> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Аффиннаждалган алтындан 10 грамм салмагындагы өлчөнгөн куйма  

  

Куйманын алдыңкы бетине төмөнкүлөр түшүрүлгөн:  

- Англис тилинде "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген жазуу   

- Түндүктүн сүрөттөлүшү (түндүктүн өзөгү)  

- Куйманын грамм менен көрсөтүлгөн салмагы (10 g)  

- Металлдын англис тилинде аталышы("Fine Gold")  

- Куймадагы баалуу металлдын массалык үлүшү (999,9 сапат белгисиндеги)   

- Жасап чыгаруучу заводдун товардык белгиси   

- Куйманын номери  

Куйма ар кандай тышкы таасирлерге чыдамдуу келген бекем желим менен капталган жана ал бир эле учурда куйманын сертификаты да болуп саналат. Куйманын номери сертификаттын номерине дал келүүгө тийиш. Капталган желимдин  сертификаттын бүтүндүгү куйманын аныктыгынын кепилдиги болуп, аларды кайрадан сатып алуу учурунда кардар менен дароо эсептешүүнү камсыз кылат. Эгерде куйма капталган желим  сертификат бузулууга дуушар болсо же ал жок болсо, өлчөнгөн куйма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында кылдат экспертизадан өткөртүлүүгө тийиш.  

Куйма капталган желимди ачууга жол берилбейт!  

  

Алтын куйманын техникалык мүнөздөмөлөрү:  

  

Салмагы, г  

Туурасы , мм  

Узундугу, мм  

Металлы  

Сапат белгиси  

10  

15  

25,8  

Алтын  

999,9