> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

2023-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2023-жыл.


2022-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2022-жыл.


2021-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2021-жыл.


2020-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2020-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2020-жыл.


2019-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2019-жылдын биринчи жарым жылдыгы.

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2019-жыл.


2018-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2018-жыл.


2017-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2017-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2017-жыл.


2016-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2016-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2016-жыл.


2015-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2015-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2015-жыл.


2014-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2014-жылдын 9 айы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2014-жыл


2013-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2013-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2013-жыл


2012-жыл 

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2012-жылдын биринчи жарым жылдыгы

 Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет. 2012-жыл