> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Кредиттик каражаттардын банктар аралык рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы РЕПО-операциялары Улуттук валютадагы кредиттер Чет өлкө валютасындагы кредиттер
сделкалар резиденттердин арасында сделкалар нерезиденттер менен
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
Ставка
(жылдык%%)
Көлөмү
  (млн.сом)  
Мөөнөтү
(күн)
29.12.2022 - - - - - - - - - 3.55 6 197.80 1.00
26.12.2022 11.00 253.07 2.00 - - - - - - - - -
22.12.2022 - - - - - - - - - 3.67 6 352.57 1.00
16.12.2022 11.00 29.78 3.00 - - - - - - - - -
15.12.2022 11.00 79.40 1.00 - - - - - - 3.61 5 773.33 1.00
14.12.2022 11.00 94.27 1.00 - - - - - - 10.00 13.51 1.00
09.12.2022 - - - - - - - - - 6.50 135.22 1.00
08.12.2022 - - - - - - - - - 3.39 6 110.37 1.00
07.12.2022 11.00 246.23 1.00 - - - - - - - - -
06.12.2022 - - - - - - - - - 10.00 67.99 1.00
01.12.2022 - - - - - - - - - 3.28 5 786.10 1.00
29.11.2022 - - - - - - - - - 10.00 55.52 1.00
24.11.2022 - - - - - - - - - 1.77 1 274.66 1.00
23.11.2022 - - - - - - - - - 3.79 3 799.41 2.00
21.11.2022 - - - - - - - - - 10.00 195.47 2.00
17.11.2022 - - - - - - - - - 3.31 5 275.28 1.00
14.11.2022 12.40 62.02 1.00 - - - - - - - - -
10.11.2022 - - - - - - - - - 3.52 5 624.18 3.38
03.11.2022 12.50 50.29 1.00 - - - - - - 3.79 4 843.71 1.00
02.11.2022 12.50 199.82 1.00 - - - - - - - - -