Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 31.05.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын июнь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

09.06.2023 

12.06.2023 

GBA07300612 

7% 

7 жыл 

1 500,0 

16.06.2023 

19.06.2023 

GBA05280619 

6% 

5 жыл 

800,0 

Баардыгы МКО: 

2 300,0 

 

 

 

 


Датасы: 30.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 30-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,51%, 11,81%, 12,23% жана 14,02%түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине  байланыштуу  өткөрүлбөгөн  катары  таанылды.  

 


Датасы: 29.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 30-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230607 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.05.2023 

07.06.2023 

BD002230614 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.05.2023 

14.06.2023 

BD004230628 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.05.2023 

28.06.2023 

BD013230830 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.05.2023 

30.08.2023 

 

BD026231129 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.05.2023 

29.11.2023 

 

 


Датасы: 26.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 23.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,51%, 11,77%, 12,19%, 13,95% жана 14,95%түзгөн.  


Датасы: 22.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230531 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

31.05.2023 

BD002230607 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

07.06.2023 

BD004230621 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

21.06.2023 

BD013230823 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.05.2023 

23.08.2023 

 

BD026231122 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.05.2023 

22.11.2023 

 

 


Датасы: 19.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-мая өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,45%, 11,71%, 12,11%, 13,80% жана 14,93%түзгөн.  


Датасы: 15.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230524 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.05.2023 

24.05.2023 

BD002230531 

5 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.05.2023 

31.05.2023 

BD004230614 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.05.2023 

14.06.2023 

BD013230816 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.05.2023 

16.08.2023 

 

BD026231115 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.05.2023 

15.11.2023 

 

 


Датасы: 12.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн. 

 

 


Датасы: 11.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260529 

850 000,00 

5,00% 

29.05.2023 

29.05.2026 

29.11.2023 

29.05.2024 

29.11.2024 

29.05.2025 

29.11.2025 

29.05.2026 

 


Датасы: 11.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-майында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330522 

 

3 700 000,00 

 

8,00% 

22.05.2023 

22.05.2033 

Жылына эки жолу 

22-ноябрда жана  

22-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-майында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280515 

1 400 000,00 

6,00% 

15.05.2023 

15.05.2028 

Жылына эки жолу 15 ноябрда жана 15 майда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 10.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,41%, 11,83%, 12,08%, 13,37% жана 14,93%түзгөн.  


Датасы: 04.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230518 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2023 

18.05.2023 

BD002230525 

7 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2023 

25.05.2023 

BD004230608 

10 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2023 

08.06.2023 

BD013230810 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.05.2023 

10.08.2023 

 

BD026231109 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.05.2023 

09.11.2023 

 

 


Датасы: 02.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,16%, 11,72%, 12,06%, 13,42% жана 14,93%түзгөн.  


Датасы: 29.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230510 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.05.2023 

10.05.2023 

BD002230517 

7 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.05.2023 

17.05.2023 

BD004230531 

6 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.05.2023 

31.05.2023 

BD013230802 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.05.2023 

02.08.2023 

 

BD026231101 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.05.2023 

01.11.2023 

 

 


Датасы: 26.04.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын май айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.05.2013 

15.05.2023 

GBA05280515 

6% 

5 жыл 

1 400,0 

19.05.2023 

22.05.2023 

GBA10330522 

8% 

10 жыл 

3 700,0 

26.05.2023 

29.05.2023 

GBA03260529 

5% 

3 жыл 

850,0 

Баардыгы МКО: 

5 950,0 

 

 


Датасы: 25.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,03%, 11,31%, 12,04%, 13,40% жана 14,80%түзгөн.  


Датасы: 24.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230503 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.04.2023 

03.05.2023 

BD002230510 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.04.2023 

10.05.2023 

BD004230524 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.04.2023 

24.05.2023 

BD013230726 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.04.2023 

26.07.2023 

 

BD026231025 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.04.2023 

25.10.2023 

 

 


Датасы: 20.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн. 


Датасы: 19.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280424 

350 000,00 

6,00% 

24.04.2023 

24.04.2028 

Жылына эки жолу 24 октябрда жана 24 апрелде, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 19.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-апрель күнү эс алуу күнү катары жарыялангандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукциондун өткөрүү күнүн 2023-жылдын 20-апрелинде жылдырганын жарыялаган. 


Датасы: 18.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,17%, 12,01%, 13,40% жана 14,80%түзгөн.  


Датасы: 17.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230426 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.04.2023 

26.04.2023 

BD002230503 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.04.2023 

03.05.2023 

BD004230517 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.04.2023 

17.05.2023 

BD013230719 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.04.2023 

19.07.2023 

 

BD026231018 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.04.2023 

18.10.2023 


Датасы: 14.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  


Датасы: 13.04.2023
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион 2023-жылдын 13-апрелинде атаандаштык негизде билдирмелердин жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.   


Датасы: 12.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300417 

1 150 000,00 

7,00%  

17.04.2023 

17.04.2030 

Жылына эки жолу  

17-апрелинде жана  

17-октябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 12.04.2023
Туруктуу шилтеме

 

2023-жылдын 13-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240415 

60 000,00 

17.04.2023 

15.04.2024 


Датасы: 11.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,27%, 12,23%, 13,41% жана 14,89%түзгөн.  


Датасы: 10.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230419 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.04.2023 

19.04.2023 

BD002230426 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.04.2023 

26.04.2023 

BD004230510 

10 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.04.2023 

10.05.2023 

BD013230712 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.04.2023 

12.07.2023 

 

BD026231011 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.04.2023 

11.10.2023 

 

 


Датасы: 06.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 05.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240408 

60 000,00 

10.04.2023 

08.04.2024 

 

 


Датасы: 04.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 4-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,26%, 12,29%, 13,47% жана 14,95%түзгөн.  


Датасы: 03.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 4-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230412 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.04.2023 

12.04.2023 

BD002230419 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.04.2023 

19.04.2023 

BD004230503 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.04.2023 

03.05.2023 

BD013230705 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.04.2023 

05.07.2023 

 

BD026231004 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.04.2023 

04.10.2023 


Датасы: 31.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,25% түзгөн.  


Датасы: 29.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02250403 

300 000,00 

5,00%  

03.04.2023 

03.04.2025 

03.10.2023 

03.04.2024 

03.10.2024 

03.04.2025 

 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,34%, 11,26%, 12,36% жана 13,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукционго бир катышуучу катталганына байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.04.2023 

10.04.2023 

GD052240408 

12 ай 

60,0 

13.04.2023 

17.04.2023 

GD052240415 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

31.03.2013 

03.04.2023 

GBA02250403 

5% 

2 жыл 

300,0 

14.04.2023 

17.04.2023 

GBA07300417 

7% 

7 жыл 

1150,0 

21.04.2023 

24.04.2023 

GBA05280424 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

1 800,0 

 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230405 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

05.04.2023 

BD002230412 

5 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

12.04.2023 

BD004230426 

4 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

26.04.2023 

BD013230628 

600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.03.2023 

28.06.2023 

BD026230927 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.03.2023 

27.09.2023 

 


Датасы: 24.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 22.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280327 

350 000,00 

6,00% 

27.03.2023 

27.03.2028 

Жылына эки жолу 27 сентябрда жана 27 мартта, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 22.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,34%, 11,13%, 12,41% жана 13,51% түзгөн.  

 


Датасы: 17.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230330 

8 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

30.03.2023 

BD002230406 

7 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

06.04.2023 

BD004230420 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

20.04.2023 

BD013230622 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.03.2023 

22.06.2023 

 

 


Датасы: 17.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,55% түзгөн.  

 


Датасы: 15.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-мартында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330322 

 

1 500 000,00 

 

8,00% 

22.03.2023 

22.03.2033 

Жылына эки жолу 

22-сентябрда жана  

22-мартта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 14.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,35%, 12,36% жана 13,53% түзгөн.  

 


Датасы: 13.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230322 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.03.2023 

22.03.2023 

BD002230329 

6 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.03.2023 

29.03.2023 

BD004230412 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.03.2023 

12.04.2023 

BD013230614 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.03.2023 

14.06.2023 

 

 


Датасы: 10.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,72% түзгөн.  

 


Датасы: 09.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 


Датасы: 07.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,40%, 11,34%, 12,36% жана 13,52% түзгөн.  

 


Датасы: 07.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260313 

550 000,00 

5,00% 

13.03.2023 

13.03.2026 

13.09.2023 

13.03.2024 

13.09.2024 

13.03.2025 

13.09.2025 

13.03.2026 

 


Датасы: 07.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240311 

60 000,00 

13.03.2023 

11.03.2024 

 


Датасы: 06.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230316 

6 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.03.2023 

16.03.2023 

BD002230323 

7 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.03.2023 

23.03.2023 

BD004230406 

6 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.03.2023 

06.04.2023 

BD013230608 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

09.03.2023 

08.06.2023 

 

 


Датасы: 03.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 03-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  

 


Датасы: 02.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 3-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300306 

550 000,00 

7,00%  

06.03.2023 

06.03.2030 

Жылына эки жолу  

6-мартында жана  

6-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240305 

60 000,00 

06.03.2023 

05.03.2024 

 

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,41%, 11,31%, 12,30% жана 13,55% түзгөн.  

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын март айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.03.2023 

06.03.2023 

GD052240305 

12 ай 

60,0 

09.03.2023 

13.03.2023 

GD052240312 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.03.2023 

06.03.2023 

GBA07300306 

7% 

7 жыл 

550,0 

10.03.2023 

13.03.2023 

GBA03260313 

5% 

3 жыл 

550,0 

17.03.2023 

22.03.2023 

GBA10330322 

8% 

10 жыл 

1 500,0 

24.03.2023 

27.03.2023 

GBA05280327 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

2 950,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230308 

6 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.03.2023 

08.03.2023 

BD002230315 

6 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.03.2023 

15.03.2023 

BD004230329 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.03.2023 

29.03.2023 

BD013230531 

1 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

01.03.2023 

31.05.2023 

 

 


Датасы: 27.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 24.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02250227 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

200 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,18 

Баасы (сом) 

82,99 

Чыгаруу күнү 

27.02.2023 

Төлөө мөөнөтү 

27.02.2025 

 

 

 


Датасы: 24.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,18% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02250227 

300 000,00 

5,00%  

27.02.2023 

27.02.2025 

27.08.2023 

27.02.2024 

27.08.2024 

27.02.2025 

 


Датасы: 21.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,44%, 11,33%, 12,24% жана 13,55% түзгөн.  

 


Датасы: 20.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230301 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.02.2023 

01.03.2023 

BD002230308 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.02.2023 

08.03.2023 

BD004230322 

5 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.02.2023 

22.03.2023 

BD013230524 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.02.2023 

24.05.2023 

 


Датасы: 17.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,02% түзгөн. 

 


Датасы: 15.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280220 

350 000,00 

6,00% 

20.02.2023 

20.02.2028 

Жылына эки жолу 20 февралда жана 20 августта, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,42%, 11,34%, 12,20% жана 13,60% түзгөн.  

 


Датасы: 13.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230222 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.02.2023 

22.02.2023 

BD002230301 

7 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.02.2023 

01.03.2023 

BD004230315 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.02.2023 

15.03.2023 

BD013230517 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.02.2023 

17.05.2023 

 

 


Датасы: 10.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,02% түзгөн.  

 


Датасы: 09.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 08.02.2023
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300213 

1 100 000,00 

7,00%  

13.02.2023 

13.02.2030 

Жылына эки жолу  

13-февралда жана  

13-августта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 08.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240212 

60 000,00 

13.02.2023 

12.02.2024 

 


Датасы: 07.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,39%, 11,38%, 12,15% жана 13,61% түзгөн.  


Датасы: 06.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230215 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.02.2023 

15.02.2023 

BD002230222 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.02.2023 

22.02.2023 

BD004230308 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.02.2023 

08.03.2023 

BD013230510 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

08.02.2023 

10.05.2023 

 


Датасы: 02.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 02-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,48% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 01.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240205 

60 000,00 

06.02.2023 

05.02.2024 

 


Датасы: 31.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,31%, 11,35%, 12,16% жана 13,63% түзгөн.  


Датасы: 31.01.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.02.2023 

06.02.2023 

GD052240205 

12 ай 

60,0 

09.02.2023 

13.02.2023 

GD052240212 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

10.02.2023 

13.02.2023 

GBA07300213 

7% 

7 жыл 

1 100,0 

17.02.2023 

20.02.2023 

GBA05280220 

6% 

5 жыл 

350,0 

24.02.2023 

27.02.2023 

GBA02250227 

5% 

2 жыл 

300,0 

Баардыгы МКО: 

1 750,0 

 

 

 

 


Датасы: 30.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230208 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.02.2023 

08.02.2023 

BD002230215 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.02.2023 

15.02.2023 

BD004230301 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.02.2023 

01.03.2023 

BD013230503 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

01.02.2023 

03.05.2023 

 

 


Датасы: 27.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 


Датасы: 25.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280130 

350 000,00 

6,00% 

30.01.2023 

30.01.2028 

Жылына эки жолу 30 июлунда жана 30 январда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 24.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,37%, 11,51%, 12,24% жана 13,64% түзгөн.  


Датасы: 23.01.2023
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2023-жылдын 23-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 391,34 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 23.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230201 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

01.02.2023 

BD002230208 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

08.02.2023 

BD004230222 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

22.02.2023 

BD013230426 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

25.01.2023 

26.04.2023 

 

 


Датасы: 20.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10330123 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

400 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,52 

Баасы (сом) 

58,97 

Чыгаруу күнү 

23.01.2023 

Төлөө мөөнөтү 

23.01.2033 

 


Датасы: 20.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20- январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,52% түзгөн.  

 


Датасы: 19.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,48% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA10330123 

800 000,00 

8,00% 

23.01.2023 

23.01.2033 

Жылына эки жолу 

23-июлунда жана  

23-январында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 18.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240122 

60 000,00 

23.01.2023 

22.01.2024 


Датасы: 17.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,50%, 11,50%, 12,21% жана 13,66% түзгөн.  


Датасы: 16.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230125 

2 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.01.2023 

25.01.2023 

BD002230201 

5 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.01.2023 

01.02.2023 

BD004230215 

3 600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.01.2023 

15.02.2023 

BD013230419 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

18.01.2023 

19.04.2023 

 

 


Датасы: 13.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,81% түзгөн.  

 


Датасы: 12.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-январындагы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен 12-айлык МКВлардын аукциону кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу жана катышуучулардын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 11.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260116 

350 000,00 

5,00% 

16.01.2023 

16.01.2026 

16.07.2023 

16.01.2024 

16.07.2024 

16.01.2025 

16.07.2025 

16.01.2026 

 


Датасы: 11.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240115 

60 000,00 

16.01.2023 

15.01.2024 

 


Датасы: 10.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,23%, 11,89%, 12,46% жана 13,69% түзгөн.  


Датасы: 09.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230118 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.01.2023 

18.01.2023 

BD002230125 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.01.2023 

25.01.2023 

BD004230208 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.01.2023 

08.02.2023 

BD013230412 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.01.2023 

12.04.2023 

 

 


Датасы: 27.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,05%, 12,51% жана 13,75% түзгөн.  


Датасы: 27.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

12.01.2023 

16.01.2023 

GD052240115 

12 ай 

60,0 

19.01.2023 

23.01.2023 

GD052240122 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

13.01.2023 

16.01.2023 

GBA03260116 

5% 

3 жыл 

350,0 

20.01.2023 

23.01.2023 

GBA10330123 

8% 

10 жыл 

800,0 

27.01.2023 

30.01.2023 

GBA05280130 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

1 500,0 

 


Датасы: 26.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD002230111 

12 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.12.2022 

11.01.2023 

BD004230125 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.12.2022 

25.01.2023 

BD013230329 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

28.12.2022 

29.03.2023 

 

 


Датасы: 22.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2022-жылдын 23-декабрына пландаштырылган 3 жылдык МКОнун (каттоо номери GBA03251226) чыгарылышын жокко чыгарганын жарыялады, деп билдирет Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. 

 


Датасы: 20.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,32%, 12,12%, 12,57% жана 13,79% түзгөн.  

 


Датасы: 19.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221228 

8 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.12.2022 

28.12.2022 

BD002230104 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.12.2022 

04.01.2023 

BD004230118 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.12.2022 

18.01.2023 

BD013230322 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.12.2022 

22.03.2023 

 

 


Датасы: 19.12.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 19-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,62 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 16.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA10321219 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

250 618,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,50 

Баасы (сом) 

54,09 

Чыгаруу күнү 

19.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

19.12.2032 

 


Датасы: 16.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,50% түзгөн.  

 


Датасы: 15.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,40% түзгөн

 


Датасы: 14.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321219 

2 300 000,00 

8,00% 

19.12.2022 

19.12.2032 

Жылына эки жолу 

19-июнунда жана  

19-декабрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.12.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 15-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231218 

150 000,00 

19.12.2022 

18.12.2023 

 

 


Датасы: 13.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,50%, 12,24%, 12,59% жана 13,85% түзгөн.  


Датасы: 12.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221221 

6 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.12.2022 

21.12.2022 

BD002221228 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.12.2022 

28.12.2022 

BD004230111 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.12.2022 

11.01.2023 

BD013230315 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.12.2022 

15.03.2023 

 


Датасы: 12.12.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 12-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 120,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 09.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02241212 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

850,00 

Кирешелүүлүк (%) 

14,99 

Баасы (сом) 

83,27 

Чыгаруу күнү 

12.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

12.12.2024 

 


Датасы: 09.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 14,99% түзгөн.  

 


Датасы: 08.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 07.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02241212 

600 000,00 

5,00%  

12.12.2022 

12.12.2024 

12.06.2023 

12.12.2023 

12.06.2024 

12.12.2024 

 


Датасы: 07.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231211 

150 000,00 

12.12.2022 

11.12.2023 

 


Датасы: 06.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,47%, 12,31%, 12,60% жана 13,78% түзгөн.  


Датасы: 05.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221214 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

14.12.2022 

BD002221221 

6 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

21.12.2022 

BD004230104 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

04.01.2023 

BD013230308 

900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.12.2022 

08.03.2023