КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын 1-банктык көзөмөл бөлүмүнүн тобокелдиктер боюнча жетектөөчү инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында көзөмөлдөнгөн банктын ишине жана башкаруу сапатына тышкы көзөмөлдү туруктуу негизде уюштуруу жана жүргүзүү

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында, көзөмөлдөнгөн банктын жана анын филиалдарынын ишине мезгил-мезгили менен комплекстүү жана максаттуу инспектордук текшерүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү, алардын жыйынтыгын белгиленген тартипте жана өз убагында тапшыруу; 

- белгиленген тартипке ылайык тобокелдик профилин эске алуу менен, көзөмөлдөнгөн банктын көзөмөлдөөчү стратегиясын иштеп чыгуу, актуалдаштыруу жана ишке ашыруу, ошондой эле банктык көзөмөлдүн көзөмөлдөө стратегиясын түзүү боюнча сунуштарды берүү

- Улуттук банктын жетекчилигине банк боюнча маалыматтарды даярдоо; 

- банктын байкоо жана аткаруу органдары, акционерлери жана башка адамдары, ошондой эле Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен банктык көзөмөл маселелери боюнча өз ара иш алып баруу;  

- башкармалыктын ишинде колдонуу максатында, банктык көзөмөл маселелери боюнча маалыматты топтоо, жалпылоо жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- тышкы көзөмөлдүн жана текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча аткарууга каралган чаралардын көзөмөлдөнгөн банк тарабынан аткарылышын контролдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билимге же бакалавр даражасына ээ болуу, аспирантурада жана банк иши боюнча курстарда окугандыгы эске алынат; 

- англис тилин Inetrmediate деңгээлинде билүү

- мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, семинарларда катышуу, иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Иш тажрыйбасы боюнча талаптар: 

- банк тутумунда же адистиги боюнча кеминде 5 жыл же Улуттук банктын көзөмөл блогунда кеминде 2 жыл.  

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө туура жана катасыз билдире алуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды талдоо жана даярдоо мүмкүнчүлүгү;  

- тартиптүүлүк, өз ара тил табыша билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, адептүүлүк жана стресске туруштук берүү;  

- иштин жүрүшүндө алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин макулдугусуз аны ачыкка чыгарууга, басмага жарыялоого жол бербөө

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

- өз кызматтык функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү;  

- жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда тапшырмалардын артыкчылыгын аныктай билүү

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзө алуу; 

- эл алдына чыгып сүйлөө жана командада иштөө көндүмү;  

- команданын ишин жетекчиликке алуу;  

- банктык тобокелдиктерди идентификациялоо жана баалоо жөндөмдүүлүгү

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын 1-банктык көзөмөл бөлүмүнүн инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында көзөмөлдөнгөн банктын ишине жана башкаруу сапатына тышкы көзөмөлдү туруктуу негизде уюштурууга жана жүргүзүүгө катышуу; 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында, көзөмөлдөнгөн банктын жана анын филиалдарынын ишине мезгил-мезгили менен комплекстүү жана максаттуу инспектордук текшерүүлөрдү уюштурууга жана жүргүзүүгө катышуу, алардын жыйынтыгын белгиленген тартипте жана өз убагында тапшыруу; 

- белгиленген тартипке ылайык тобокелдик профилин эске алуу менен, көзөмөлдөнгөн банктын көзөмөлдөөчү стратегиясын иштеп чыгуу, актуалдаштыруу жана ишке ашыруу, ошондой эле банктык көзөмөлдүн көзөмөлдөө стратегиясын түзүү боюнча сунуштарды берүү

- Улуттук банктын жетекчилигине банк боюнча маалыматтарды даярдоо; 

- банктын байкоо жана аткаруу органдары, акционерлери жана башка адамдары, ошондой эле Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен банктык көзөмөл маселелери боюнча өз ара иш алып баруу;  

- башкармалыктын ишинде колдонуу максатында, банктык көзөмөл маселелери боюнча маалыматты топтоо, жалпылоо жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- тышкы көзөмөлдүн жана текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча аткарууга каралган чаралардын көзөмөлдөнгөн банк тарабынан аткарылышын контролдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билимге ээ болуу; 

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, семинарларда катышуу, иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Иш тажрыйбасы боюнча талаптар: 

- банк тутумунда же адистиги боюнча кеминде 1 жыл же Улуттук банктын көзөмөл блогунда кеминде 6 айдан стажировка.  

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө туура жана катасыз билдире алуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдоо мүмкүнчүлүгү;  

- тартиптүүлүк, өз ара тил табыша билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, адептүүлүк жана стресске туруштук берүү;  

- иштин жүрүшүндө алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин макулдугусуз аны ачыкка чыгарууга, басмага жарыялоого жол бербөө

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

- өз кызматтык функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү;  

- жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда тапшырмалардын артыкчылыгын аныктай билүү

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзө алуу; 

- эл алдына чыгып сүйлөө жана командада иштөө көндүмү

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын 2-банктык көзөмөл бөлүмүнүн тобокелдиктер боюнча жетектөөчү инспекторлору бош кызмат орундарына талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында көзөмөлдөнгөн банктын ишине жана башкаруу сапатына тышкы көзөмөлдү туруктуу негизде уюштуруу жана жүргүзүү

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында, көзөмөлдөнгөн банктын жана анын филиалдарынын ишине мезгил-мезгили менен комплекстүү жана максаттуу инспектордук текшерүүлөрдү уюштуруу жана жүргүзүү, алардын жыйынтыгын белгиленген тартипте жана өз убагында тапшыруу; 

- белгиленген тартипке ылайык тобокелдик профилин эске алуу менен, көзөмөлдөнгөн банктын көзөмөлдөөчү стратегиясын иштеп чыгуу, актуалдаштыруу жана ишке ашыруу, ошондой эле банктык көзөмөлдүн көзөмөлдөө стратегиясын түзүү боюнча сунуштарды берүү

- Улуттук банктын жетекчилигине банк боюнча маалыматтарды даярдоо; 

- банктын байкоо жана аткаруу органдары, акционерлери жана башка адамдары, ошондой эле Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен банктык көзөмөл маселелери боюнча өз ара иш алып баруу;  

- башкармалыктын ишинде колдонуу максатында, банктык көзөмөл маселелери боюнча маалыматты топтоо, жалпылоо жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- тышкы көзөмөлдүн жана текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча аткарууга каралган чаралардын көзөмөлдөнгөн банк тарабынан аткарылышын контролдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билимге же бакалавр даражасына ээ болуу, аспирантурада жана банк иши боюнча курстарда окугандыгы эске алынат; 

- англис тилин Inetrmediate деңгээлинде билүү

- мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, семинарларда катышуу, иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Иш тажрыйбасы боюнча талаптар: 

- банк тутумунда же адистиги боюнча кеминде 5 жыл же Улуттук банктын көзөмөл блогунда кеминде 2 жыл.  

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө туура жана катасыз билдире алуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды талдоо жана даярдоо мүмкүнчүлүгү;  

- тартиптүүлүк, өз ара тил табыша билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, адептүүлүк жана стресске туруштук берүү;  

- иштин жүрүшүндө алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин макулдугусуз аны ачыкка чыгарууга, басмага жарыялоого жол бербөө

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

- өз кызматтык функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү;  

- жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда тапшырмалардын артыкчылыгын аныктай билүү

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзө алуу; 

- эл алдына чыгып сүйлөө жана командада иштөө көндүмү;  

- команданын ишин жетекчиликке алуу;  

- банктык тобокелдиктерди идентификациялоо жана баалоо жөндөмдүүлүгү

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын 2-банктык көзөмөл бөлүмүнүн инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында көзөмөлдөнгөн банктын ишине жана башкаруу сапатына тышкы көзөмөлдү туруктуу негизде уюштурууга жана жүргүзүүгө катышуу; 

- тобокелдиктерге дуушарлануу мүмкүнчүлүгүн алдын ала аныктоо жана ага карата чара көрүү максатында, көзөмөлдөнгөн банктын жана анын филиалдарынын ишине мезгил-мезгили менен комплекстүү жана максаттуу инспектордук текшерүүлөрдү уюштурууга жана жүргүзүүгө катышуу, алардын жыйынтыгын белгиленген тартипте жана өз убагында тапшыруу; 

- белгиленген тартипке ылайык тобокелдик профилин эске алуу менен, көзөмөлдөнгөн банктын көзөмөлдөөчү стратегиясын иштеп чыгуу, актуалдаштыруу жана ишке ашыруу, ошондой эле банктык көзөмөлдүн көзөмөлдөө стратегиясын түзүү боюнча сунуштарды берүү

- Улуттук банктын жетекчилигине банк боюнча маалыматтарды даярдоо; 

- банктын байкоо жана аткаруу органдары, акционерлери жана башка адамдары, ошондой эле Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен банктык көзөмөл маселелери боюнча өз ара иш алып баруу;  

- башкармалыктын ишинде колдонуу максатында, банктык көзөмөл маселелери боюнча маалыматты топтоо, жалпылоо жана аларга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү

- тышкы көзөмөлдүн жана текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча аткарууга каралган чаралардын көзөмөлдөнгөн банк тарабынан аткарылышын контролдоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билимге ээ болуу; 

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, семинарларда катышуу, иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Иш тажрыйбасы боюнча талаптар: 

- банк тутумунда же адистиги боюнча кеминде 1 жыл же Улуттук банктын көзөмөл блогунда кеминде 6 айдан стажировка.  

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө туура жана катасыз билдире алуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдоо мүмкүнчүлүгү;  

- тартиптүүлүк, өз ара тил табыша билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, адептүүлүк жана стресске туруштук берүү;  

- иштин жүрүшүндө алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин макулдугусуз аны ачыкка чыгарууга, басмага жарыялоого жол бербөө

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

- өз кызматтык функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү;  

- жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда тапшырмалардын артыкчылыгын аныктай билүү

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзө алуу; 

- эл алдына чыгып сүйлөө жана командада иштөө көндүмү

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын Системалуу тобокелдиктерге талдап-иликтөөлөр бөлүмүнүн жетектөөчү инспектору бош кызмат ордуна талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- финансы-кредиттик уюмдардан келип түшкөн отчетторду жана маалыматтарды чогултуу, структуралаштыруу жана системалаштыруу; 

- финансы-кредиттик уюмдардын иши үчүн жалпысынан системалык мааниге ээ болгон тобокелдиктерге үзгүлтүксүз баа берүүнү жүргүзүү

- стресс-тесттерди жана индикативдик талдоо жүргүзүү

- айрым системалуу финансылык инструменттерге, кызмат көрсөтүүлөргө жана операцияларга (иш-аракеттерге), каржылоо булактарына, концентрацияга, экономикалык шарттардын жана башка тышкы факторлордун таасирине же таасирине талдоо жүргүзүү жана баалоо; 

- тематикалык текшерүүлөргө, тобокелдиктерди, продукцияларды, тажрыйбаларды жана иштеп чыгууларды изилдөөгө катышуу; 

- финансы-кредиттик уюмдардын тобокелдиктерин баалоо методологиясын иштеп чыгуу; 

- көзөмөлдөө маселелери боюнча маалыматтарды чогултуу, аларды кийин практикалык колдонуу үчүн жалпылоо жана талдоо; 

- финансы-кредиттик уюмдардын ишинин тобокелдигин системалуу баалоону ишке ашыруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билимге ээ болуу, аспирантурада жана банк иши боюнча курстарда окугандыгы эске алынат; 

- англис тилин Pre-Inetrmediate деңгээлинде билүү

- мамлекеттик (кыргыз) жана расмий (орус) тилдерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, семинарларда катышуу, иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Иш тажрыйбасы боюнча талаптар: 

- банк тутумунда же адистиги боюнча кеминде 5 жыл же Улуттук банктын көзөмөл блогунда кеминде 2 жыл.  

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө туура жана катасыз билдире алуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды талдоо жана даярдоо мүмкүнчүлүгү;  

- тартиптүүлүк, өз ара тил табыша билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, адептүүлүк жана стресске туруштук берүү;  

- иштин жүрүшүндө алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин макулдугусуз аны ачыкка чыгарууга, басмага жарыялоого жол бербөө

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

- өз кызматтык функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу жөндөмдүүлүгү

-отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү;  

-жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда тапшырмалардын артыкчылыгын аныктай билүү

-иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзө алуу; 

-эл алдына чыгып сүйлөө жана командада иштөө көндүмү;  

-команданын ишин жетекчиликке алуу;  

-банктык тобокелдиктерди идентификациялоо жана баалоо жөндөмдүүлүгү

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Банктык көзөмөл башкармалыгынын Системалуу тобокелдиктерге талдап-иликтөөлөр бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- финансы-кредиттик уюмдардан келип түшкөн отчетторду жана маалыматтарды чогултуу, структуралаштыруу жана системалаштыруу; 

- финансы-кредиттик уюмдардын иши үчүн жалпысынан системалык мааниге ээ болгон тобокелдиктерге үзгүлтүксүз баа берүүнү жүргүзүү

- айрым системалуу финансылык инструменттерге, кызмат көрсөтүүлөргө жана операцияларга (иш-аракеттерге), каржылоо булактарына, концентрацияга, экономикалык шарттардын жана башка тышкы факторлордун таасирине же таасирине талдоо жүргүзүү жана баалоо; 

- көзөмөлдөө маселелери боюнча маалыматтарды чогултуу, аларды кийин практикалык колдонуу үчүн жалпылоо жана талдоо; 

- финансы-кредиттик уюмдардын ишинин тобокелдигин системалуу баалоону ишке ашыруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- жогорку экономикалык билимге ээ болуу; 

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) жана англис тилдерин сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, семинарларда катышуу, иш кагаздарын жүргүзүү үчүн зарыл болгон деңгээлде билүү

 

Иш тажрыйбасы боюнча талаптар: 

- банк тутумунда же адистиги боюнча кеминде 1 жыл же Улуттук банктын көзөмөл блогунда кеминде 6 айдан стажировка.  

 

Кошумча талаптар: 

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө туура жана катасыз билдире алуу жөндөмдүүлүгү;  

- отчетторду, баяндамаларды, презентацияларды даярдоо мүмкүнчүлүгү;  

- тартиптүүлүк, өз ара тил табыша билүү, командада иштей билүү, жоопкерчилик, адептүүлүк жана стресске туруштук берүү;  

- иштин жүрүшүндө алынган маалыматтын купуялуулугун сактоо, жетекчиликтин макулдугусуз аны ачыкка чыгарууга, басмага жарыялоого жол бербөө

 

Жеке сапаттары: 

- эмгек жамаатына кеңири аралашып, тил табыша билүү, ишенимге ээ болуу; 

- өз кызматтык функцияларын жана милдеттерин так аткаруу; 

- алынган маалыматтарга талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүп, иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жоопкерчиликти өзүнө алып, аткарган иши боюнча кабыл алынган чечим үчүн жоопкерчилик тартуу жөндөмдүүлүгү

- отчетторду, баяндамаларды жана презентацияларды даярдай билүү;  

- жетекчиликтин тапшырмаларын аткарууда тапшырмалардын артыкчылыгын аныктай билүү

- иш боюнча сүйлөшүүлөрдү, кат алышууларды жүргүзө алуу; 

- эл алдына чыгып сүйлөө жана командада иштөө көндүмү

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгынын 

Унаа менен камсыздоо кызматына мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- автоунаа транспортун эффективдүү жана коопсуз эксплуатациялоо; 

- автоунаа транспортунун талаптагыдай техникалык абалын камсыз кылуу; 

- ишенип берилген мүлктүн, анын ичинде автоунаанын сакталышын камсыз кылуу; 

- автоунаа транспортун пайдалануу, жол баракчаларын жана күйүүчү-майлоочу материалдардын чыгымдалышы тууралуу отчетторду тариздөө боюнча белгиленген эрежелерди жана жол-жоболорду так сактоо; 

- баалуулуктарды, материалдарды жана документтерди жеткирүү жана коштоп жүрүү боюнча экспедитордук милдетти аткаруу; 

- кызматтык милдеттерди жүзөгө ашырууда эмгекти коргоо, коопсуздук техникасын жана өрткө каршы коргоо талаптарынын аткарылышын камсыз кылуу; 

- функционалдык милдеттерин аткаруу боюнча документтердин тиешелүү формаларын даярдоо, жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча анын компетенциясына кирген башка тапшырмаларды аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- атайын-орто же орто билиминин болушу; 

- «В», «С», «Д» айдоочулук категорияларынын болушу; 

- айдоочу катары кеминде 3 жыл иш стажы; 

- талапкер автоунаа транспортунун түзүлүшүн, агрегаттарынын дайындалышын, иштөө принцибин, автоунаа траспортунун механизмдеринин, приборлорунун түзүлүшүн билүүсү жана аны тейлей алуусу зарыл. 

 

Кошумча талаптар: 

- талапкер бөөдө кырсыктарда жана башка учурларда биринчи (дарыгерге чейинки) медициналык жардам көрсөтүү эрежелерин жана ыкмаларын билүүсү зарыл. 

 

Жеке сапаттары: 

- коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин аткарууда ак ниеттүүлүк;  

- өз ой-пикирин оозеки жана жазуу жүзүндө так жана туура айта билүүсү.  

 

Документтер 2024-жылдын 25-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Экономика башкармалыгынын интеграциялоо жана экономикалык изилдөөлөр бөлүмүнүн эксперти бош кызмат орундарына талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 2 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- Кыргыз Республикасы менен ЕАЭБ, ДБ жана ЭВФтин ортосундагы кызматташуунун алкагында өлкө боюнча отчетторду, биргелешкен макулдашууларды, ченемдик укуктук документтерди жана башка материалдарды талдоо, баалоо жана кароо; 

- Улуттук банк менен ЕАЭБ, ДБ жана ЭВФтин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн ар кандай маселелери боюнча аналитикалык материалдарды/отчетторду даярдоо жана сунуштарды жана сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу; 

- Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору менен өз ара аракеттенүү

- ЭВФ жана ДБ миссияларынын жана ЕАЭБ алкагындагы интеграциялык жумушчу топтордун/комитеттердин алкагында иш алып баруу; 

- тематикалык, аналитикалык жана изилдөө иштерин жүргүзүү

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: жогорку экономикалык/финансылык/математикалык билими ("Магистр" академиялык даражасынын же "Адис" квалификациясынын болушу); 

- иш тажрыйбасы: адистиги боюнча 4 (төрт) жылдан кем эмес иш стажы, анын ичинде финансы, экономикалык же академиялык тармактарда 3 (үч) жылдан кем эмес, тастыктоочу документтер болгон учурда чет өлкөлүк уюмдарда тиешелүү иш стажы эсепке алынат; 

- талап кылынган билим деңгээли: 

- макроэкономиканы, микроэкономиканы, статистиканы жана эконометриканы билүү

- мамлекеттик (кыргыз) тилди иш кагаздары менен иштөө үчүн жетиштүү деңгээлде билүү

- банк мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын билүү

- расмий (орус) тилди эркин билүү

- англис тилин "Upper Intermediate" жана андан жогору деңгээлде билүү

 

Кошумча талаптар: 

- кесиптештер жана тышкы өнөктөштөр менен эффективдүү өз ара аракеттенүү жөндөмдүүлүгү

- жазуу жүзүндө да, оозеки да өз оюн так жана сабаттуу жеткирүү

- компьютерде тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде иштей билүү (MS Word, MS Excel), колдонмо эконометрикалык программалар менен иштөө көндүмдөрү артыкчылык болуп саналат. 

 

Жеке сапаттары: 

- алынган маалыматты анализдөө жана алынган маалыматты иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- жүктөлгөн милдеттерди аткарууда жогорку жоопкерчилик жана ак ниеттүүлүк; 

- командада иштей билүү

 

Документтер 2024-жылдын 18-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Экономика башкармалыгынын интеграциялоо жана экономикалык изилдөөлөр бөлүмүнө белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- келип түшкөн суммалардын такталганга чейин өз убагында жөнгө салынышын камсыз кылат; 

- чет өлкө валютасындагы баалуу кагаздар боюнча кайра баалоону жүргүзүү үчүн Блумберг системасынан маалыматтарды алууну (рыноктук котировкаларды) жүзөгө ашырат.Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдары менен өз ара иш алып барат; 

- операциялык күн жабылганга чейин улуттук валютадагы бардык транзиттик эсептер боюнча улуттук валютадагы калдыктарды текшерет; 

- бөлүмдүн иш кагаздарын жүргүзөт; 

- бөлүмдүн пландарын жана отчетторун даярдоого жана иштеп чыгууга катышат; 

- бөлүмдүн жумалык, кварталдык отчетун түзөт; 

- товардык-материалдык баалуулуктарды, баланстык жана баланстан тышкаркы эсептерди жыл сайын инвентаризациялоого катышат; 

- бөлүмдүн номенклатурасын жүргүзөт, түзүлгөн папкаларды иш номенклатурасы менен салыштырат; 

- архивге тапшыруу үчүн документтерди даярдайт жана документтерди архивге тапшырууга катышат; 

- документтерин улуттук валютада жана чет өлкөлүк валютада түзүүнү (жыйноону, көктөөнү, сактоону) жүзөгө ашырат; 

- «Улуттук Банктын отчетунун чыгыш формаларынын Регламентине» ылайык БИС «Башкы китеп» отчетунун чыгыш формаларын түзүүнү жана кабыл алууну камсыз кылат; 

- күнүмдүк жыйынтык, номиналдык жана валюталык балансты түзүүнү камсыз кылат; 

- Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрү менен эсепке алуу маселелери боюнча кат алышууну жүргүзөт; 

- коммерциялык банктардын депо-эсептериндеги мамлекеттик баалуу кагаздардын жана ноталардын калдыктарын тастыктоону жүзөгө ашырат; 

- бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө тиешелүү БИС «Башкы китеп» ишке киргизүү боюнча ишке катышат; 

- юридикалык жактар менен салыштыруу жүргүзөт жана аларга өздүк эсептерден көчүрмөлөрдү берет. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- билими: жогорку, бакалавр (же окуу жайын аяктагандыгы жөнүндө маалым каттын болушу); 

- адистиги: экономист, бухгалтер, финансист. 

 

Кошумча талаптар: 

- банк системасында иш стажынын болушу: талап кылынбайт; 

- банк ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды билүү

- аталган кызмат ордунун спецификасын аныктаган ченемдик жана нускоо документтерин жана банк системасында бухгалтердик эсепке алууну уюштуруу жана жүргүзүү маселелери боюнча көрсөтмөлөрдү билүүсү

- мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) тилдерин иш милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө билүүсү

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгында колдонулуучу программаларды колдонуучунун деңгээлинде компьютер менен иштөө көндүмүнө ээ болуусу. 

 

Талап кылынган жеке сапаттар: 

- иш мамилелерин түзүү жана сактоо жөндөмдүүлүгү

- аналитикалык ой-жүгүртүү, изилдөө иштерин жүргүзүү жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана жазуу жүзүндө так жана сабаттуу чагылдыра билүүсү

- жоопкерчиликтүү, чынчыл болуусу. 

 

Документтер 2024-жылдын 18-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын көзөмөлдөө методологиясы бөлүмүнө белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банктарды көзөмөлдөө боюнча ченемдик укуктук жана методологиялык базаны иштеп чыгуу жана жакшыртуу; 

- банктык көзөмөлгө тиешелүү сурооолор боюнча республиканын министерстволорунан, ведомстволорунан келген ченемдик документтерге, мыйзамдардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүү

- бөлүмгө келген маалыматты иштеп чыгып, систематизациялоо, аларды берүү форматын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү

- өз кесипкөй билимин дайыма өркүндөтүп туруу, банктардын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам чыгаруу актыларын, атайын адабияттарды окуп-үйрөнүү

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: жогорку билиминин болушу (экономикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат), адистиги: экономист, бухгалтер, финансист; 

- иш тажрыйбасы: банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

- талап кылынган билим деңгээли: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word жана MS Excel программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу. 

- талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Кошумча талаптар: 

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү жана тыкандык.  

 

Документтер 2024-жылдын 18-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын көзөмөлдөө методологиясы бөлүмүнүн Банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмун көзөмөлдөө методологиясы тобуна белгилүү бир иш чөйрөсүн аткарууга мөөнөттүү эмгек келишими боюнча иштөөгө талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- банк эмес финансы-кредиттик уюмдар боюнча ченемдик укуктук жана методологиялык базаны иштеп чыгуу жана жакшыртуу; 

- банк эмес финансы-кредиттик уюмдардын ишин жөнгө салуу маселелерине тиешелүү ченемдик документтердин долбоорлорун, ошондой эле республиканын министрликтеринен жана ведомстволорунан келип түшкөн мыйзам долбоорлорун кароо; 

- бөлүмгө келген маалыматты иштеп чыгып, систематизациялоо, аларды берүү форматын жакшыртуу боюнча сунуштарды берүү

- өз кесипкөй билимин дайыма өркүндөтүп туруу, банк эмес финансы-кредиттик уюмдардын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча ченемдик документтерди, мыйзам чыгаруу актыларын, атайын адабияттарды окуп-үйрөнүү

- Улуттук банкы тарабынан лицензияланган уюмдар менен иш алып барууда Улуттук банкынын кызматкерлеринин этикалык кодексинин талаптарын жана Улуттук банкынын Көзөмөл функцияларын аткарган кызматкерлеринин этикалык нормаларынын талаптарын сактоо. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- талап кылынган билим деңгээли: жогорку билиминин болушу (экономикалык билимине артыкчылык берилет, «Магистр» илимий даражасынын же болбосо «Дипломдуу адис» квалификациясы болушу эске алынат), адистиги: экономист, бухгалтер, финансист. 

- иш тажрыйбасы: банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

- талап кылынган билим деңгээли: 

- Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүүсү

- милдеттерин аткарууга зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус), англис тилдерин билүү

- MS Word жана MS Excel программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу. 

- талап кылынган көндүмдөр: 

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- функцияларды жана милдеттерди аткарууда артыкчылыктарды аныктай билүү

- кесиптештер менен ишкер байланышты жөнгө салууда пикир алышуу, командада иштей билүү

- пикир алышуу жана документ менен иштөө деңгээлинде кыргыз жана англис тилдеринде сүйлөй билүү

- чукул кырдаалдарда өз убагында чечим кабыл ала билүү

- өз аракеттери же аракеттенбей коюуулары үчүн жоопкерчиликти ала билүү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, тактык. 

 

Документтер 2024-жылдын 18-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын ислам финансылык продукттар бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандоо үчүн ачык сынак жарыялайт - 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттер: 

- ислам банк иши боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана өркүндөтүү

- ислам банк ишин андан ары өнүктүрүү боюнча иш-чараларда катышуу; 

- ислам банк иши боюнча келип түшкөн корреспонденцияларды иштеп чыгуу; 

- жетекчиликтин көрсөтмөсү боюнча бөлүмдүн компетенциясына кирген тапшырмаларды аткаруу. 

 

Квалификациялык талаптар: 

- финансы-экономика же юридика же теология (дин таануу) боюнча жогорку билимдүү/ислам банк иши боюнча жогорку билимдүү артыкчылык берилет; 

- кыргыз жана орус тилдерин милдеттүү түрдө билүү, англис тилин Pre Intermediate деңгээлинде/араб тилин иште зарыл болгон деңгээлде билүү

- компьютерде иштей билүү (MS Word, MS Excel программалары). 

 

Кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ислам банк иши боюнча ченемдик укуктук актыларын билүү

 

Жеке сапаттары: 

- маселелерди так белгилөө жана алардын ичинен артыкчылыктуу маселелерди аныктоого жөндөмдүү, компетенциясына кирген маселелер боюнча чечимдерди өз убагында сунуштоо жана кабыл алуу; 

- алынган маалыматты талдоо жана иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгүнө ээ; 

- отчетторду, докладдарды жана презентацияларды даярдоону билүү

- өз оюн жазуу жана оозеки жүзүндө так жана сабаттуу билдире алган; 

- коммуникативдүү

- сабырдуу, сылык, тартиптүү, тил табыша билген жана кабыл алынган чечимдер үчүн жоопкерчилик алуу; 

- жоопкерчилик, чынчыл, ишенимдүүлүк. 

 

Документтер 2024-жылдын 18-апрелинин саат 17:00гө чейин тапшырылууга тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу зарыл: 

- кадрларды эсепке алуу баракчасы (сүрөтү менен); 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

- өмүр баян;  

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктоочу документтер (билими, квалификациясын жогорулатуу тууралуу документтердин, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү); 

- паспорт же инсандыгын тастыктаган башка документтердин, ошондой эле аскердик-каттоо документтердин (аскерге кызмат өтүүгө милдеттүүлөр жана аскердик кызматка чакырылчу адамдар үчүн) көчүрмөсү жеке өзү тарабынан тапшырылат. 

 

Бардык суроолор боюнча:  

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61 10 21, телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси, 168.