> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган коллекциондук монеталары 

"Ч. Айтматов", "Жамийла", "Биринчи мугалим", "Саманчынын жолу", "Гүлсарат" жана "Ак кеме" коллекциондук монеталар Кыргыз элинин чыгаан уулу, дүйнө эли жан-дилден сүйүп окуган калемгерлердин бири, дүйнөгө кеңири таанымал улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына арналып жасалган. Анын чыгармалары дүйнө элдеринин 170 тен ашуун тилдерине которулуп,60 миллиондон көп нускада, жүздөн ашык өлкөдө басылып чыгарылган.  

Жазуучунун чыгармалары коомдо билим жана тарбия берүү процессинин ажырагыс бөлүгү болуп калуу менен көпчүлүк өлкөлөрдүн мектептеринде жана университеттеринде окуу программаларына киргизилген.  

Монеталар 2009-жылдын 4-майынан тартып жүгүртүүдө, Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөө каражаты статусуна ээ. Монеталар өзүнчө кутучада жана алты монетадан турган томптомдо сатылат. Ар бир монетага сертификаты жана монетанын кыскача сүрөттөлүшү менен буклет салынып коюлган.  

 

Монеталардын мүнөздөмөлөрү 

Аталышы  

Металы 

(пробасы)  

Номиналы  

Салмагы  

Диаметри  

Сапаты  

Нускасы 

(даана)  

Сатуу баасы  

Ч. Айтматов 

күмүш 925  

10 сом  

28.28 г  

38.60 мм  

пруф  

2 000  

Сатуу аяктаган  

Жамиля 

күмүш 925  

10 сом  

28.28 г  

38.60 мм  

пруф  

3 000  

1 800 сом  

Биринчи мугалим 

күмүш 925  

10 сом  

28.28 г  

38.60 мм  

пруф  

3 000  

1 800 сом  

Саманчынын жолу 

күмүш 925  

10 сом  

28.28 г  

38.60 мм  

пруф  

3 000  

1 800 сом  

Гүлсарат 

күмүш 925  

10 сом  

28.28 г  

38.60 мм  

пруф  

3 000  

1 800 сом  

Ак кеме 

күмүш 925  

10 сом  

28.28 г  

38.60 мм  

пруф  

3 000  

1 800 сом  

Топтом 

(алты монета)  

 

 

 

 

 

 

Сатуу аяктаган