> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин реестри 

№ 

Эл аралык электрондук акча системасынын аталышы 

КРУБда каттоо номери 

КРУБда каттоодон өткөн күнү 

Эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эмитентинин аталышы 

Эл аралык электрондук акча системасынын дареги 

1.  

Золотая Корона 

5001300616 

30.06.2016-ж. 

РНКО «Платежный центр» (ЖЧК) 

Россия Федерациясы, Новосибирск ш., Киров көч., 86 

(почта индекси - 630102) 

2.  

Wallet One 

5003100717 

10.07.2017-ж. 

«W1 Kazakhstan» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалы району,  

Шевченко көч., 165Б, 517-офис (почта индекси - 050009) 

3.  

Innopay 

5009260819 

26.08.2019-ж. 

«Innoforce systems» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалы району, Жибек Жолы проспекти, 135-үй 

4.  

WebMoney Kazakhstan 

5010301219 

30.12.2019-ж. 

«Гермес Гарант Групп» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Ауэзов району, Кабдолов көч., 16-үй, 1-корп. 

5.  

One Click 

5012140820 

14.08.2020-ж. 

«MAER Soft» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Медеу району, Н. Назарбаев проспекти, 272-үй, 9-батир 

6.  

Interpay 

5013260820 

26.08.2020-ж. 

«Interpay» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Бостандык району, Тимирязев көч., 28В-үй, 6-кабат, 612/12-офис (почта индекси - 050040) 

7.  

Cashello.kz 

5014040621 

04.06.2021-ж. 

«PayDala» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы,  

Алматы ш., Бостандык району, Аль-Фараби проспекти, 21-үй  

(8-блок), 1149 т.э.ж. 

8.  

KOLO 

5015200722 

20.07.2022-ж. 

KOLO Financial Services LTD 

1095 МакКензи Авенюсу, 300-офис, Виктория, Британдык Колумбиясы, V8P 2L5, Канада 

(1095 McKenzie Ave Suite 300, Victoria, BC, V8P 2L5, Canada) 

9.  

Yurta 

5016160123 

16.01.2023-ж. 

«RPS Asia» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Аль-Фараби проспекти, 110Е  

(почта индекси - 050040) 

10.  

OneVision 

5017120523 

12.05.2023-ж. 

«OneVision» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы,  

Алматы ш., Бостандык району, Байзаков көч., 280  

(почта индекси - 050040) 

11.  

MaxPay 

5018091123 

09.11.2023-ж. 

«ПО MaxPay» ЖЧШ  

Казахстан Республикасы,  

Алматы ш., Достык проспекти, 97-үй, 8-батир. 

12.  

Cabbagino Payments 

5019190124 

19.01.2024-ж. 

Cabbagino Payments LTD 

319 W Hasting street, № 400, Vancouver, BC V6B 1H6, Canada 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоосу жокко чыгарылган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин тизмеси 

№ 

Эл аралык электрондук акча системасынын аталышы 

КРУБда каттоосу жокко чыгарылган күнү 

Эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эмитентинин аталышы 

Эл аралык электрондук акча системасынын дареги 

Эскертүү 

1.  

WOOPPAY 

24.10.2019-ж. 

«WOOPPAY» (ВУППЭЙ) ЖЧШ 

100000, Казахстан Республикасы, Караганда ш., Бухар-Жырау проспекти, 53А 

Ченемдик укуктук актыларын аткарбоо 

2.  

RPS 

24.10.2019-ж. 

«RPS Asia» ЖЧШ 

050040, Казахстан Республикасы, Алматы ш., Аль Фараби проспекти, 110 Е-үй 

Ченемдик укуктук актыларын аткарбоо 

3.  

ГЛОБПЭЙ 

24.10.2019-ж. 

«ГЛОБПЭЙ» ЖЧК 

Грузия, Зестафонский району, Диди Гантиади айылы 

 

4.  

Allpay (Олпэй) 

04.03.2020-ж. 

«Allpay» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Алмалинский району, Жибек Жолы проспекти, 135-үй 

Оператордун реестрден чыгаруу тууралуу арыздын негизинде 

5.  

ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ) 

20.05.2021-ж. 

«ASIAPAY(АЗИЯПЭЙ)» ЖЧШ 

Казахстан Республикасы, Алматы ш., Бостандык району, Бухар Жырау бульвары, 26/1-үй, 82Б (офис) т.э.ж. 

Ченемдик укуктук актыларын аткарбоо 

6.  

FINTENO 

29.12.2021-ж. 

«Финтено» ЖЧК 

Грузия, Тбилиси ш., Университетская көч., №2 

(блок «А»), 3-батир 

Жайгашкан өлкөсүндө каттоосун жокко чыгаруу 

7.  

КИВИ 

21.02.2024-ж. 

«КИВИ Банк» (АК) 

Россия Федерациясы, Москва ш., Чертаново Северное району, 1А-үй, 1-б (почта индекси - 117648) 

Жайгашкан өлкөсүндө каттоосун жокко чыгаруу