> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы кеңсе буюмдарды (офисттик А4 кагаздары, ручка, көктөмөлөр, конвертер жана башка ушул сыяктуу) сатып алуу боюнча кулактандыруу жарыялайт. Баа котировкаларын (сунуштарды)конвертке салып, чапталган түрдө 2019-жылдын 30-январь күнү саат 14:00 дөн кечиктирбей Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13 дарегине бериңиздер. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0312) 29-30-63 телефонуна же hakimbekov@nbkr.kg же sale ja@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылыңыздар. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы сүт азыктарды (сүт, кефир) сатып алуу боюнча кулактандыруу жарыялайт. Баа котировкаларын (сунуштарды)конвертке салып, чапталган түрдө 2019-жылдын 30-январь күнү саат 14:00 дөн кечиктирбей Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13 дарегине бериңиздер. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0312) 29-30-63 телефонуна же hakimbekov@nbkr.kg же sale ja@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылыңыздар. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы күйүчү майды (бензин, мотормайлары) сатып алуу боюнча кулактандыруу жарыялайт. Баа котировкаларын (сунуштарды) конвертке салып, чапталган түрдө 2019-жылдын 30-январь күнү саат 14:00 дөн кечиктирбей Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү, 13 дарегине бериңиздер. 

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-05-08, (0312) 29-30-63 телефонуна же hakimbekov@nbkr.kg же sale ja@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылыңыздар. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2018-жылдын 21-декабрында жарыяланган ичүүчү суу сатып алуу боюнча баа котировкаларын талап кылуунун жыйынтыгында «Ак-Бата» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек шаары, Фатьянов көчөсү, 1 үй, 1, 2, 3 батирлер)». 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктын мезгилдүү расмий басылмаларын басууга даярдоо жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төмөндөгү үч лотон турган: 

-1-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетту” жана “Улуттук банктын илимий иштерин” басууга даярдоо (верстка) жана басып чыгаруу  

-2-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетун” басып чыгаруу 

-3-лот. “КРнын төлөм теңдемин” жана “Улуттук банктын ченемдик актыларын” басууга даярдоо жана басып чыгаруу сатып алуу тууралуу 2018-жылдын 4-декабрындагы жайгаштырылган сынактын жыйынтыгы боюнча: 

- «М-MAXIMA»ЖЧКсы бардык үч лот боюнча жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Тыныстанова атындагы көчө, 197/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы катуу формадагы отундун түрүн (көмүр) сатып алуу тууралуу жарыялаган баа котировкаларынын (сунуштар) жыйынтыгы боюнча жеке ишкер Чоюбеков М.Э. (Талас облусту, Талас шаары, Оторбаев атындагы көчө, үй номери 162) тандалып алынгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы калыбына келтирүүчү жайды (мончо) ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштарды) udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча же «Калыбына келтирүүчү жайдын кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 28-январында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94 телефону жана udjunusov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы футбол залы менен бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштарды) udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча же «Футбол залы менен бассейнди ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 28-январында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-94 телефону жана udjunusov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ок атуучу курал менен машыгуу комплексин (Тир) ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштарды) udjunusov@nbkr.kg электрондук почта дареги боюнча же «Машыгуу комплексин ижарага берүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» жазуусу менен чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 28-январында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүндө («экспедиция») кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 66-91-94 телефону жана udjunusov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы өкүлчүлүгү күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар)  “Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары” белгисин коюлганн чапталган конверт түрүндө 2019-жылдын 24-январында саат 14:00 кечиктирилбестен, Баткен шаары, Т. Садыков атындагы көчөсү №3 дареги боюнча  тапшырылууга тийиш.  

Кошумча маалымат алуу үчүн (03622) 5-04-46, (0312) 29-00-85 телефондоруна же sale_batken@nbkr.kg, arazakov@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу кайрылсаңыздар  болот. 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бланктарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “бланктарды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 24-январында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот».  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгы кеңсе буюмдарын, жууп-тазалоо жана гигиеналык каражаттарды баа котировкаларын талап кылуу аркылуу сатып алууну жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар) чапталган конверттерге салынып, сыртына “кеңсе буюмдарын жана жууп-тазалоо каражаттарын сатып алуу үчүн котировкаларды талап кылуу” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2019-жылдын 24-январында саат 16-00 чейин Улуттук банктын Каракол шаары, Токтогул атындагы көчө 265 дареги боюнча жайгашкан Ысык-Көл областтык башкармалыгына тапшырылууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (3922) 5-12-51, (3922) 5-12-59 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгы офистик техниканы тейлөө материалдарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларды сыртына “офистик техниканы тейлөө материалдарын сатып алууга баа котировкасы” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 24-январында саат 15:00 чейин Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү, 119 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн Кадыркулов Чынгызга (03222) 4-84-03, (0555) 82-05-10 телефонуна же chkadyrkulov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Киев жана К.Акиев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан, курулуп бүтө элек Кыргыз улуттук университетинин окуу-лабораториялык корпусун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын имаратына ыңгайлаштырып куруу жана реконструкциялоо» объектин учурдагы баасын аныктоо үчүн баа котировкаларын ыкмасы менен сатып алуу жөнүндө жарыялайт. Баа котировкалары (сунуштар), «Баа котировкалары» жазуусу менен tbelegenov@nbkr.kg электрондук дарегине 2019-жылдын 25-январында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, жɵнɵтүү керек. 

Баа котировкасына катышуу үчүн техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же ashalpykov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот.  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “кеңсе товарларын сатып алуу баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2019-жылдын 23-январында саат 16:00 чейин Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгына тапшырууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаа аккумуляторлорун сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 22-январынын саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оптикалык коммутатордун электр ток менен камсыздоо блокту сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкалары snikolsky@nbkr.kg дарегине электрондук түрдө сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 1-февраль күнү саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Оптикалык коммутатордун электр ток менен камсыздоо блокту сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-48 телефон номери же akenzhebaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

 

 

 

Dell жана Dell EMC сервердик жабдуулардын техникалык колдоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн мөөнөтүн узартууну сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 26-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 7-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 1-марта саат 14:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 1-марта саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle компаниясынын программалык продуктыларынын лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу боюнча 2018-жылдын 23-ноябрында жайгаштырылган сынактын жыйынтыгы боюнча: 

- «Terratech» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззаков атындагы көчө, 55). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы катуу формадагы отундун түрүн (көмүр) сатып алуу тууралуу жарыялайт. Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “отун сатып алуу баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2019-жылдын 17-январында саат 16:00 чейин Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Талас областтык башкармалыгына тапшырууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефонуна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерине визиттик карточкаларды сатып алуу боюнча котировканын женүүчү компаниясы ОсОО «Oreta Group» , юридикалык дареги: Бишкек шаары, пр. Чуй 207. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «KonicaMinolta454e» көчүрүп, көбөйтүүчү жабдуунун тейлөө кызмат көрсөтүүсү боюнча баа котировкаларын (сунуштарды) салыштырып аныктоонун жыйынтыгында “Арашан-Сервис” ЖЧК жеңүүчү катары аныкталды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жеке ишкер, Бишкек шаарынын  Москва көчөсү № 147 дареги боюнча катталган А. И. Медерова жаңы жылдык белектерди даярдап берүүчүлөрдүн баа котировкасына (сунуштарга) катышуучулардын ичинен жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош шаары, Курманжан датка кѳчѳсү 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын кире бериш дарбазасын капиталдык ремонттон өткөзүү» объектиси боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу үчүн баа сунуштарын аныктоого мониторинг жүргүзѳт. 

Баа сунуштары «Курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга баа сунуштары» жазуусу менен чапталган конвертте 2019-жылдын 31-январында саат 14.00 дѳн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бѳлмѳсүндѳ («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа сунуштары мониторинге катышуу үчүн квалификациялык жана техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 61-05-48 телефонуна же kaltymyshov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Datacore, VMware системалык программалык камсыздоосунун сервердик, тармактык жабдууларын жана лицензиясын, ошондой эле Red Hat операциялык системасынын лицензиясын жана SWIFT жамааттык пайдалануу түйүнүн резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сынак өткөрүү аркылуу сатып алуу боюнча төмөнкү сегиз лоттон турган республикалык ачык сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

№1 лот «Datacore системалык программалык камсыздоосунун лицензиясын сатып алуу» 

№2 лот «VMware системалык программалык камсыздоосунун лицензиясын сатып алуу» 

№3 лот «Red Hat операциялык системасынын лицензиясын сатып алуу»  

№4 лот «Резервдик көчүрмөлөө үчүн программалык камсыздоо лицензиясын сатып алуу» 

№5 лот «Жаңы серверлерди сатып алуу» 

№6 лот «Маалыматтарды сактоо үчүн каралган тасма түзүлүштөрүн сатып алуу» 

№7 лот «Жаздыруучу дисктерден турган жабдуу сатып алуу»  

№8 лот «Коммутаторлорду, ошондой эле табуу жана кийлигишүүгө бөгөт коюу системасы каралган оптикалык модулдарды (SFP+) жана тармактар аралык экранды сатып алуу». 

- №1 лот, №3 лот, №4 лот жана №6 лоттор боюнча: «Лоджик» ААКсы жеңүүчү катары таанылган (юридикалык дареги: 720022, Бишкек ш., Асанбай кичи району, 23/2);  

- №2 лот боюнча: «СофтЛайн Интернейшнл» ЖЧКсы жеңүүчү катары таанылган (юридикалык дареги: 720022, Бишкек ш., Раззаков атындагы көчө, 19, 802-офис); 

- №5 лот боюнча: «Тератек» ЖЧКсы жеңүүчү катары таанылган (юридикалык дареги: 720040, Бишкек ш., Раззаков атындагы көчө, 55); 

- №8 лот боюнча: «Green Light» ЖЧКсы жеңүүчү катары таанылган (юридикалык дареги: 720000, Бишкек ш., Табышалиев атындагы көчө, 57). 

№7 лот өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы алкактык келишим түзүү максатында мейманкана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу үчүн төмөнкүдөй эки лоттон турган республикалык ачык сынакка катышууга каалоочуларды чакырат: 

№1 лот - «Алкактык келишим түзүү үчүн өкүлчүлүк классына киргендерге мейманкана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу». 

№2 лот «Алкактык келишим түзүү үчүн эконом классына мейманкана кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу». 

Сынактык документтер 2019-жылдын 15-январында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 28-декабрында саат 15.00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт.  

Сунуштарды кабыл алуу Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2019-жылдын 18-январында саат 15:00 жыйынтыкталат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 18-январында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 61-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Брондолгон микроавтобусту сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынактык документтер 2019-жылдын 11-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2019-жылдын 22-январында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 14-февралында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 14-февралында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдыктын жана оптикалык коммутатордун кошумча бөлүктөрү сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкалары snikolsky@nbkr.kg дарегине электрондук түрдө сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2019-жылдын 9-январь күнү саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Сервердик жабдыктын кошумча бөлүгүн сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-48 телефон номери же akenzhebaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DLP модулунун «Маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жана контролдоо» автоматташтырылган системасын (купуя маалыматтын ачыкка чыгып кетишине бөгөт коюу системасы) техникалык колдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак жарыялайт: 

Сынактык документтер 2019-жылдын 10-январында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 27-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт.  

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2019-жылдын 15-январында саат 15:00 чейин кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кийин келип түшкөн сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 15-январында саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерине визиттик карточкаларды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерине визиттик карточкаларды сатып алуу боюнча котировкаларды талап кылууга» деп белгиленип, 2018-жылдын 25-декабрынан саат 15-00дөн кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Тогуззаков Кубанычка (312) 61-23-04 телефону жана ktoguzzakov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош шаары, Курманжан датка кѳчѳсү 119 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратындагы убактылуу кассалык түйүн» объектиси боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу үчүн баа сунуштарын аныктоого мониторинг жүргүзѳт. 

Баа сунуштары «Курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга баа сунуштары» жазуусу менен чапталган конвертте 2019-жылдын 31-январында саат 14.00дѳн кечиктирилбестен, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бѳлмѳсүндѳ («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа сунуштары мониторинге катышуу үчүн квалификациялык жана техникалык талаптар боюнча маалымат алуу үчүн +996 (312) 66-92-67 телефонуна же amaasaliev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине оозеки жана жазуу жүзүндө которуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Лот №1 Улуттук банктын кездешүү жолугушуу иш чараларын орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине, оозеки жүзүндө которуу. 

Лот №2 Улуттук банктын документтерин орус тилинен англис тилине жана англис тилинен орус тилине, жазуу жүзүндө которуу. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 26-декабрында саат 17:00гө чейин берилет.  

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 21-декабрда саат 10:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2019-жылдын 08-январында саат 14.00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2019-жылдын 08-январында саат 14:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101.  

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Улуттук банктын мезгилдүү расмий басылмаларын басууга даярдоо жана басып чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу максатында төмөндөгү үч лотон турган ачык сынак өткөрөт: 

-1-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетту” жана “Улуттук банктын илимий иштерин” басууга даярдоо (верстка) жана басып чыгаруу  

-2-лот. “Улуттук банктын 2018-жыл үчүн жылдык отчетун”, “КРнын финансы секторунун стабилдүүлүгү жөнүндө отчетун” басып чыгаруу 

-3-лот. “КРнын төлөм теңдемин” жана “Улуттук банктын ченемдик актыларын” басууга даярдоо жана басып чыгаруу 

Сынактык документтер 2018-жылдын 20-декабры саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 11-декабрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101 дареги боюнча саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 25 декабры саат 15:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 25-декабры саат 15:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Oracle компаниясынын программалык продуктыларынын лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 11-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 14-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар 2018-жылдын «14» декабрынын саат 15:00дө каралат, дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 168. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SAP Extended Standard Content Management by OpenText лицензиясынын техникалык колдоосун узартуу боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу үчүн ачык эл аралык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер Бишкек ш. Т.Үмөталиев көчөсү, 101 дарегинде 2018-жылдын 04-декабрынын саат 17:00гө чейин берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 16-ноябрында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынактык сунуштарды кабыл алуу убактысы 2018-жылдын 07-декабрынын саат 15:00дө бүтөт, дареги: Бишкек шаар, Чүй пр., 168. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 07-декабрында саат 15:00дө ачылат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук дареги боюнча техникалык координаторго кайрылса болот.