> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 2023-жылдагы үлгүдөгү 20, 50 жана 100 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилер

 2023-жылдагы үлгүдөгү 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилер

 2009-жылдагы үлгүдөгү 20, 50 жана 100 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилери

 2009-жылдагы үлгүдөгү 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилер

 2009-жылдагы үлгүдөгү 5000 сом номиналындагы банкноттун аныктыгынын негизги белгилери

 2016-жылдагы үлгүдөгү Кыргызстандын өркүндөтүлгөн банкноттору

 Эстелик банкнота 2000 сом