> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

«Konica Minolta 454e» көчүрүүөбөйтүү жабдуусунун сервистик колдоосун сатып алууга 2022-жылдын 19-декабрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек ш., Тунгуч к-р, 58-18 дареги боюнча жайгашкан «Арашан-Сервис Компания» ЖЧК жеңүүчү деп табылды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2022-жылдын 16-декабрында жарыяланган тил котормолору кызматтарын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт. Сынактын жеңүүчүсү катары «Global One Translation» (Глобал Ван Транслейшн) ЖЧКсы таанылды (дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Аламедин-1 кичи району, 31-үй, 100 б.). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы жууп-тазалоо каражаттарын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Жууп-тазалоо каражаттарын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы имаратты жана чектешкен аймакты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт: № 1 лот Бөлмөлөрдү жууп-тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу (жууп тазалоочу); № 2 лот Чектешкен аймакты тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу (жумушчу).  

Коммерциялык сунуштар, «Имаратты жана чектешкен аймакты тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы жүгүртүү кассасынын сактоо жайынын эшигине кулпу сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Сактоо жайынын эшигине кулпу сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 13-февралына чейин саат 16.00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-27-14, 5-22-70 телефондоруна же skokoev@nbkr.kg электрондук почта дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 7-февралына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Талас шаары, Бердике баатыр атындагы көчө 291 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03422) 5-23-15, 5-22-70 телефондоруна же bzhenishbekuulu @nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын негизги кире беришинде тосмо орнотуу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алууга 2022-жылдын 28-декабрында жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Алым-Строй» ЖЧК жеңүүчү катары таанылгандыгын маалымдайт (дареги: Бишкек ш., Арча-Бешик конушу, Сары-Булуң көч. 19). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы брендделген продукцияларды: баштыктарды, калем саптарды, блокнотторду, папкаларды, ачык каттарды, конверттерди сатып алуу жөнүндө жарыялайт. 

Толук маалымат техникалык талапта көрсөтүлгөн. 

Баа котировкалары (сунуштар) «Брендделген продукцияларды сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 1-февралында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн aismailova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы визуалдык продукцияларды иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Визуалдык продукцияларды иштеп чыгуу кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюп, дарегин жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 31-январында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону жана mkulubaeva@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы видеоконтентти иштеп чыгуу жана даярдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Видеоконтент иштеп чыгуу жана даярдоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюп, дарегин жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 31-январында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону жана mkulubaeva@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы фотограф жана оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу жөнүндө жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Фотограф жана оператор-монтаждоочунун кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюп, дарегин жана салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 31-январында саат 15.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-07-43 телефону жана mkulubaeva@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы кеңсе товарларын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Кеңсе товарларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 31-январына чейин саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) тазалоочу курулмаларын реконструкциялоо (куруу)» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу кызматын сатып алуу максатында ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 7-февралында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 30-январында саат 15:00дө видеоконференция байланышы режиминде өтөт. Видеоконференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 10-февралында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2023-жылдын 10-февралында саат 15:00дө Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.