> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2023жылдын октябрь айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.10.2023-ж. 

миң сом 

31.10.2022-ж. 

миң сом 

Активдер: 

 

 

Алтын  

127 064 724 

57 702 090 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

88 627 190 

122 196 026 

Берилген кредиттер 

311 019 

2 727 744 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

37 604 391 

31 670 323 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

7 331 752 

3 097 328 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

11 758 617 

10 917 281 

Негизги каражаттар 

2 000 411 

1 993 182 

Материалдык эмес активдер  

22 945 

29 957 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

136 956 688 

118 390 218 

Башка активдер 

2 675 727 

1 368 649 

Жыйынтыгында, активдер  

414 353 464 

350 092 798 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал: 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

194 748 595 

192 962 995 

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

53 814 777 

48 335 877 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

39 659 752 

22 396 387 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

51 393 930 

28 297 574 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

11 432 852 

17 553 908 

Башка милдеттенмелер  

478 779 

359 050 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

351 528 685 

309 905 791 

 

 

 

Капитал: 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

4 000 000 

Милдеттүү резерв  

8 262 982  

7 244 293 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

41 121 002 

21 130 776 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(434 580) 

(293 617) 

Отчеттук мезгилдин пайдасы 

9 875 375 

8 105 555 

Жыйынтыгында капитал 

62 824 779 

40 187 007 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

414 353 464 

350 092 798 

 

 

 

 

 

Төраганын 

милдетин аткаруучу К. Куленбеков 

 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева