 25.12.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.11.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.09.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.08.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.06.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.05.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.03.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.02.2017: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2016-жыл

 27.12.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.11.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.09.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.06.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.08.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.05.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.03.2016: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.12.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2015-жыл

 28.12.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.11.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.10.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.09.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.08.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.07.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.06.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.05.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.04.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.03.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.02.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.01.2015: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи


2014-жыл

 29.12.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 24.11.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 27.10.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 29.09.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.08.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 30.07.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 23.06.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 26.05.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 28.04.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи

 25.02.2014: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө пресс-релизи