> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын маанилүү төлөм системаларынын тизмеси:

1. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жана Майда чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы - системалуу мааниге ээ төлөм системалары;

2. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы, Майда чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жана Элкарт - улуттук төлөм системалары.

 

 Системалуу мааниге ээ төлөм системалары тарабынан финансы рынокторунун инфраструктурасынын принциптеринин сакталышына талдап-иликтөөлөр

 


2024-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2024-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат.


2023-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2023-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2023-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2023-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2023-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2022-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2022-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2022-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2022-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2022-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2021-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2021-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2021-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2021-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2021-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2020-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2020-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2020-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2020-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2020-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2019-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2019-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2019-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2019-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2019-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2018-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2018-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2018-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2018-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2018-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2016-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2016-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2016-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2015-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2015-жылдын 1-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2015-жылдын 2-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2015-жылдын 3-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2015-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат


2014-жыл

 Кыргыз Республикасынын төлөм системасынын ишине 2014-жылдын 4-чейреги ичиндеги көзөмөлдүк тууралуу маалымат