> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Валюта рыногундагы Улуттук банктын операциялары боюнча тарыхый маалыматтар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Сатып алуу
    (АКШ долл.)    
Сатуу
    (АКШ долл.)    
Орточо алынган курс
(фиксинг)