> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
28.09.2023 101 280.00 1 200 000.00 АКШ доллары 4
22.09.2023 126 405.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
21.09.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
21.09.2023 126 405.00 1 500 000.00 АКШ доллары 14
19.09.2023 576 350.00 6 750 000.00 АКШ доллары 9
19.09.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
18.09.2023 325 950.00 3 750 000.00 АКШ доллары 12
15.09.2023 177 346.80 2 000 000.00 АКШ доллары 14
08.09.2023 83 960.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
07.09.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
07.09.2023 461 100.00 5 500 000.00 АКШ доллары 67
06.09.2023 335 400.00 4 000 000.00 АКШ доллары 91
05.09.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
05.09.2023 670 120.00 8 000 000.00 АКШ доллары 53
01.09.2023 844 927.36 9 700 000.00 АКШ доллары 28
24.08.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
22.08.2023 334 800.00 4 000 000.00 АКШ доллары 14
22.08.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
21.08.2023 176 540.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
17.08.2023 125 775.00 1 500 000.00 АКШ доллары 32
10.08.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
08.08.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
04.08.2023 65 828.10 750 000.00 АКШ доллары 14
03.08.2023 21 939.23 250 000.00 АКШ доллары 14
01.08.2023 83 300.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
31.07.2023 124 950.00 1 500 000.00 АКШ доллары 32
27.07.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
26.07.2023 83 470.00 1 000 000.00 АКШ доллары 26
25.07.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
25.07.2023 375 750.00 4 500 000.00 АКШ доллары 14
17.07.2023 125 250.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
17.07.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
14.07.2023 83 450.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
13.07.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
05.07.2023 83 030.00 1 000 000.00 АКШ доллары 26
04.07.2023 65 482.95 750 000.00 АКШ доллары 31
03.07.2023 104 800.38 1 250 000.00 АКШ доллары 29
30.06.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 17
29.06.2023 124 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 32
29.06.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
27.06.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 14
27.06.2023 510 735.00 6 150 000.00 АКШ доллары 22
26.06.2023 82 930.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
23.06.2023 373 500.00 4 500 000.00 АКШ доллары 14
23.06.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 7
22.06.2023 498 000.00 6 000 000.00 АКШ доллары 25
22.06.2023 395 850.00 4 350 000.00 евро 7
21.06.2023 456 500.00 5 500 000.00 АКШ доллары 6
20.06.2023 439 107.30 5 250 000.00 АКШ доллары 3
19.06.2023 21 897.50 250 000.00 АКШ доллары 14
16.06.2023 705 500.00 8 500 000.00 АКШ доллары 5
15.06.2023 124 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 32
08.06.2023 291 200.00 3 500 000.00 АКШ доллары 4
06.06.2023 180 000.00 2 000 000.00 евро 30
01.06.2023 83 200.00 1 000 000.00 АКШ доллары 32
30.05.2023 103 400.00 1 100 000.00 евро 7
25.05.2023 582 400.00 7 000 000.00 АКШ доллары 14
24.05.2023 251 300.00 3 000 000.00 АКШ доллары 25
23.05.2023 582 050.00 7 000 000.00 АКШ доллары 14
22.05.2023 304 500.00 3 500 000.00 АКШ доллары 4
15.05.2023 172 300.00 2 000 000.00 АКШ доллары 46
11.05.2023 436 000.00 5 000 000.00 АКШ доллары 7
04.05.2023 680 600.00 8 200 000.00 АКШ доллары 7
03.05.2023 498 000.00 6 000 000.00 АКШ доллары 7
26.04.2023 87 520.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
20.04.2023 348 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 4
19.04.2023 87 513.60 1 000 000.00 АКШ доллары 7
17.04.2023 105 024.00 1 200 000.00 АКШ доллары 1
13.04.2023 170 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 32
12.04.2023 85 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
05.04.2023 87 420.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
30.03.2023 874 000.00 10 000 000.00 АКШ доллары 11
22.03.2023 87 420.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
17.03.2023 20 106.60 230 000.00 АКШ доллары 5
07.03.2023 87 420.00 1 000 000.00 АКШ доллары 15
28.02.2023 699 200.00 8 000 000.00 АКШ доллары 8
21.02.2023 611 940.00 7 000 000.00 АКШ доллары 5
07.02.2023 86 250.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
24.01.2023 86 139.10 1 000 000.00 АКШ доллары 14
10.01.2023 85 680.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
22.12.2022 569 800.00 7 000 000.00 АКШ доллары 18
21.12.2022 1 020 000.00 12 000 000.00 АКШ доллары 9
06.12.2022 253 350.00 3 000 000.00 АКШ доллары 15
27.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 15
17.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31