> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы  

№ 1 лот «Көмүр сатып алуу» жана № 2 лот «Жыгач отун сатып алуу» боюнча отун сатып алууга 2024-жылдын 4-июнунда жарыяланган баа котировкаларын сурап-билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер М.Э. Чоюбеков (юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Оторбаев көчөсү, 162) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы таңгактоо материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган болуп өткөн кайталоо сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

- № 1 лот. Банкнотторду кесүүдө алардын калдыктарын чогултуу үчүн полиэтилен каптарын, банкноттордун пачкаларын таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 105*57 см, монеталарды каптарда таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 50*60 см сатып алуу;  

- № 2 лот. Банкнотторду таңгактоо үчүн атайын картон кагаздарын (накладка) сатып алуу;  

- № 3 лот. «Кобра 4004» эсеп-иргөөчү машина үчүн кездемеден жасалган тазалоочу фильтрлерди, монеталарды таңгактар үчүн каптарды, кездемеден жасалган ярлыктарды сатып алуу.  

№3 лот. «Кобра 4004» эсеп-иргөөчү машина үчүн кездемеден жасалган тазалоочу фильтрлерди, монеталарды таңгактар үчүн каптарды, кездемеден жасалган ярлыктарды сатып алуу», №4 лот. «Банкнотторду таңгактоо үчүн атайын картон кагаздарын (накладка) сатып алуу» жана №5 лот. «Кобра 4004» эсеп-иргөөчү машина үчүн кездемеден жасалган тазалоочу фильтрлерди, монеталарды таңгактар үчүн каптарды, кездемеден жасалган ярлыктарды сатып алуу» боюнча сынак өткөрүлгөн катары таанылды. Женүүчү болуп жеке ишкер Крылова Н.В. аныкталды (юридикалык дарек: Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү 49).  

№1 лот. Банкнотторду кесүүдө алардын калдыктарын чогултуу үчүн полиэтилен каптарын, банкноттордун пачкаларын таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 105*57 см, монеталарды каптарда таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 50*60 см сатып алуу жана лот №2 «Банкнотторду таңгактоо үчүн атайын картон кагаздарын (накладка) сатып алуу» боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары аныкталды.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жылуулук жабдууларын эсепке алуу приборлорун текшерүү кызматтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Жылуулук жабдууларын эсепке алуу приборлорун текшерүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 19-июнунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн 39 22 75 телефон номери же ajarkynbaev@nbkr.kg электрондук почта аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызматтык автоунааларды оңдоо боюнча кызматтарды бир булактан сатып алуу максатында төмөнкү лоттор боюнча баа мониторингин өткөрөт: 

- №1 лот. Жеңил автоунааларды, бензин кыймылдаткычы бар кичи автобустарды оңдоо; 

- №2 лот. Атайын брондолгон автоунааларды оңдоо. 

- №3 лот. Атайын жүк ташуучу унааларды жана дизелдик кыймылдаткычы бар кичи автобустарды оңдоо.  

Баа котировкалары боюнча сунуштар, чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 18-июнунда саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-87 телефон номерине же easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы дарыларды жана медициналык каражаттарды сатып алуу үчүн бааларга мониторинг жүргүзүү боюнча сурап-билүү мөөнөтү узартылгандыгын билдирет. 

Баа сунуштары, «Дарыларды жана медициналык каражаттарды сатып алуу үчүн бааларга мониторинг боюнча сурап-билүү» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 14-июнь күнү саат 10:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Н. Осмонкуловага (312) 66-90-89 телефонуна жана nosmonkulova@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы бөлмөлөрдү күндөлүк оңдоо боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга 2024-жылдын 31-майында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Баракат Кей Джи» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү болуп аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Бердике Баатыр көчөсү, 259). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас шаарындагы, Бердике баатыр кѳчѳсүнүн 291-дарегинде жайгашкан Кыргыз Республикасынын Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратына кирүүчү-чыгуучу контролдук кѳзѳмѳл ѳткѳрүүчү шлюз имаратын (КВШ) улай салуу» объектиси боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу үчүн баа сунуштарын аныктоого мониторинг жүргүзѳт. 

Баа сунуштары «Курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга баа сунуштары» жазуусу менен чапталган конвертте 2024-жылдын 28-июнунда саат 14.00дѳн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаарынын, Чүй проспекти 168-дарегинде жайгашкан имаратынын № 117 иш бѳлмѳсүндѳ («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа сунуштары, мониторинге катышуу, квалификациялык жана техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 61-05-46 телефонуна же amaasaliev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы басмакана продукцияларын сатып алууга 2024-жылдын 17-майында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Алтын Тамга» жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Орозбеков көчөсү, 44). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 14-июнуна чейин саат 14.00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-87 телефон номерине же easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын бут кийим (кроссовкалар) сатып алуу боюнча 2024-жылдын 11-майында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Баракат Трейд» ЖЧК жеңүүчү болуп аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Киев көчөсү 114/2). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы R-Vision SGRC системасына техникалык колдоо кызмат көрсөтүүлөрүн сатып боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 26-июнунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 20-июнунда саат 15:00дө Бишкек, шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 1-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 1-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча сынактын катышуучуларынын өкүлдөрүнүн катышуусунда каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Kaspersky программалык продукттарынын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Kaspersky вируска каршы коргоосу боюнча техникалык колдоо; 

- №2 лот. Спамга каршы жана Kaspersky виртуалдык чөйрөөсү үчүн вируска каршы коргоо боюнча техникалык колдоо; 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 25-июнунда саат 17:30гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 19-июнунда саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 28-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 28-июнунда саат 14:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдү (автобустар) сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 14-июнуна чейин саат 14.00дөн кечиктирилбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-92-87 телефон номерине же easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылдын 10-майында жарыяланган транспорт каражаттарын оңдоо боюнча төмөнкү лоттордон турган кызматтарды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

- №1 лот. Жеңил автоунааларды, бензин кыймылдаткычтары бар микроавтобустарды оңдоо; 

- №2 лот. Атайын брондолгон автоунааларды оңдо. 

- №3 лот. Атайын жүк ташуучу унааларды жана дизелдик кыймылдаткычтары бар микроавтобустарды оңдоо.  

Келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгы боюнча сынак комиссиясы сынакты өткөрүлбөгөн катары чечимин кабыл алды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү 3 лоттон турган кеңсе техникасын (тармактык жана жеке лазердик принтерлерди, көп функциялуу түзүлүштөрдү жана сканерлерди) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Принтерлер; 

- № 2 лот. Жогорку өндүрүмдүүлүктөгү көп функциялуу түзүлүш;  

- № 3 лот. Көп функционалдуу түзүлүш жана ыкчам сканер. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 20-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 18-июнунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 25-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 25-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы отун сатып алуу тууралуу жарыялайт: 

№ 1 лот. Көмүр сатып алуу; 

№ 2 лот. Жыгач отун сатып алуу; 

Баа котировкалары (сунуштар), «Отун сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 12-июнуна чейин саат 16:00дөн кечиктирбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы СOVID-19 вирусун ПЦР-тестирлөө кызматын сатып алууга баа котировкаларына (сунуштарына) суроо-талабынын мөөнөтүн узарткандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «COVID-19 вирусун ПЦР-тестирлөө боюнча кызматты сатып алууга баа котировкалары» белгиси коюлуп, чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 10-июнуна чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дарегинде жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-90-89 телефонуна жана zhakylychbekova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча Ж.А. Кылычбековага кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автотранспорт каражаттарын жана башка негизги каражаттарды камсыздандыруу кызматтарын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 11-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 7-июнунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 14-июнунда саат 11:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 14-июнунда саат 11:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 12-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 11-июнунда саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 18-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтери алынган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 18-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Системалык блоктор жана мониторлор; 

- №2 лот. Системалык блоктор жана мониторлор; 

- №3 лот. Ноутбуктар. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 20-июнунда саат 17:30гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 11-июнунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 25-июнунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 25-июнунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ашканасы үчүн жабдууларды сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өтеөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 7-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 31-майында саат 14:00дө Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 12-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын  

12-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кондиционерлерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот: тиричилик кондиционерлери; 

№2 лот: сплит кондиционерлери. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 11-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 31-майында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 14-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын 14-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы атайын автотранспортту сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 17-июнунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 4-июнунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 20-июнунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 20-июнунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.