> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2008ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын аутрайт шарттарындагы МБКларды сатып алуу/сатуу

Улуттук банктын аутрайт шарттарындагы МБКларды сатып алуу/сатуу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы МБК сатып алуу (редисконт операциялар) МБК сатуу
Көлөмү
(миң сом)
Орточо салмактанып
алынган чен (%)
Көлөмү
(миң сом)
Орточо салмактанып
алынган чен (%)
25.07.2024 1 290 000.00 13.00 - -
27.06.2024 1 271 779.00 13.00 - -
23.05.2024 1 250 000.00 13.00 - -
25.04.2024 1 269 360.00 13.00 - -
05.03.2024 2 873 145.00 13.00 - -
27.11.2023 4 028 166.00 13.00 - -
26.09.2023 2 500 000.00 13.00 - -