> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе жабдууларын тейлөө үчүн керектелүүчү материалдарды: картридждерди, сыяларды, принтерлер жана көп функционалдуу жабдуулар үчүн тонерлерди, электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булактары үчүн аккумуляторлорду сатып алуу үчүн кайра баа котировкаларын сурап билүүгө сунуштоочуларды катышууга чакырат.  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, төмөнкү эки лот боюнча кызматтарын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүүгө катышууга чакырат: 

- № 1 лот. Картридждерди, сыяларды, принтерлер жана көп функционалдуу жабдуулар үчүн тонерлерди (касиети оригинал); 

- № 2 лот. Картридждерди, принтерлер жана көп функционалдуу жабдуулар үчүн тонерлерди, электр тогу менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булактары үчүн аккумуляторлорду (оригинал же оригиналдын эквиваленти). 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе жабдуулары үчүн керектелүүчү материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 6-мартында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча + 996 (312) 66 92 33 телефону же it_gaoo@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 7-мартына чейин саат 13:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu @nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы таңгактоо материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү беш лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Вакуумдук баштыктарды, банкнотторду байлоо үчүн бандеролдук лентаны, полипропилен (байлоочу) лентасын сатып алуу; 

- № 2 лот. Брондолгон автоунаалардын эшиктерине, сактоочу жайлардын жана сейфтердин эшиктерине, каптарга/кутуларга мөөр басып бекитүү үчүн бир жолу колдонулуучу индикатордук пломбаларды, коргошундан жасалган пломбаны сатып алуу; 

- № 3 лот. Банкнотторду кесүүдө алардын калдыктарын чогултуу үчүн полиэтилен каптарын, банкноттордун пачкаларын таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 105*57 см, монеталарды каптарда таңгактоо үчүн пропилен каптарын, 50*60 см сатып алуу;  

- № 4 лот. Банкнотторду таңгактоо үчүн атайын картон кагаздарын (накладка) сатып алуу;  

- № 5 лот. «Кобра 4004» эсеп-иргөөчү машина үчүн кездемеден жасалган тазалоочу фильтрлерди, монеталарды таңгактар үчүн каптарды, кездемеден жасалган ярлыктарды сатып алуу.  

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 19-мартында саат 17:30га чейин Бишкек ш., Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 12-мартында саат 15:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 26-мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 26-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 грамм, 31.1035 грамм, 100 грамм салмактагы өлчөнгөн алтын куймаларын берилген чийки заттан даярдоо жана аны ташып жеткирүү кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 2-апрелинде саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 18-мартында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 5-апрелинде саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 5-апрелинде саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе товарларын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- лот №1. Офистик кагаз; 

- лот №2. Кеңсе товарлары. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 12-мартында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 6-мартында саат 10:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 15-мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 15-мартында саат 14:30да Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оптикалык байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды катышууга чакырат: 

Баа котировкалары (сунуштар), «Оптикалык байланыш каналын ижарага алуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 25-мартына чейин саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жашылдандыруу товарларын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жашылдандыруу товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын  

15-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шейшептер комплектин сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Шейшептер комплектин сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 15-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Курулуш материалдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 15-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сантехника товарларын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сантехника товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 15-мартында саат 15.00 дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр товарларын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 15-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чарба товарларын сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Чарба товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 15-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ашканага идиш-аяк сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт (техникалык талапта толук көрсөтүлгөн).  

Баа котировкалары (сунуштар), «Ашканага идиш-аяк сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 15-мартында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Ысык-Көл областы, Ысык-Көл району, Бостери айылы, пансионат «Толкун» дареги боюнча кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (03943) 4-56-56 телефону же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы милдеттүү түрдө авто жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу (ОСАГО) боюнча кызмат көрсөтүүнү сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Милдеттүү түрдө авто жарандык жоопкерчилигин камсыздандыруу (ОСАГО) кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 7-мартына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш (экспедиция) бөлмөсүндө кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-87 телефон номерине жана easanbekov@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2024-жылдын 8-февралында жарыяланган ок атууга машыгуу жайынын кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгында, КР КСТУнун Республикалык аткычтар спорттук клубу жеңүүчү болуп аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., Ю.Фучик кɵч., 1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2024-жылдын 8-февралында жарыяланган «Спорттук залды жана бассейнди ижарага берүү» кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгында, «Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасына караштуу «Спорттук комплекс» мамлекеттик ишканасы жеңүүчү болуп аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек ш., 7крн, 12/1). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы жууп-тазалоо каражаттарын сатып алууга жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча жеке ишкер К.Маматова жеңүүчү катары таанылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын маалымдайт. Юридикалык дареги: Жалал-Абад шаары, Чехов көчөсү, н/ж. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы вируска каршы Symantec корпоративдик коргоо лицензияларынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 14-мартында саат 17:30га чейин сынак боюнча документтерди кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 6-мартында саат 10:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча 2024-жылдын 19-мартында саат 14:00гө чейин кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар сынактын катышуучуларынын катышуусунда 2024-жылдын 19-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чарба буюмдарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Чарба буюмдарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын  

13-мартына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 22-декабрында жарыяланган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Токтогул көчөсү 187 дареги боюнча жайгашкан имаратынын чатырын капиталдык оңдоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Сынактын жеңүүчүсү катары «Альянс Строй ЛТД» ЖЧКсы таанылды (юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 150А/411). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кол менен текшерүүчү металл детектор сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Кол менен текшерүүчү металл детекторду сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 12-мартына саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы электр товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 14-мартында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад шаары, Эркиндик көчөсү 13 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-03-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу боюнча баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө кызмат көрсөтүүнү сунуштоочуларды катышууга чакырат: 

Баа котировкалары (сунуштар), «Интернет түйүнүнөн пайдалануу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 2-мартына чейин саат 11:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 61-10-65 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын тез төлөм системасы» автоматташтырылган системасын ишке киргизүү кызматын сатып алуу боюнча эл аралык ачык сынакка сынактык билдирмелерди (сунуштарды) берүүнүн акыркы мөөнөтү узартылгандыгы жөнүндө жарыялат. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 3-апрелинде саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 8-апрелинде саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 8-апрелинде саат 10:30да Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратына контролдук кирүү/чыгуу шлюзунун имаратын куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо жумуштарын аткарууну сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 11-мартында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 1-мартында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 14-мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 14-мартында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сантехникалык материалдарды сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар) «Сантехникалык материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 6-мартына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-03 телефону жана rkyzalakova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Жалал-Абад областтык башкармалыгы күйүүчү-майлоочу материалдарды (бензин, дизель отуну ж.б.) сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Күйүүчү-майлоочу материалдарды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 7-мартында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Жалал-Абад ш., Эркиндик көч. 13 дареги боюнча тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03722) 2-03-75 же 2-05-08 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы керектелүүчү материалдардын топтомун сатып алууга сунуштоочуларды баа котировкаларын (сунуштарды) сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкалары (сунуштар), «керектелүүчү материалдардын топтомун сатып алууга» белгиси коюлуп, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 4-мартына чейин саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын № 117 иш бөлмөсүнө («экспедиция») тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча 996 (312) 66-91-27 телефон номерине же swift-support@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп тазалоо каражаттарын сатып алуу үчүн баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Жууп тазалоо каражаттарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 4-мартына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы даараткана кагазын сатып алуу үчүн баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Даараткана кагазын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 4-мартына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу Р. Мамбетакуновага кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын тез төлөм системасы» автоматташтырылган системасын ишке киргизүү кызматын сатып алуу боюнча ачык эл аралык ачык сынак өткөрөт. 

Сатып алуу предмети - аппараттык (техникалык), программалык жана инфраструктуралык чечимдердин комплекси, ага төмөнкүлөр кирет: 

- Тез төлөм системасы АСтин программалык продукту (программалык камсыздоо); 

- Тез төлөм системасы инфраструктурасынын тиешелүү жабдуулары (аппараттык жана программалык камсыздоо компоненттери, анын ичинде тутумдук жана колдонмо программалык камсыздоо); 

- маалымат базасын башкаруу жана программалык камсыздоого лицензиялар/сертификаттар системасы. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 15-мартында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки видеоконференция 2024-жылдын 28-февралында саат 15:00дө өтөт. Видеоконференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 20-мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 20-мартында саат 14:30да Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.