> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын финансылык отчеттуулук бөлүмүнө белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- статистикалык жана салык отчетторду түзөт, аларга кол коюлгандан кийин белгиленген тартипте тиешелүү мамлекеттик органдарга белгиленген формаларга жана мөөнөттөргө ылайык берет; 

- Улуттук банктын ченемдик документтерине жана жоболоруна ылайык чечмелөөлөргө карата таблицаларды жана башка бухгалтердик отчетторду түзүү бөлүгүндө Улуттук банктын жылдык финансылык отчетун түзүүгө катышат; 

- Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдары менен өз ара иш алып барат; 

- жыл сайын Эсеп палатасы, тышкы аудит үчүн суралган маалыматтарды даярдайт жана берет; 

- салык инспекторлору тарабынан суралган маалыматты даярдайт жана берет; 

- Улуттук банктын товардык-материалдык каражаттарын, баланстагы жана баланстан тышкары эсептерин инвентаризациялоосунда катышат; 

- Улуттук банктын товардык-материалдык баалуулуктарын, баланстык жана баланстан тышкаркы эсептерин жыл сайын инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча иш-чаралар планын түзүүнү, топтоону жана мониторинг жүргүзүүнү жүзөгө ашырат; 

- банктын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча өзүнчө финансылык маалыматты даярдайт; 

- бухгалтердик эсепке алуу суроолорун регламенттеген ченемдик документтерин иштеп чыгарууда/ кайрадан иштеп чыгарууда катышат (бухгалтердик жол-жоболорду, эрежелерди жана башка); 

- бухгалтердик эсепке алуу маселелерине тиешелүү Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ченемдик-укуктук документтерин изилдейт; 

- финансылык отчетторду жакшыртуу, отчеттуулуктун жаңы түрлөрүн жана методдорун иштеп чыгаруу жана ишке киргизүү, бөлүмдүн ишине тиешелүү ушул жана башка маселелери боюнча сунуштарды иштеп чыгарат; 

- кварталдык негизде негизги каражаттарды, товардык-материалдык баалуулуктарды жана дебитордук карыздарды жылдык инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча инвентаризациялык комиссиянын сунуштарынын аткарылышына мониторинг жүргүзөт; 

- бөлүмдүн начальнигинин тапшырмасы боюнча бөлүмдүн ишине тиешелүү кошумча иштерди аткарат; 

- жылдык, кварталдык жана жеке прогресс жөнүндө отчетторду түзөт. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- билими: жогорку, бакалавр (же окуу жайын аяктагандыгы жөнүндө маалым каттын болушу); 

- адистиги: экономист, бухгалтер, финансист. 

 

Кошумча талаптар: 

- банк системасында иш стажынын болушу: талап кылынбайт; 

- банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды жана Салык кодексин билүү

- аталган кызмат ордунун спецификасын аныктаган ченемдик жана нускоо документтерин жана банк системасында бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү маселелери боюнча көрсөтмөлөрдү билүүсү

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) тилдерин иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүсү

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгында колдонулуучу программаларды колдонуучунун деңгээлинде компьютер менен иштөө көндүмүнө ээ болуусу. 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- иш мамилелерин түзүү жана сактоо жөндөмдүүлүгү

- аналитикалык ой-жүгүртүү, изилдөө иштерин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүүсү

- жоопкерчиликтүү, чынчыл болуусу. 

 

Документтер 2023-жылдын 8-июнунун саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Финансылык туруктуулукка мониторинг жүргүзүү бөлүмүнө белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- аналитикалык отчетторду жана баяндамаларды даярдоо; 

- күндөлүк ишти жана башка милдеттерди кызматтык иш боюнча нускоого ылайык аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык же техникалык билими (бакалавар же магистр); 

- MS Office программаларында иштей билген (тажрыйбалуу колдонуучу деңгээли); 

- EViews программа негизинде эконометрикалык модель түзүү тажрыйбасына ээ (артыкчылык берилет); 

- маалыматтарды топтоп, аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүүгө жөндөмдүү

- англис тилин билүү (артыкчылык берилет); 

- иш боюнча кат алышуу тажрыйбасына ээ. 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- эмгек жамаатында тыгыз иштеген; 

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдай билүү

- өз милдетин жоопкерчилик, аткаргычтык, демилге көтөрүүчүлүк менен аткарган; 

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

- өз пикирин оозеки жана жазуу формасында так жана сабаттуу билдирген. 

 

Документтер 2023-жылдын 12-июнунун саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнө белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- өзүнүн функцияларынын талапка ылайык аткарылышын камсыз кылуу; 

- туунду жана ассоциацияланган уюмдар тарабынан берилүүчү маалыматтардын, финансылык отчеттордун, бухгалтердик баланстардын ж.б. мөөнөттөрүн, сапатын жана толуктугун контролдоо; 

- Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын финансылык абалына талдоо жүргүзүү, талдоонун натыйжалары боюнча корутунду даярдоо; 

- туунду жана ассоциацияланган уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле Улуттук банктын айрым түзүмдүк бөлүмдөрү менен, алардын функцияларын аткарууга жана компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара иш алып баруу;  

- Улуттук банк Башкармасынын же ыйгарым укуктуу жактын кароосуна туунду жана ассоциацияланган уюмдардын иши жөнүндө башкаруу органдарындагы өкүлдөрдүн отчетторун түзүүгө жана талдоо жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү

- Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарындагы активдерин тескөө боюнча ички ченемдик документтердин долбоорлорун иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү;  

- Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук, ошондой эле финансылык отчеттун эл аралык стандарттары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы өзгөрүүлөргө мониторинг жүргүзүү жана жетекчиликке өз убагында кабарлоо; 

- туунду жана ассоциацияланган уюмдардын Байкоочу жана/же Аткаруучу органдары, ошондой эле Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен бухгалтердик эсеп жана финансылык отчет түзүү/берүү маселелери боюнча өз ара иш алып баруу; 

- туунду жана ассоциацияланган уюмдардын финансылык абалы жөнүндө жетекчиликке үзгүлтүксүз маалымат берүү

- белгиленген артыкчылыктарга ылайык конкреттүү тапшырмаларды аткаруу жана документтерди (отчетторду, каттарды, аналитикалык корутундуларды ж.б.) даярдоо мөөнөттөрүн сактоо; 

- иш кагаздарын жүргүзүү

- иш процессинде маалым болгон маалыматтардын купуялуулугун сактоо, аны Улуттук банктын жетекчилигинин тиешелүү уруксаты жок таркатылышына жана жарыяланышына жол бербөө

- Улуттук банктын аброюн талаптагыдай деңгээлде колдоо, Улуттук банкка моралдык жана материалдык зыян келтириши мүмкүн болгон иш-аракеттерге жана көз караштарды айтууга жол бербөө

- Улуттук банктын кызматкерлеринин кызматтык иш боюнча этика нормалары кодексинин талаптарын, эмгек дисциплинасын, Ички эмгек тартибинин эрежелерин сактоо, эмгекти коргоо жана коопсуздук техникасы, өрт коопсуздугу, жарандык коргонуу маселелерин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын жана Улуттук банктын ички актыларынын талаптарын, анын ичинде жеке нускоонун талаптарын сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- экономика тармагында жогорку билими; 

- англис тилин документтер менен иштөө деңгээлинде билүү (артыкчылык берилет); 

- компьютерде тажрыйбалуу колдонуучу деңгээлинде иштей билүү

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын ишине тиешелүү нускоо документтерин билүү

- мамлекеттик жана расмий тилдерде оозеки жана сабаттуу жаза билүү, өз пикирин так жана туура билдирип, кат жүзүндө документтерди даярдоо жөндөмдүүлүгү

- финансылык талдоо жүргүзүү, бухгалтердик эсепке алуу жана финансылык отчеттун эл аралык стандарттарынын принциптерин билүү

 

Жеке сапаттары: 

- тил табыша билүү, ийкемдүүлүк, ишенимге ээ болуу; 

- өзүнүн функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- кесиптештер жана башка адамдар менен байланыш түзө билүү жөндөмдүүлүгү

- алынган маалыматтарга талдоо жүргүзүү, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- өзүнө жоопкерчилик алуу, аткарган ишине жана кабыл алган чечимдерине жооп берүү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү

- жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда артыкчылыктуу тапшырмаларды аныктай билүү

- -иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, кат алышуу көндүмдөрү

- эл алдында чыгып сүйлөө жөндөмдүүлүгү жана командада иштөөгө катышуу;  

- -командада иштей билүү;  

- тобокелдиктерди идентификациялоо жана баалай билүү жөндөмдүүлүгү;  

- тартипти так сактоо, ишенимдүү, аракетчил болуу. 

 

Документтер 2023-жылдын 12-июнунун саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгына белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- эмиссиялык-кассалык операциялардын эсебин жүргүзүү;  

- жүгүртүү кассасын ачуулушуна жана жабуулушуна катышуу;  

- эсептер боюнча бухгалтердик өткөрүүлөрдү түзүү жана авторизациялоо, эсептердеги калдыктар боюнча контролдукту жүргүзүү

- башкармалыктын ишинде тиешелүү документтерди иштеп чыгууга жана даярдоого катышуу; 

- системадан тышкары эсепке алуу жана тиешелүү отчетторду даярдоо; 

- күндүн документтерин топтоо жана тиркөө

- жүгүртүү кассадан акча каражаттарын алууга-өткөрүп берүүгө катышуу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку билимге ээ болуу; 

- адистиги боюнча иш тажрыйбасы талап кылынбайт; 

- колдонуучунун деңгээлинде компьютер менен иштөө көндүмүнө ээ болуусу (MS Office ж.б.); 

- тапшырманы так аткаруу жана артыкчылыктарын ажырата билүү, компетенциясына кирген маселелерди коё билүү жана чечимдерди өз убагында кабыл алуу; 

- алынган маалыматты талдап-иликтей билүү жана иштеп чыгуу; 

- иш боюнча каттарды, кызматтык документтерди түзө билүү көндүмдөрүнө ээ болуу;  

- мамлекеттик жана расмий тилдерин билүү

 

Кошумча талаптар: 

- иш милдеттерин сапаттуу аткаруу; 

- айкын тапшырмалардын аткарылыш мөөнөттөрүн сактоо; 

- кесиптик билимин дайыма өркүндөтүү

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүүсү

- аналитикалык ой-жүгүртүү, изилдөө иштерин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- жоопкерчиликтүү, чынчыл; 

- ийкемдүү

- кесиптештери жана башка адамдар менен оңой тил табыша билүү

 

Документтер 2023-жылдын 12-июнунун саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

-областтын аймагында ошондой эле башка областтардын аймагында жайгашышкан коммерциялык банктардын филиалдарын, банктык эмес финансы-кредит уюмдарын (мындан ары БФКУ), акча алмаштыруучу түйүндөрдүн, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун жана алардын обочолонгон бөлүмдөрүнүн, өкүлчүлүктөрүнүн ишмердүүлүгүн текшерүүгө катышуу; 

-белгиленген, коюлган талаптардын негизинде ФКУ ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен түзүлүүчү отчётторду сапаттуу, өз учурунда түзүү

-ФКУ ишмердүүлүгү боюнча отчётторду, аналитикалык маалымат материалдарды түзүү

-ФКУ тарабынан берилген маалыматтардын, отчёттордун тууралыгын, толуктугун, түзүлүшүн текшерүү

-ФКУ лицензия, күбөлүк берүүнүн максаттуулугуна баа берүү, берилген документтерге экспертиза жүргүзүү

-областтын аймагында жайгашышып, Улуттук банктан лицензия, күбөлүк алышкан жана ишмердүүлүгү көзөмөлгө алынган БФКУ бөлүмдөрүн, өкүлчүлүктөрүн ачышкан кезде аларга тиешелүү документтерди кароо; 

-БФКУ жана алардын кызматтагы адамдарына, иштеги кетирилген кемчилдиктерине карата чараларды көрүүгө тийиштүү документтерди административдик укук бузуу маселесин караган комиссиянын кароосуна киргизүүнү даярдоо, тийиштүү сунуш-пикирлерди сунуштоо; 

өлүмгө тийиштүү болгон кат-кабарлар менен иштөө жана жетекчиликтин тапшырмасы боюнча башка жумуштарды аткаруу;  

-областтын аймагында жайгашышкан коммерциялык банктардын филиалдарынын, БФКУ, акча алмаштыруучу түйүндөрдүн финансы кызматынан пайдаланышкан тараптардын кайрылууларын (арыз, даттануу, сунуштарын) карайт жана аларга жооп даярдайт.  

 

Квалификациялык талаптар: 

-талап кылынган билим деңгээли: жогорку экономикалык билими; 

-иш тажрыйбасы: финансы жана банк системасында 3 жылдан кем эмес эмгек стажы; 

-мамлекеттик жана расмий тилдерди документтер менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

-англис тилин билүү (артыкчылык берилет). 

 

Кошумча талаптар: 

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкын жөнгө салуучу мыйзамдарынын билүү;  

-БФКУ ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдарды билүү

-эл аралык финансы, бухгалтердик эсеп отчётторун жана финансыны анализдөөнүн негиздерин билүү

-алынган маалыматтарды иликтөөгө, анализдөөгө, берилген тапшырмаларды так аныктоого болгон жөндөмдүүлүккө ээ болуу; 

-«1-деңгээл. Банктык эсепке алуунун бухгалтери» сертификаты (артыкчылык берилет бирок талап кылынбайт); 

-“Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик ишти каржылоого каршы иш-аракеттерди көрүү жөнүндө” сертификаты (артыкчылык берилет бирок талап кылынбайт). 

 

Жеке сапаттары: 

-компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникасында иштей билүү

-коммуникациялык көндүмү;  

-алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

-жамаат менен иштей билүү

-өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2023-жылдын 12-июнунун саат 17:00 чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168; 

-Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49, 5-12-78 телефондору аркылуу. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ысык-Көл областтык башкармалыгынын улук бухгалтери (башкы бухгалтер укугунда) бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Областтык башкармалыктын финансы-чарба ишин бухгалтердик эсепке алууну, материалдык жана финансылык ресурстардын колдонулушун контролдоону уюштуруу; 

- активдерди жана милдеттенмелерди, негизги каражаттарды, товардык-материалдык баалуулуктарды, дебитордук жана кредитордук карыздарды эсепке алууну жана жыл сайын инвентаризациялоону, алардын жылышына байланышкан операцияларды бухгалтердик эсепке алуу эсептеринде көрсөтүлүшүн уюштуруу; 

- бухгалтердик операциялардын жүргүзүлүшүн контролдоо, бухгалтердик документтерди түзүү жана иштеп чыгуу эрежелерин сактоону камсыз кылуу; 

- толук жана такталган маалымат түзүп, аны өз убагында берүү

- айлык акы, турак жай ссудасы боюнча эсептешүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү, салыктарды, жыйымдарды камсыздандыруу төгүмдөрүн жана башка төлөмдөрдүн өз убагында чегерилишин камсыз кылуу; 

- Областтык башкармалыктын бюджетин түзүү жана анын аткарылышын контролдоо. Областтык башкармалыктын бюджетин түзүү боюнча иштерди жүзөгө ашыруу; 

- мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгына, Социалдык фондго, Улуттук статистика комитетине жана башка органдарга өз убагында отчетторду түзүү жана берүү

- материалдык жооптуу жак катары кассаны ачуу/жабуу боюнча функцияларды жүзөгө ашыруу, китептеги маалыматтар менен областтык башкармалыктын сактоо жайындагы баалуулуктарды салыштырып текшерүү. «SC-баалуулуктардын эсебин жүргүзүү» программалык модулунда резервдик фондуларды системадан тышкары эсепке алууну жүргүзүү

- өткөрүлгөн пачкалар жана Улуттук банктын Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгындагы төлөнгөн документтер журналы боюнча реестрди өз убагында өткөрүп берүүнү камсыз кылуу; 

- башкы китеп автоматташтырылган системасынын программалык модулунда бардык операциялардын жүргүзүлүшүн контролдоо, өтүп жаткан операциялык күн ичинде өткөрүлгөн бухгалтердик өткөрүүлөрдү эсептер боюнча салыштырып текшерүү (өздүк эсептер, сальдо ведомосттору, журналдар). 

- пландарды жана отчетторду даярдоо жана иштеп чыгуу; 

- корреспонденция менен иштөө, (жыл сайын, чейрек сайын, ай сайын, жума сайын берилүүчү) отчетко материалдарды даярдоо, компетенциясына кирген жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча башка тапшырмаларды аткаруу; 

- бухгалтердик эсепке алууга тиешелүү башка ички ченемдик документтерге экспертиза жүргүзүү жана зарылчылыгына жараша өзгөртүүлөрдү киргизүү

- касса башчысы банктын сактоо жайын кайтарууга өткөрүп берген жана кр иим күзөт кызматынын күзөт бөлүмүнүн борбордоштурулган байкоо пултунан алып салган учурда башка материалдык жооптуу жак менен биргеликте контролдоону жүзөгө ашыруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: экономист, бухгалтер адистиги боюнча жогорку экономикалык билими  

- иш тажрыйбасы: банк системасында кеминде 5 жыл жана/ же бухгалтер/ревизор/аудитор/ Улуттук банктын көзөмөл бөлүмүндө эмгектенген стажы кеминде 5 жыл;  

- мамлекеттик жана расмий тилдерди документтер менен иштөөгө зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Кошумча талаптар: 

- Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын;  

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчетторду түзүү, ошондой эле областтык башкармалыктын чарба-финансы ишине тиешелүү маселелер боюнча колдонуудагы мыйзамдардын, жоболордун, нускоолордун жана башка ченемдик документтердин нормаларын билүү

- милдеттерди жана артыкчылыктарды так аныктоо, анын компетенциясына кирген маселелер боюнча өз убагында чечимдерди чыгаруу жана кабыл алуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болуу; 

- финансылык отчеттун эл аралык стандарттарын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- коммуникациялык көндүмдөр;  

- алынган маалыматтарды талдап-иликтөө жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү;  

- командада иштей билүү

- өз оюн жазуу жүзүндө жана оозеки түрүндө да так жана сабаттуу баяндай билүү

 

Документтер 2023-жылдын 12-июнунун саат 17:00 чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168; 

-Каракол шаары, Токтогул көчөсү 265 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ысык-Көл областтык башкармалыгына (03922) 5-12-49, 5-12-78 телефондору аркылуу. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Ош областтык башкармалыгынын Көзөмөл бөлүмүнүн башкы инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктан лицензия алышкан жана Улттук банк тарабынан жөнгө салынган банктык эмес жана адистештирилген финансы кредиттик уюмдардына, алмашуу бюролорун, төлөм системасынын операторлорун/төлөм уюмдарын кошо алганда көзөмөл иштерин жүргүзүү

- банктык эмес жана адистештирилген финансы кредиттик уюмдардын, алмашуу бюролорун, төлөм системасынын операторлорун/төлөм уюмдарын кошо алганда системасынын өнүгүшү боюнча маселелерге карата түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүү, төлөм системаларына жана төлөм инструменттерине мониторинг жасоо; 

- белгиленген жол-жоболорго ылайык маалыматтын тиешелүү түрлөрүн өз маалында жана сапаттуу карап чыгууну, талдоого алууну, колдонууну камсыз кылуу, ар түрдүү формадагы отчетторду түзүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билим;  

- Банк тутумундагы иш тажрыйбасы 3 жылдан кем эмес;  

- мамлекеттик жана официалдуу тилдерин документ мене ниш алып баруу денгээлинде билүүсү

- англис тилин билүүсүнө артыкчылык берилет;  

- Эл аралык стандарттагы финансылык отчеттордун, банктык эмес жана адистештирилген финансы кредиттик уюмдардын жана финансы кредиттик уюмдардын, алмашуу бюролорун, төлөм системасынын операторлорун/төлөм уюмдарын кошо алганда отчетторунун бухгалтердик эсептеринин жүргүзүлүшүнүн жана уюштурулушунун принциптерин, банктардын финансы анализдерин жүргүзүү негизин билүү

- Банктык эмес жана адистештирилген финансы кредиттик уюмдардын жана финансы кредиттик уюмдардын, алмашуу бюролорун, төлөм системасынын операторлорун/төлөм уюмдарынын ишмердигине тиешелүү мыйзамдарын, банктын мыйзамдарын жана укук ченемдүү актыларын билүү

- компьютерде жана ар түрдүү кеңсе техникаларында мыкты иштей билүүсү;  

- Административдик жоопкерчиликке, ишкерчиликтин ишмердигин лицензиялоого жана каттоого тиешелүү болгон мыйзамдарды билүүсү

 

Документтер 2023-жылдын 12-июнунун саат 17:00 чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

-кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

-резюме (кошумча маалыматтар); 

-өмүр баян;  

-тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

-паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

-Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 61 10 21, (0312) 66-90-18 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168; 

- Ош шаары, Ош областтык башкармалыгына кайрылсаңыздар болот. Дареги: Курманжан Датка көчөсү, 119, телефону-(03222) 4-81-93; 0552 02-14-10.