> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

 20, 50 жана 100 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилери

 

 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилер


 5000 сом номиналындагы банкноттун аныктыгынын негизги белгилери

 

 2016-жылдагы үлгүдөгү Кыргызстандын өркүндөтүлгөн банкноттору

 

 Эстелик банкнота 2000 сом

 

 2023-жылдагы үлгүдөгү 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттордун айырмалоочу белгилер