> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
24.01.2023 86 139.10 1 000 000.00 АКШ доллары 14
10.01.2023 85 680.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
22.12.2022 569 800.00 7 000 000.00 АКШ доллары 18
21.12.2022 1 020 000.00 12 000 000.00 АКШ доллары 9
06.12.2022 253 350.00 3 000 000.00 АКШ доллары 15
27.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 15
17.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
27.09.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
08.09.2022 24 600.00 300 000.00 АКШ доллары 4
02.09.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
30.08.2022 96 100.00 1 200 000.00 АКШ доллары 24
24.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
17.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
16.08.2022 118 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
15.08.2022 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 1
11.08.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
10.08.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.08.2022 120 000.00 1 550 000.00 АКШ доллары 7
03.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
01.08.2022 120 000.00 1 550 000.00 АКШ доллары 7
27.07.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
20.07.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
14.07.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 95
13.07.2022 193 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 23
08.07.2022 81 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
06.07.2022 230 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 14
05.07.2022 39 750.00 500 000.00 АКШ доллары 7
01.07.2022 120 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 6
29.06.2022 119 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 5
27.06.2022 39 750.00 500 000.00 АКШ доллары 2
24.06.2022 322 500.00 4 300 000.00 АКШ доллары 7
22.06.2022 230 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 12
21.06.2022 150 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 30
17.06.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
15.06.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.06.2022 56 000.00 700 000.00 АКШ доллары 1
13.06.2022 225 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 30
09.06.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
08.06.2022 199 400.00 2 550 000.00 АКШ доллары 11
03.06.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
01.06.2022 81 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
30.05.2022 76 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
27.05.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 5
26.05.2022 38 000.00 500 000.00 АКШ доллары 33
25.05.2022 349 250.00 4 500 000.00 АКШ доллары 24
24.05.2022 384 364.00 5 114 000.00 АКШ доллары 26
23.05.2022 346 875.00 4 550 000.00 АКШ доллары 23
20.05.2022 225 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 25
18.05.2022 40 000.00 500 000.00 АКШ доллары 1
17.05.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
16.05.2022 110 800.00 1 400 000.00 АКШ доллары 9
13.05.2022 194 800.00 2 400 000.00 АКШ доллары 3
12.05.2022 244 900.00 3 100 000.00 АКШ доллары 8
11.05.2022 888 750.00 11 500 000.00 АКШ доллары 15
10.05.2022 41 000.00 500 000.00 АКШ доллары 1
29.04.2022 940 000.00 11 900 000.00 АКШ доллары 15
27.04.2022 246 500.00 2 900 000.00 евро 15
27.04.2022 304 000.00 3 800 000.00 АКШ доллары 15
26.04.2022 577 000.00 7 450 000.00 АКШ доллары 15
25.04.2022 588 650.00 7 600 000.00 АКШ доллары 13
22.04.2022 475 200.00 6 200 000.00 АКШ доллары 6
21.04.2022 156 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 4
20.04.2022 565 864.00 7 314 000.00 АКШ доллары 13
19.04.2022 369 300.00 4 700 000.00 АКШ доллары 6
18.04.2022 929 000.00 11 800 000.00 АКШ доллары 11
15.04.2022 578 000.00 7 225 000.00 АКШ доллары 6
14.04.2022 456 300.00 5 925 000.00 АКШ доллары 17
13.04.2022 581 500.00 7 300 000.00 АКШ доллары 16
12.04.2022 85 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
11.04.2022 926 500.00 10 900 000.00 АКШ доллары 5
08.04.2022 272 000.00 3 200 000.00 АКШ доллары 7
06.04.2022 723 500.00 8 200 000.00 АКШ доллары 16
05.04.2022 249 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 7
04.04.2022 445 300.00 5 450 000.00 АКШ доллары 6
01.04.2022 264 000.00 3 300 000.00 АКШ доллары 6
31.03.2022 88 750.00 1 100 000.00 АКШ доллары 1
30.03.2022 505 300.00 6 150 000.00 АКШ доллары 7
29.03.2022 394 000.00 4 925 000.00 АКШ доллары 9
28.03.2022 384 200.00 4 725 000.00 АКШ доллары 14
25.03.2022 254 001.00 2 800 000.00 АКШ доллары 3
24.03.2022 116 850.00 1 230 000.00 АКШ доллары 1
23.03.2022 556 850.00 5 918 172.00 АКШ доллары 8
22.03.2022 540 640.00 5 645 000.00 АКШ доллары 12
18.03.2022 1 115 480.00 11 795 172.00 АКШ доллары 13
17.03.2022 418 086.00 4 372 172.00 АКШ доллары 19
16.03.2022 393 000.00 3 930 000.00 АКШ доллары 21
15.03.2022 572 875.00 5 730 000.00 АКШ доллары 16
14.03.2022 475 965.00 4 765 000.00 АКШ доллары 23
11.03.2022 388 000.00 3 880 000.00 АКШ доллары 16
10.03.2022 370 000.00 3 700 000.00 АКШ доллары 21
09.03.2022 249 999.99 2 730 000.00 АКШ доллары 22
07.03.2022 69 999.99 730 000.00 АКШ доллары 2
04.03.2022 69 999.99 730 000.00 АКШ доллары 3
03.03.2022 90 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 29
02.03.2022 256 500.00 2 850 000.00 АКШ доллары 35
01.03.2022 571 500.00 6 350 000.00 АКШ доллары 20
28.02.2022 152 000.00 1 700 000.00 АКШ доллары 5
22.02.2022 906 000.00 11 000 000.00 АКШ доллары 18
21.02.2022 258 300.00 3 150 000.00 АКШ доллары 9
18.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 28
17.02.2022 84 800.00 1 000 000.00 АКШ доллары 8
16.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 27
15.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
14.02.2022 338 300.00 4 150 000.00 АКШ доллары 11
11.02.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
10.02.2022 166 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 28
09.02.2022 302 950.00 3 650 000.00 АКШ доллары 29
08.02.2022 83 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
07.02.2022 348 950.00 4 250 000.00 АКШ доллары 12
03.02.2022 246 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 14
02.02.2022 329 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 10
31.01.2022 979 000.00 12 000 000.00 АКШ доллары 7