> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Басып чыгаруу
 1999ж. - 2014ж. бирдин айынын 27-не чейинки Улуттук банктын эсептик чени
 2014ж. жалган куран айынын 1-нен тартып Улуттук банктын эсептик чени

   XML-автоматтык жүктөө үчүн файлдар:
  Улуттук банктын эсептик чени жана овернайт чени: http://www.nbkr.kg/XML/weeklyRates.xml
  XML файлдарынын түшүндүрмөсү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Эсептик чени, % Овернайт кредити, % Овернайт депозити, %
18.06.2024 9.00 11.00 5.00
28.05.2024 9.00 11.00 6.00
21.05.2024 11.00 13.00 6.00
30.04.2024 11.00 13.00 9.00
27.02.2024 13.00 15.00 11.00
30.01.2024 13.00 15.00 11.00
28.11.2023 13.00 15.00 11.00
31.10.2023 13.00 15.00 11.00
29.08.2023 13.00 15.00 11.00
01.08.2023 13.00 15.00 11.00