> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Областтык башкармалыктын аталышы 

Дареги 

Жетекчинин аты-жөнү 

Шаардын коду жана телефон номери 

факс номери 

Ысык-Көл 

Каракол ш., Токтогул к., 265 

Монуев Каныбек Омаралиевич  

(0-3922) 5-12-51 

0-312 29 40 55 

5-12-44 

Нарын 

Нарын ш., Жамгырчы уулу Абас к., 6 

Шаршенов Сейитбек Кубанычбекович 

(0-3522) 5-01-99, 

(0-312) 29-50-70 

5-04-70 

Талас 

Талас шаары, Бердике Баатыр к., 291 

Эстебесов Исланбек Бийгазиевич 

(0-3422) 5-22-70 

0-312 29 60 19 

5-25-68 

Жалал-Абад 

Жалал-Абад ш., Эркиндик к., 13 

Акимбеков Хусейн Маматканович 

(0-3722) 2-05-08 

0-312 29 30 63 

5-40-23 

Ош 

Ош шаары, Курманжан Датка к., 119 

Сыдыков Жумаш Токтобекович 

(0-3222) 4-84-34, 4-84-66 

0-312 29 11 56 

5-60-04 

Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгү 

Баткен ш., Т. Садыков к., 3 

Разаков Акмал Мукадамович 

(0-3622) 5-04-46 

0-312 29 00 85 

5-04-51