> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2023жылдын апрель айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.04.2023-ж. 

миң сом 

30.04.2022-ж. 

миң сом 

Активдер: 

 

 

Алтын  

84 503 603 

51 423 766 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

88 967 374 

117 432 472 

Берилген кредиттер 

2 534 798 

5 510 156 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

31 367 509 

40 606 070 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

5 223 803 

3 065 646 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

11 798 316 

10 939 457 

Негизги каражаттар 

1 986 253 

1 927 012 

Материалдык эмес активдер  

22 899 

41 829 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

168 006 704 

63 743 267 

Башка активдер 

1 675 290 

8 573 176 

Жыйынтыгында, активдер  

396 086 549 

303 262 851 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал: 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

187 529 839 

147 785 359 

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

56 143 233 

41 187 151 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

16 483 239 

19 423 843 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

52 556 476 

8 984 273 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

15 525 581 

28 066 666 

Башка милдеттенмелер  

292 582 

203 746 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

328 530 950 

245 651 038 

 

 

 

Капитал: 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү резерв  

7 244 293 

8 325 042 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

38 227 055 

29 046 218 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(167 005) 

(347 962) 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

10 186 889 

9 192 509 

Отчеттук мезгилдин пайдасы 

8 064 367 

9 396 006 

Жыйынтыгында капитал 

67 555 599 

57 611 813 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

396 086 549 

303 262 851 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева