> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Төлөм системасы боюнча Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары

N
п/п
Документтин аталышы Кабыл алынган күнү КР Адилет министрлигинде каттоодон өткөндүгү

I. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банктын биргелешкен токтомдору

1. Кыргыз Республикасынын төлөө системасында төлөмдөрдү өткөрүү мөөнөттөрү жана аларды өткөрүүнүн мөөнөттөрүн бузгандык үчүн жоопкерчилик тууралуу КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 11-мартында кабыл алынган N144/1/6 токтом  
2. Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Улуттук банк тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 "Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөр системасын жайылтуу жана төлөмдөрдү натыйжалуу өткөрүүнү камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдарга иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 30-декабрында кабыл алынган N632/26/7 токтом  
3. Накталай эмес төлөмдөр системасын киргизүү жана Кыргыз Республикасында төлөмдөрдүн натыйжалуу өтүшүн камсыз кылууга жөндөмдүү инфраструктураны түзүү боюнча 2003-2005-жылдар аралыгына иш-чаралардын Мамлекеттик программасын бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 31-декабрында кабыл алынган N916 токтом  
4. Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2012-2017-жылдарга мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банкы 2012-жылдын 14-майы, N289/5/1  
5. Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндө КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 28-марты, №166/51-6  
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдын 28-мартындагы № 166/51-6 "Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылдын 8-апрелиндеги №206/68/4 токтому  
7. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү накталай эмес формада кабыл алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2022-жылдын 16-декабырындагы №680/66-6 токтому  
8. 2023-2027-жылдарга Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча мамлекеттик программаны бекитүү жөнүндө Кыргыз республикасынын Министрлер кабинети жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2023-жылдын 29-декабрында кабыл алынган № 737/67-7 токтом  

II. Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

1. Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө жобо КР Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 8-декабрында кабыл алынган №2021-П-14-68-7-(ПС) токтом
2. Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификатору Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган N51/4,
2009-жылдын 22-апрелинде кабыл алынган N21/5,
2012-жылдын 28-ноябрында кабыл алынган N45/11,
2013-жылдын 24-апрелинде кабыл алынган N13/13,
2013-жылдын 20-декабрында кабыл алынган N51/2,
2014-жылдын 08-декабрында кабыл алынган N54/4,
2015-жылдын 12-августунда кабыл алынган N43/2,
2015-жылдын 14-августунда кабыл алынган N44/1,
2016-жылдын 11-апрелиндеги кабыл алынган N17/4,
2017-жылдын 8-февралында кабыл алынган N5/3,
2018-жылдын 15-январында кабыл алынган № 2018-П-14/1-2-(ПС),
№ 2018-П-14/58-7-(ПС), 2019-жылдын 18-сентябрында кабыл алынган №2019-П-14/48-4-(ПС),
2020-жылдын 15-январындагы № 2020-П-14\1-1-(ПС),
2020-жылдын 23-декабрындагы №2020-П-14/73-17-(ПС),
2021-жылдын 08-сентябрындагы №2021-П-14/50-2-(ПС),
2022-жылдын 02-февралындагы № 2022-П-14/6-2-(ПС) токтомдору.
2007-жылдын 25-декабрындагы N118-07 каттоо
2009-жылдын 26-майындагы N58-09 катоо
3. Кыргыз Республикасында төлөм системасына көзөмөлдүк боюнча саясат Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 15-июлунундагы кабыл алынган № 38\4, 2017-жылдын 8-июнундагы кабыл алынган № 2017-П-14\23-13-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы кабыл алынган №2019-П-14/46-3-(ПС), 2021-жылдын 10-февралындагы кабыл алынган №2021-П-14/6-1-(ПС) токтомдору 2006-жылдын 28-апрелиндеги N48-06 каттоо
4. Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясаты Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/8, 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-11-(ПС), 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-3-(ПС) токтомдору  
5. Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 21-апрелиндеги №16/3 токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
6. Кыргыз Республикасынын төлөө системасына катышуучулардын банктык идентификациялык коддору жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 23-октябрында кабыл алынган N26/5 токтом 2004-жылдын 26-октябрындагы N318-04 каттоо
7. Банктык эсептешүү эсептерин номерлөөнүн тартиби жөнүндө" Нускоонун долбоору жөнүндө Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 22-февралында кабыл алынган N3/5 токтом, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14/23-11-(ПС). 2005-жылдын 17-мартындагы N41-05 каттоо
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөө системасы боюнча Комитет жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2018-жылдын 17-январында кабыл алынган №2018-П-14/2-6-(ПС) токтом, тарабынан 2020-жылдын 12-августунда кабыл алынган №2020-П-12/45-4-(ПС) токтом, тарабынан 2022-жылдын 10-августунда кабыл алынган №2022-П-14/50-6-(ПС) токтом.  
9. Банктар аралык элекетрондук төлөм документтери жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14/23-11-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту.
10. Төлөм документтерин толтуруу тартиби жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2002-жылдын 25-январында кабыл алынган N6/9 токтом,
2007-жылдын 25-июлунда кабыл алынган N36/5 токтом,
2021-жылдын 24-ноябрында кабыл алынган № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтом.
2007-жылдын 3-сентябрындагы N82-07 каттоо  
11. Кыргыз Республикасынын төлөм системасында электрондук цифралык кол тамганы колдонуу тартиби жөнүндө нускоо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/7 токтом  
12. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын электрондук цифралык кол тамга ачык ачкычын тастыктоо борбору катары иш алып баруусу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 15-июнунда кабыл алынган №25/6 токтом  
13. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасы жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрындагы N37/8, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/6, 2009-жылдын 29-апрелиндеги N23/5, 2012-жылдын 11-июлунда кабыл алынган N29/8 токтомдору, 2021-жылдын 24-ноябрында кабыл алынган № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтом 2006-жылдын 18-январындагы, N8-06, 2009-жылдын 8-январындагы N1-09, 2009-жылдын 2-июнундагы N57-09 каттоо
14. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын электрондук төлөм документтеринин жана билдирүүлөрүнүн форматтарын толтуруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартындагы кабыл алынган N5/10, 2017-жылдын 8-июнунда кабыл алынган №2017-П-14-23-11 токтомдору 2006-жылдын 23-мартындагы N25-06 каттоо
15. Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/8 токтому менен кабыл алынган,
2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-14/23-15-(ПС),
2018-жылдын 15-августунун №2018-П-14/33-4-(ПС),
2018-жылдын 26-декабрындагы №2018-П-14/58-8-(ПС),
2019-жылдын 15-ноябрындагы №2019-П-14/56-4-(ПС),
2020-жылдын 4-ноябрындагы №2020-П-14/64-1-(ПC),
2021-жылдын 29-декабрындагы №2021-П-14/75-4-(НПА),
2022-жылдын 29-мартындагы №2022-П-14/18-3-(ПС)
2022-жылдын 27-июлундагы №2022-П-14/47-7-(ПС),
2023-жылдын 14-июнундагы №2023-П-12/38-3-(НПА,
2023-жылдын 23-августундагы № 2023-П-14/53-5-(ПС),
2024-жылдын 24-майындагы № 2024-П-14/23-2-(ПС),
2024-жылдын 30-майындагы № 2024-П-14/25-6-(ПС), токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
 
16. Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы (ГСРРВ) электрондук билдирүүлөрдүн форматтары жана аларды толтуруу эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 25-сентябрындагы N43/5 токтом 2007-жылдын 2-ноябрындагы N103-07 каттоо
17. Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакетик клиринг системасында төлөмдөрдү өткөрүүнүн тартиби жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы N38/11, 2007-жылдын 12-декабрындагы N53/6, 2008-жылдын 30-январындагы N5/1, 2008-жылдын 27-июнундагы N25/12, 2008-жылдын 10-декабрындагы N45/7, 2009-жылдын 30-сентябрында кабыл алынган N39/8, 2011-жылдын 30-мартында кабыл алынган N20/6 токтомдору, 2021-жылдын 24-ноябрында кабыл алынган № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтомдору 2007-жылдын 4-октябрындагы N88-07, 2007-жылдын 29-декабрындагы N121 -07, 2008-жылдын 28-февралындагы N13-08, 2009-жылдын 8-январындагы N5-09, 2008-жылдын 17-июлундагы 72-08 от каттоолор
18. Кыргыз Республикасынын төлөм системасын көзөмөлдөө (оверсайт) эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 13-октябрындагы № 2021-П-14/56-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган.  
19. Пакеттик клиринг системасында төлөмдөрдү тике дебеттөө формасында өткөрүү эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-июлундагы N30/6 токтому, 2021-жылдын 24-ноябрында кабыл алынган № 2021-П-14/64-6-(ПС) токтому 2008-жылдын 12-сентябрындагы 104-08 каттоо
20. Кыргыз Республикасында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсетешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майындагы N25/11,
2011-жылдын 30-мартындагы N20/7,
2012-жылдын 30-мартындагы N14/13,
2015-жылдын 9-декабрындагы №76/7,
2017-жылдын 14-июнундагы №2017-П-19/24-7-(НПА,
2020-жылдын 25-мартындагы №2020-П-19/16-5-(НПА) токтомдору
2009-жылдын 1-июлундагы N65-09 каттоо
21. Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-2-(ПС) токтому
22. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-П-36/55-10-(НПА) токтом  
23. Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросттук системасы жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2015-жылдын 9-декабрындагы №76/6 токтому  
24. Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелер


Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомунун айрым ченемдерин убактылуу токтотуу жөнүндө" токтом (2023-жылдын 26-июлундагы № 2023-П-14/45-4-(ПС))
Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 15-июлунда N30/6,
2012-жылдын 17-августунда N34/4,
2014-жылдын 31-июлунда №34/10,
2015-жылдын 30-сентябырындагы №59/6
2016-жылдын 14-октябрындагы № 42/3,
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-15-(ПС),
2018-жылдын 13-сентябрындагы № 2018-П-14/37-3-(ПС),
2020- жылдын 18-мартындагы № 2020-П-14/12-2-(ПС),
2020-жылдын 4-ноябрындагы №2020-П-14/64-1-(ПC),
2022-жылдын 18-апрелиндеги № 2022-П-14/24-1-(ПС),
2022-жылдын 27-июлундагы № 2022-П-14/47-6-(ПС),
2022-жылдын 29-августундагы № 2022-П-14/54-4-(ПС),
2023-жылдын 12-апрелиндеги № 2023-П-14/23-4-(ПС),
2023-жылдын 26-июлундагы № 2023-П-14/45-4-(ПС) токтомдору.
2009-жылдын 03-августындагы N77-09 каттоо
25. "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомго өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда N26/5 кабыл алынган 2005-жылыдн 16-сентябрындагы N132-05 каттоо
26. Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 26-майында N36/7 кабыл алынган,
2013-жылдын 28-августунда N32/5 кабыл алынган,
2015-жылдын 30-сентябырындагы N59/5 кабыл алынган,
2017-жылдын 28- июнунда №2017-П-14/28-3 кабыл алынган,
2018-жылдын 14- мартында № 2018-П-14/8-11 кабыл алынган,
2018-жылдын 15-августунан № 2018-П-14/33-5-(ПС),
2020-жылдын 18-мартындагы № 2020-П-14/12-3-(ПС),
2022-жылдын 27-июлундагы №2022-П-14/47-7-(ПС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
 
27. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын төлөм карты жөнүндө убактылуу жобо. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2014-жылдын 30-майындагы N24/6 кабыл алынган  
28. Төлөм уюмдарын жана төлөм системаларын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган,
2021-жылдын 24-июнундагы № 2021-П-14/34-4-(ПС),
2022-жылдын 27-апрелиндеги № 2022-П-14/27-3-(ПС),
2023-жылдын 23-августундагы № 2023-П-14/53-5-(ПС),
2023-жылдын 11-октябрындагы № 2023-П-14/64-1-(ПС), 2024-жылдын 24-майындагы № 2024-П-14/23-2-(ПС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген
 
29. Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-сентябрында №2019-П-14/50-2-(ПС) токтому менен кабыл алынган,
2020-жылдын 27-майындагы № 2020-П-14/31-7-(ПС),
2021-жылдын 24-июнундагы № 2021-П-14/34-5-(ПС),
2022-жылдын 27-апрелиндеги № 2022-П-14/27-3-(ПС),
2023-жылдын 22-февралындагы №2023-П-14/11-5-(ПС),
2023-жылдын 23-августундагы № 2023-П-14/53-5-(ПС), 2024-жылдын 24-майындагы № 2024-П-14/23-2-(ПС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
30. Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 14-сентябрындагы № 2022-П-14/57-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган,
2023-жылдын 23-августундагы № 2023-П-14/53-5-(ПС) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
31. Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобо КР Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 токтому менен кабыл алынган,
2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-14/23-14-(ПС),
2019-жылдын 19-июнундагы № 2019-П-12/32-3-(НПА),
2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-6-(ПС),
2021-жылдын 31-мартындагы № 2021-П-12/14-5-(НПА),
2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-14/78-5-(ПС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
32. Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 22-апрелиндеги № 2022-П-14/25-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган,
2022-жылдын 7-декабрындагы № 2022-П-14/76-6,
2023-жылдын 23-августундагы № 2023-П-14/53-5-(ПС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
33. Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 30-сентябырында №2019-П-14/50-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган,
2022-жылдын 29-августундагы № 2022-П-14/54-5-(ПС) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген)
 
34. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 17-майында №19/13 токтомуна ылайык күчүн жоготту  
35. "Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 31-мартындагы № 2023-П-14/21-2-(ПС) токтомуна ылайык күчүн жоготту.  
36. "Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 27-октябрындагы №2021-П-14/59-5-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
37. Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелери Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) токтому менен кабыл алынган,
2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-14/35-4-(ПС),
2022-жылдын 24-августундагы № 2022-П-14/53-4-(ПС) жана 2023-жылдын 24-майындагы № 2023-П-14/34-3-(ПС) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.
 
38. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2020-жылдын 19-августундагы №2020-П-14\46-4-(ПC) токтому менен кабыл алынган  
39. Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 31-майындагы № 2021-П-14/29-3-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
40. "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсептер планына карата талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 1-декабрындагы № 2021-П-14/66-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
41. Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсептер планы Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 1-декабрындагы № 2021-П-14/66-2-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
42. Кыргыз Республикасында ачык программалык интерфейстерди колдонуу менен финансылык платформалар (маркетплейс) аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2022-жылдын 2-июнундагы № 2022-П-14/35-3-(НПА) токтому менен кабыл алынган  
43. "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө" жобо. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2023-жылдын 22-февралындагы №2023-П-14/11-5-(ПС) токтому менен кабыл алынган  
44. Виртуалдык активдерге байланышкан кызматтарды сунуштоо тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 3-февралындагы №2023-П-14/8-2-(НПА) токтому Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 3-февралындагы №2023-П-14/8-2-(НПА) токтому  
45. "Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 31-мартындагы № 2023-П-14/21-1-(ПС) токтому менен кабыл алынган, 2024-жылдын 24-майындагы № 2024-П-14/23-2-(ПС) токтому менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген.  
46. "Эсептешүү банкына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 31-мартындагы № 2023-П-14/21-2-(ПС) токтому