> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган  

отурумдарынын 2024-жылга  

КАРАЛГАН ГРАФИГИ 

 

Отурумдун өткөрүү датасы* 

 

Маселенин аталышы 

29-январь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

26-февраль 

1. 2023-жылдын IV чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

29-апрель 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

27-май 

1. 2024-жылдын I чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

29-июль 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

26-август 

1. 2024-жылдын II чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

28-октябрь 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

25-ноябрь 

1. 2024-жылдын III чейрегиндеги акча-кредит саясаты жөнүндө отчет; 


2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

 

*Эгерде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отуруму өткөрүлгөн күн Кыргыз Республикасында жумуш күн эмес болсо, отурум кийинки жумуш күнү өткөрүлөт. 

 

 Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2023-жылга каралган графиги