Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы 

 

(720040, Бишкек шаары, Чуй проспекти, № 168, e-mail: mail@nbkr.kg) 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" конституциялык мыйзамына ылайык, Башкарма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башкы органы болуп саналат жана Банктын ишинин негизги багыттарын аныктайт. 

Башкарма жети кишиден турат. Анын курамына Төрага, төраганын үч орун басары жана үч башкарма мүчөсү кирет. 

Башкарма коллегиалдуу орган болуп саналат. Башкарма мүчөлөрү Төраганын сунуштоосу боюнча Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан жети жылдык мөөнөткө дайындалат. 

Башкарманын ишин жетектөөнү Улуттук банктын Төрагасы жүзөгө ашырат. Төрага жок болуп калган учурларда ишти төраганын милдетин аткаруучу алып барат. 

 

 

Боконтаев Кубанычбек Кенешович Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасы   


Кабылдама (0312) 66-90-11   


e-mail - mail@nbkr.kg  

 

Куленбеков Кайып Эшимович

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

Төрагасынын орун басары

Кабылдама: (0312) 66-90-12

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Жакыпов Манас Жакыпович

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

Төрагасынын орун басары

Кабылдама: (0312) 66-90-14

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Аттокуров Мелс Шерикбаевич

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

Төрагасынын орун басары

Кабылдама: (0312) 66-90-12

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Сейткасымова Раушан Рыскулбековна

Башкарма мүчөсү

Кабылдама: (0312) 66-92-14

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Жамалидинов Улан Тилектешович

Башкарма мүчөсү

Кабылдама: (0312) 66-92-11

e-mail: mail@nbkr.kg

 

Темиров Канат Абайылдаевич

Башкарма мүчөсү

Кабылдама: (0312) 66-92-11

e-mail: mail@nbkr.kg