> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Накталай акча жүгүртүү ченемдик укуктук актылары


N

Документтин атылышы

Бекитилген датасы

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

Толуктоолор жана өзгөртүүлөр

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

1

"Кыргыз Республикасынын улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерди кассалык тейлөө жөнүндө нускоо"
толуктоолор жана өзгөртүүлөр менен

КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 21-декабрында кабыл алынган N55/3 токтом

     

2

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2008-ж. 27-августундагы №33/5 токтому менен кабыл алынган

2008-ж. 2-октябрында №122-08 катталган

Улуттук банк Башкармасынын 2013-ж. 31-январындагы №2/1, 2013-ж. 25-сентябрындагы №35/12, 2017-ж. 12-апрелиндеги, 2019-ж. 25-сентябрындагы № 2019-П-13/49-9-(НПА), 2021-жылдын 08-декабрындагы № 2021-П-13/68-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген

 

3

Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу боюнча нускоо

Улуттук банк Башкармасынын 2010-ж. 28-декабрындагы № 95/4 токтому менен кабыл алынган

  Улуттук банк Башкармасынын 2011-ж. 10-августундагы №44/3, 2014-ж. 11-июнундагы №25/7, 2019-ж. 24-июнундагы № 2019-П-13/33-6-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген    

4

Кыргыз Республикасында накталай эсептешүүлөр учурунда тыйын калдыгынын суммаларын тегеректөө тартиби жөнүндө

       

5

Кыргыз Республикасында накталай эсептешүүлөр учурунда тыйын калдыгынын суммасын 50 тыйынга чейин тегеректөө тартиби

       

6

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө
толуктоолор жана өзгөртүүлөр менен (жаңы редакциясы)

КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2013-жылдын 27-мартында кабыл алынган N9/10 токтом

 

2014-жылдын 26-мартындагы №12/6, 2020-жылдын 27-мартындагы №2020-П-14/17-2-(НПА), 2023-жылдын 30-июнундагы №2023-П-13/41-3-(НПА) токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилге;