> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Практикадан өтүү 

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы окуу мөөнөтү 5 жылдык жогорку окуу жайлардын же магистратуралардын 4-5-курстарынын студенттерин өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикадан өтүүгө кабыл алат.    

Практика өтүүнүн мөөнөтү - 3 жума. Практика өтүүгө төлөө каралган эмес.     

   Улуттук банктан практика өтүүчү практиканттарды тандоо эки этаптан турат:    

- документтерди кабыл алуу;    

- талапкерлер менен маектешүү (тесттен өткөрүү).    

    Талапкерлерге коюулуучу талаптар:    

- окуу мөөнөтү беш жылдык жогорку окуу жайларынын жана магистратуралардын акыркы (4-5) курстарынын артыкчылык менен окуган студенттери;    

- профилдик сабактар боюнча студенттик конференцияларга, олимпиадаларга катышкан студенттер;    

- профилдик сабактар боюнча жарыяланган иштердин авторлору;    

- Кыргыз Республикасынын жарандары;    

- Компьютерди пайдалануучу деңгээлде билүүсү;    

 Талап кылынуучу документтер:    

- практика өтүүнүн мөөнөтү көрсөтүлгөн, тиешелүү жогорку окуу жайдын мөөрү басылган, студенттерди практика өтүүгө кабыл алуу үчүн берилген жогорку окуу жайдын жолдомо каты.    

- кадрларды эсепке алуу баракчасы, сүрөтү менен (Персонал менен иш алып баруу бөлүмү тарабынан берилет);    

- өмүр баяны;    

- таржымал (өзү жөнүндө кошумча маалыматтар, Улуттук банктан практика өтүүсүнүн максаты);    

- жогорку окуу жайдын мөөрү басылган зачеттук китепчесинин көчүрмөсү.    

   

Документтер төмөнкү дарек боюнча кабыл алынат:   

Бишкек шаары, Чуй проспекти, 168 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн №  117/1 бөлмөсүнө же (0312) 66 91 50 телефондоруна кайрылсаныздар болот.