> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки банк аралык своп операциялар

Банк аралык своп операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Банк аралык своп операциялар
Көлөмү (миң сом) Көлөмү (чет өлкө валютасында) Орточо алынган мөөнөт (күн)
30.05.2023 103 400.00 1 100 000.00 евро 7
25.05.2023 582 400.00 7 000 000.00 АКШ доллары 14
24.05.2023 251 300.00 3 000 000.00 АКШ доллары 25
23.05.2023 582 050.00 7 000 000.00 АКШ доллары 14
22.05.2023 304 500.00 3 500 000.00 АКШ доллары 4
15.05.2023 172 300.00 2 000 000.00 АКШ доллары 46
11.05.2023 436 000.00 5 000 000.00 АКШ доллары 7
04.05.2023 680 600.00 8 200 000.00 АКШ доллары 7
03.05.2023 498 000.00 6 000 000.00 АКШ доллары 7
26.04.2023 87 520.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
20.04.2023 348 000.00 4 000 000.00 АКШ доллары 4
19.04.2023 87 513.60 1 000 000.00 АКШ доллары 7
17.04.2023 105 024.00 1 200 000.00 АКШ доллары 1
13.04.2023 170 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 32
12.04.2023 85 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
05.04.2023 87 420.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
30.03.2023 874 000.00 10 000 000.00 АКШ доллары 11
22.03.2023 87 420.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
17.03.2023 20 106.60 230 000.00 АКШ доллары 5
07.03.2023 87 420.00 1 000 000.00 АКШ доллары 15
28.02.2023 699 200.00 8 000 000.00 АКШ доллары 8
21.02.2023 611 940.00 7 000 000.00 АКШ доллары 5
07.02.2023 86 250.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
24.01.2023 86 139.10 1 000 000.00 АКШ доллары 14
10.01.2023 85 680.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
22.12.2022 569 800.00 7 000 000.00 АКШ доллары 18
21.12.2022 1 020 000.00 12 000 000.00 АКШ доллары 9
06.12.2022 253 350.00 3 000 000.00 АКШ доллары 15
27.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 15
17.10.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 31
27.09.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 30
08.09.2022 24 600.00 300 000.00 АКШ доллары 4
02.09.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
30.08.2022 96 100.00 1 200 000.00 АКШ доллары 24
24.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
17.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 11
16.08.2022 118 500.00 1 500 000.00 АКШ доллары 31
15.08.2022 60 000.00 750 000.00 АКШ доллары 1
11.08.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 19
10.08.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
08.08.2022 120 000.00 1 550 000.00 АКШ доллары 7
03.08.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
01.08.2022 120 000.00 1 550 000.00 АКШ доллары 7
27.07.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
20.07.2022 155 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 14
14.07.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 95
13.07.2022 193 000.00 2 500 000.00 АКШ доллары 23
08.07.2022 81 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
06.07.2022 230 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 14
05.07.2022 39 750.00 500 000.00 АКШ доллары 7
01.07.2022 120 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 6
29.06.2022 119 750.00 1 500 000.00 АКШ доллары 5
27.06.2022 39 750.00 500 000.00 АКШ доллары 2
24.06.2022 322 500.00 4 300 000.00 АКШ доллары 7
22.06.2022 230 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 12
21.06.2022 150 000.00 2 000 000.00 АКШ доллары 30
17.06.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
15.06.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7
14.06.2022 56 000.00 700 000.00 АКШ доллары 1
13.06.2022 225 000.00 3 000 000.00 АКШ доллары 30
09.06.2022 80 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 1
08.06.2022 199 400.00 2 550 000.00 АКШ доллары 11
03.06.2022 75 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 14
01.06.2022 81 000.00 1 000 000.00 АКШ доллары 7