> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

  2000ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки МКВнын экинчилик рыногу
  2013ж. теке айынын 25-инен кийинки МКВнын экинчилик рыногу

МКВнын экинчилик рыногу

Тиешелүү учурду тандап алыьыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--
Келишимдин түрү:Датасы Репо-операциялар Сатып алуу-сатуу
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү
(миң сом)
Орточо алынган пайыздык чен (%)