> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кошумча маалыматтар (резюме) 

 

1. Аты-жөнү   

2. Туулган жылы, үй бүлөлүк абалы, жашаган жери.   

3. Резюме берүүнүн максаты   

4. Билими, квалификациясын жогорулаткандыгы.   

5. Эмгек жолу (иштеген жери, негизги милдеттери, ченемдик документтерди иштеп чыгуу боюнча долбоорлорго же жумушчу топторго жетекчилик кылуусу же катышуусу, илимий-изилдөө иштери; эмгек жолунда алган билими, көндүмдөрү, башкаруу жөндөмдүүлүктөрү ж.б.).   

6. Башка эмгектери (окутуучулук, илимий-изилдөөлөрү, басылмалары).   

7. Жетишкендиктери (сыйлыктар, сынактарга, олимпиадаларга катышуу).   

8. Талапкер кошумча билдиргиси келген башка маалыматтар (сунуш-көрсөтмөлөр, кызыгуусу ж.б.).   

  

Өмүр баяны  

 Катасыз жана оңдоолорсуз, төмөнкү маселелерди милдеттүү түрдө ачып көрсөтүү менен эркин формада, өз колу менен жазылат:   

1. Туулган жылы жана жери, жарандыгы.   

2. Качан жана кайсы билим берүү мекемесинде окуган, алган билими жана адистиги.   

3. Кайсы мезгилден тартып иштей баштагандыгы, эмгек жолундагы тыныгуулардын жана бир жумуштан экинчисине которулгандыгынын себептери.   

4. Аскердик кызмат өтөгөндүгү (кайсыл жерде, качан жана ким болуп).   

5. Үй бүлөсүнүн курамы жана жакын туугандары жөнүндө кыскача маалымат (атасы, апасы, бир туугандары, күйөөсү (аялы), балдары, алардын иштеген жери, кызматы).   

6. Жакын туугандарынын ичинен (же өзү) сот жообуна тартылгандар барбы (качан, эмне үчүн жана кайсыл жерде).   

7. Өмүр баянга киргизүүнү каалаган дагы башка маалыматтар.   

Кадрларды эсепке алуу баракчасы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Персонал менен иш алып баруу бөлүмү тарабынан сунушталат (Чуй проспекти, 168, №117/1-бөлмө).