> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2008ж. - 2013ж. теке айынын 24-үнө чейинки Улуттук банктын чет өлкө валютадагы депозиттик операциялары
 2013ж. теке айынын 25-инен кийинки Улуттук банктын чет өлкө валютадагы депозиттик операциялары

Улуттук банктын чет өлкө валютадагы депозиттик операциялары

Тиешелөө учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы АКШ долларында депозиттик операциялар Евродо депозиттик операциялар
Көлөмү
(миң АКШ доллары)
Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Пролонгациялоо
(күн)
Көлөмү (миң евро) Орточо алынган
мөөнөт (күн)
Пролонгациялоо
(күн)