> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын 

эсепке алуу жана методология бөлүмүнүн башкы адиси бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 (бир) бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык келген, Улуттук банкта бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук методологиясы маселелери боюнча ченемдик документтерди иштеп чыгат; 

- эсепке алуу жол-жоболорун иштеп чыгууга катышат (облустук башкармалыктардын жол-жоболорун кошо иштеп чыгууга катышат); 

- Улуттук банктын жетекчилигине маалымдоо жана Улуттук банктын ченемдик актылардагы өзгөрүүлөрдү өз убагында чагылдыруу максатында бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулукка, салык салуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын тиешелүү өзгөртүүлөрүнө мониторинг жүргүзөт; 

- бөлүмдүн иш пландарын жана иш отчетторун даярдоого жана иштеп чыгууга катышат; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү жана тышкы уюмдар менен бөлүмгө тиешелүү маселелер боюнча кат алышууну жүзөгө ашырат; 

- Улуттук банктын жетекчилигинин, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын , тышкы аудиторлордун суроо-талабы боюнча маалымат берет; 

- салык салуу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөргө мониторинг жүргүзөт жана Улуттук банктын салык саясатына өзгөртүүлөрдү киргизет; 

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын бухгалтердик жана системадан тышкаркы эсепке алуу боюнча жол-жоболорунун долбоорлорун Улуттук банктын Эсепке алуу жана Салык саясатына ылайык келүүсүн талдайт жана макулдашат; 

- финансылык отчеттуулукка жыл сайын аудит жүргүзүүдө Улуттук банкта бухгалтердик эсепке алуу методологиясы маселелери боюнча тышкы аудиторлор менен өз ара иш алып барат; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү, мамлекеттик органдар жана башка уюмдар менен бухгалтердик эсепке алуу, Улуттук банктын салык салуу маселелери боюнча кызматташат; 

- Улуттук банктын бөлүмдөрүнө бухгалтердик эсепке алуу методологиясы жана салык салуу маселелери боюнча консультацияларды берет; 

- бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү акыркы жетишкендиктерине ылайык бухгалтердик эсептин формаларын жана ыкмаларын дайыма өркүндөтүп турат; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан иштелип чыккан жоболорго, нускоолорго жана Улуттук банктын бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук маселелерин камтыган башка документтерге, ошондой эле мыйзам долбоорлоруна жана башка ченемдик укуктук актыларга экспертиза жүргүзөт; 

- Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын ордун толтуруп берүүчү наркынын эсебин колдонуудагы методикага ылайык жүргүзөт; 

- Улуттук банктын буйругуна ылайык жумушчу топтордун курамында жылдык инвентаризацияга катышат; 

- Улуттук банктын эсепке алуу саясаты жана Улуттук банкта бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн методологиялык базасы маселелери боюнча аудит боюнча Комитет менен өз ара иш алып барат. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- билими: жогорку экономикалык; 

- адистиги: экономист, бухгалтер. 

 

Кошумча талаптар: 

- банк системасында иш стажы: 3 жылдан кем эмес; 

- банк ишин жөнгө салуучу жана салык салуу мыйзамдарын билүү

- аталган кызмат ордунун спецификасын аныктаган ченемдик жана нускоо документтерин жана банк системасында бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү маселелери боюнча көрсөтмөлөрдү билүүсү

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) тилдерин иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүсү

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгында колдонулуучу программаларды колдонуучунун деңгээлинде компьютер менен иштөө көндүмүнө ээ болуусу. 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- иш мамилелерин түзүү жана сактоо жөндөмдүүлүгү

- аналитикалык ой-жүгүртүү, изилдөө иштерин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүүсү

- жоопкерчиликтүү, чынчыл жана ишенимдүү болуусу. 

 

Документтер 2024-жылдын 1-августунун саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- инсандыгын тастыктаган паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, № 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгынын 

эсепке алуу жана методология бөлүмүнүн башкы адиси бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 (бир) бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Улуттук банктын негизги банк иши боюнча операцияларынын пайыздарынын өз убагында чегерилишин контролдойт; 

- «Башкы китеп» банктык маалымат системасында чет өлкө валютасындагы операциялардын жана ички жана тышкы финансы рынокторунда келишилген бүтүмдөр жана операциялар боюнча, Финансы министрлигинин төлөмдөрүнүн жүргүзүлүшүнө кошумча контролдукту жүзөгө ашырат; 

- Улуттук валютада операциялардын жүргүзүлүшүн контролдойт;  

- Депозитардык эсепке алууну жүргүзүүнү контролдойт; 

- Улуттук банктын финансылык активдери боюнча тобокелдик алдындагы сумманын маанисин эсептөөнү жүзөгө ашырат; 

- пайда болгон тобокелдиктер боюнча карточканы толтуруу менен бөлүмдүн мүмкүн болгон тобокелдиктери боюнча өзүн-өзү баалоону жүргүзөт; 

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин тапшырмасына ылайык мамлекеттик баалуу кагаздарды төлөө боюнча контроль жүргүзөт; 

- «Башкы китеп» банктык интеграциялык системасында операция күнүнүн ачылышын жана жабылышын көзөмөлдөйт; 

- «Башкы китеп» банктык маалымат системасынын чыгыш формаларынын регламентине ылайык «Башкы китеп» банктык маалымат системасында отчеттордун формаларын түзүүнү жана кабыл алууну контролдойт; 

- «Башкы китеп» банктык интеграциялык системасында кардарлардын өздүк эсептеринин ачылышына, жабылышына, калыбына келтирилишине контролдукту жүзөгө ашырат; 

- бөлүмдүн иш пландарын жана иш отчетторун даярдоого жана иштеп чыгууга катышат; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү жана тышкы уюмдар менен бөлүмгө тиешелүү маселелер боюнча кат алышууну жүзөгө ашырат.  

- Улуттук банктагы бухгалтердик эсепке алууну жана отчеттуулукту жөнгө салган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген жана финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык келген ченемдик документтерди иштеп чыгууга жана кайра иштеп чыгууга катышат; 

- Улуттук банктын жетекчилигинин, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын , тышкы аудиторлордун суроо-талабы боюнча маалымат берет; 

- финансылык отчеттуулукка жыл сайын аудит жүргүзүүдө тышкы аудиторлор менен өз ара аракеттенет; 

- Улуттук банктын буйругуна ылайык жумушчу топтордун курамында жылдык инвентаризацияга катышат; 

- жаңы автоматташтырылган системаларды түзүү жана ишке киргизүү боюнча иштереге катышат жана cунуштарды киргизет. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- билими: жогорку, бакалавр; 

- адистиги: экономист, бухгалтер, финансист. 

 

Кошумча талаптар: 

- банк системасында иш стажы: 3 жылдан кем эмес; 

- банк ишин жөнгө салуучу, бухгалтердик эсеп жана салык салуу мыйзамдарын билүү

- аталган кызмат ордунун спецификасын аныктаган ченемдик жана нускоо документтерин жана банк системасында бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү маселелери боюнча көрсөтмөлөрдү билүүсү

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) тилдерин иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүсү

- финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын билүү

- бухгалтердик эсеп боюнча керектүү сертификаттарга ээ болушу керек (артыкчылыктуу);  

- колдонулуучу программаларды колдонуучунун деңгээлинде компьютер менен иштөө көндүмүнө ээ болуусу. 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- иш мамилелерин түзүү жана сактоо жөндөмдүүлүгү

- аналитикалык ой-жүгүртүү, изилдөө иштерин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүүсү

- жоопкерчиликтүү, чынчыл жана ишенимдүү болуусу. 

 

Документтер 2024-жылдын 1-августунун саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- инсандыгын тастыктаган паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, № 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банк эмес уюмдарды көзөмөлдөө башкармалыгынын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредиттик уюмдарга тышкы көзөмөл бөлүмүнүн алмашуу бюролоруна көзөмөл тобунун инспектору кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн  

ачык сынак жарыялайт 1 (бир) бирдик 

 

Функционалдык милдеттери:  

- алмашуу бюролору тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана монополияга каршы жөнгө салуу жөнүндө мыйзамдардын, экономикалык стандарттардын жана Улуттук банк тарабынан белгиленген башка талаптардын сакталышын контролдоо; 

- алмашуу бюролорунун ишине мониторинг жүргүзүү жана айрым алмашуу бюролорунун жана бүтүндөй системанын финансылык абалын талдоонун жана баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча отчетторду үзгүлтүксүз даярдоо; 

- алмашуу бюролорунун регулятивдик жана финансылык отчеттуулугу боюнча маалымат базасын жаңылоо жана жүргүзүү

- тышкы көзөмөлдүн жана жеринде текшерүүнүн жүрүшүндө аныкталган бузууларды четтетүү боюнча иш-чаралардын алмашуу бюролору тарабынан аткарылышына мониторинг жүргүзүү

- алмашуу бюролорун көзөмөлдөө

- алмашуу бюролорунун ишине текшерүүлөрдү жүргүзүү

- зарыл болгон учурда коммерциялык банктардын жана банк эмес уюмдардын ишин комплекстүү жана максаттуу текшерүүгө катышуу; 

- алмашуу бюролору тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышын текшерүү

- алмашуу бюролорун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча ченемдик укуктук базаны иштеп чыгууга жана өркүндөтүүгө катышуу жана сунуштарды даярдоо; 

- топтун ишине тиешелүү маселелер боюнча каттарга жана даттанууларга отчетторду жана жоопторду өз убагында даярдоо;  

- алмашуу бюролоруна көзөмөл жүргүзүү маселелери боюнча Топтун кызматкерлерине практикалык жардам көрсөтүү

- топтун компетенциясынын чегинде Топтун жетекчиси жана жетекчилик тарабынан берилген башка тапшырмаларды аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар:  

- жогорку экономикалык же юридикалык билимге ээ болуу;  

- Банк системасындагы эмгек стажы, эреже катары 1 жылдан кем эмес; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана жөнгө салынган банктардын жана Банктык эмес финансы-кредиттик уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын нормативдик укуктук актыларын жана материалдарын билүү

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү;  

- англис тилинде жазылган документтерди жана материалдарды түшүнүү үчүн англис тилин билүү (артыкчылык берет).  

 

Инспектор төмөнкүдөй жөндөмгө ээ болууга тийиш:  

- компьютерде иштей билүү;  

- байланыш көндүмдөрү;  

- жоопкерчилик, демилгелүүлүк, уюшкандык, туруктуулук;  

- кесиптик этикетти өздөштүрүү;  

- конфликттерди чечүү жөндөмдүүлүгү, стресске каршы туруу.  

 

Документтер 2024-жылдын 1-августунун саат 17:00 нө чейин тапшырылууга тийиш. 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баяны;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- инсандыгын тастыктаган паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, № 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын кайра каржылоо жана баалуу кагаздарды жайгаштыруу бөлүмүнүн экономисти бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 (бир) бирдик. 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банктын ортосундагы финансылык мамилелерди жөнгө салуу процессине байланышкан акча каражаттарынын агымын болжолдоо жана талдоо; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук банктын ортосундагы финансылык мамилелерди жөнгө салуу схемасын оптималдаштыруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын алгачкы жайгаштырууну өткөрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен өз ара аракеттенүү

- бөлүмдүн жана башкармалыктын иш кагаздарын жүргүзүү;  

- бөлүмдүн ишинин чөйрөсүнө тиешелүү маселелер боюнча аналитикалык, статистикалык, маалымдама маалыматтарды даярдоо; 

- бөлүм, башкармалык башчыларынын башка тапшырмаларын аткаруу 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) талап кылынган билим деңгээли: жогорку экономикалык же техникалык билим; 

б) иш тажрыйбасы: талап кылынбайт; 

в) талап кылынган билими: 

- Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана ички финансы рынокторунун ишинин негизги принциптерин билүүсү

- акча-кредит саясатынын теориясын, максаттарын, милдеттерин жана инструменттерин билүү

- иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деӊгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис (pre-intermediate/ intermediate) тилдерин билүүсү

г) талап кылынган көндүмдөр: 

- ишенимдүү колдонуучунун деңгээлинде компьютерди билүү, Microsoft Office программалык пакетин билүү, оргтехника менен иштей билүү

- командада иштөө жөндөмү

- көйгөйлөрдү чечүүдө ресурстарды натыйжалуу бөлүштүрүү

- логикалык жактан негизделген корутундуларды жасай билүү

- жазуу жана оозеки түрдө өз оюн билгичтик менен так жана так айта билүү

- жоопкерчиликтүү, тартиптүү жана коомчу болууга; 

 

Жеке сапаттары: 

- коммуникативдик жөндөмдөрү, өз милдеттерин аткарууда чынчылдыкты жана адептүүлүктү, тартипти, аналитикалык жана уюштуруучулук жөндөмдүүлүктү

 

Документтер 2024-жылдын 25-июлунун саат 17:00 чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын дилингдик операциялар бөлүмүнүн экономисти бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт 1 (бир) бирдик. 

 

Функционалдык милдеттери: 

- ички финансы рыногунда операцияларды жүргүзүү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктар аралык акча, валюта рыногу жана мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунун учурдагы абалы жөнүндө маалыматтарды чогултуу жана иштеп чыгуу; 

- Кыргыз сомуна карата чет өлкө валюталарынын күнүмдүк/жумалык расмий курстарын эсептөө

- операциялар боюнча отчётторду даярдоо; 

- бөлүмдүн отчёттуулук формаларын оптималдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүү

- алмашуу бюролорунда накталай чет өлкө валютасынын курстары боюнча маалыматка күн сайын мониторинг жүргүзүү

- статистикалык маалыматты өз убагында жана туура иштеп чыгууга; 

- контрагенттер менен ички финансы рыногунда операцияларды жүргүзүү боюнча келишимдерге/контракттарга кол коюу жана алардын юридикалык статусуна мониторинг жүргүзүү

- ички финансы рыногунда бөлүмдүн ишинин ички жол-жоболорунун долбоорлорун өз убагында жана туура иштеп чыгуу; 

- бөлүмдүн операциялары жөнүндө маалыматтардын Улуттук банктын веб-сайтында жайгаштырылышын контролдоо; 

- бөлүмдүн иш кагаздарын жүргүзүү, анын ичинде учурдагы маалымат жана кат-кабарлар менен алмашуу, ошондой эле Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен өз ара иш алып баруу; 

- бөлүмдүн начальниктин жетекчисинин башка тапшырмаларын аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

а) талап кылынган билим деңгээли: жогорку экономикалык же техникалык билим; 

б) иш тажрыйбасы: талап кылынбайт; 

в) талап кылынган билими: 

- Кыргыз Республикасынын банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарын жана ички финансы рынокторунун ишинин негизги принциптерин билүүсү

- акча-кредит саясатынын теориясын, максаттарын, милдеттерин жана инструменттерин билүү

- иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон деӊгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис (pre-intermediate/ intermediate) тилдерин билүүсү

г) талап кылынган көндүмдөр: 

- статистикалык жана финансылык маалымат менен иштөө, аны жыйноо жана иштеп чыгуу боюнча жалпы билимге ээ болуусу; 

- компьютерди ишенимдүү колдонуучу деңгээлинде билүү, программалык пакетти билүү, уюштуруу техникасы менен иштей билүүсү

- логикалык жактан берилген корутунду, тыянактарды чыгара билүүсү

- жазуу жана оозеки түрүндө өз ойлорун сабаттуу, так жеткире билүүсү

- жоопкерчиликтүү, тартиптүү жана коммуникабелдүү болуусу. 

 

Жеке сапаттары: 

- өз милдеттерин аткарууда кесиптештери жана башка адамдар менен оңой тил табыша билүүсү, чынчылдык жана ак ниеттүүлүк; 

- сынчыл ой жүгүртүү жана уюштуруучулук жөндөмдөрүнө ээ болуусу. 

 

Документтер 2024-жылдын 25-июлунун саат 17:00 чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168.