Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 14.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240626 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.06.2024 

26.06.2024 

 


Датасы: 14.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05290618 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (миң сом) 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

67,76 

Чыгаруу күнү 

18.06.2024 

Төлөө мөөнөтү 

18.06.2029 

 

 

 


Датасы: 14.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 14-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 13.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290618 

500 000,00 

6,00% 

18.06.2024 

18.06.2029 

Жылына эки жолу 18-декабрында жана 18-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 11.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,05% түзгөн. 


Датасы: 10.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240619 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.06.2024 

19.06.2024 

 


Датасы: 10.06.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2024-жылдын 10-июнундагы кошумча жайгаштыруунун көлөмү 500,00 млн сомду түзгөн. 


Датасы: 07.06.2024
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылдын III чейрегинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын чыгаруунун календарын жарыялайт.  

 

Дата аукциона 

Дата эмиссии 

Дата погашения 

Срок обращения 

№ эмиссии 

Максимальная доходность (%) 

Июль 

02.07.2024 

03.07.2024 

10.07.2024 

7 күн 

BD001240710 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.07.2024 

10.07.2024 

17.07.2024 

7 күн 

BD001240717 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.07.2024 

17.07.2024 

24.07.2024 

7 күн 

BD001240724 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.07.2024 

24.07.2024 

31.07.2024 

7 күн 

BD001240731 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.07.2024 

24.07.2024 

21.08.2024 

28 күн 

BD004240821 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.07.2024 

31.07.2024 

07.08.2024 

7 күн 

BD001240807 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

Август 

06.08.2024 

07.08.2024 

14.08.2024 

7 күн 

BD001240814 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.08.2024 

14.08.2024 

21.08.2024 

7 күн 

BD001240821 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.08.2024 

21.08.2024 

28.08.2024 

7 күн 

BD001240828 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.08.2024 

21.08.2024 

18.09.2024 

28 күн 

BD004240918 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.08.2024 

28.08.2024 

04.09.2024 

7 күн 

BD001240904 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

Сентябрь 

03.09.2024 

04.09.2024 

11.09.2024 

7 күн 

BD001240911 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.09.2024 

11.09.2024 

18.09.2024 

7 күн 

BD001240918 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.09.2024 

18.09.2024 

25.09.2024 

7 күн 

BD001240925 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.09.2024 

18.09.2024 

16.10.2024 

28 күн 

BD004241016 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.09.2024 

25.09.2024 

02.10.2024 

7 күн 

BD001241002 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

 

Эскертүү:  

1) Банк системасындагы ликвиддүүлүктүн учурдагы деңгээлине жана ага таасир этүүчү автономдуу факторлордун динамикасына жараша, ошондой эле жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын максаттарын эске алуу менен чыгаруунун графиги кайра каралышы мүмкүн. 

2) Аукциондун күнү Кыргыз Республикасында дем алыш күнгө туура келип калган учурда аукцион кийинки жумушчу күнүндө жүргүзүлөт, мында Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу жана төлөө күнү да ошого ылайык жылдырылат. 


Датасы: 07.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 10-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 15,70% жана 16,60% түзгөн.  

 

 

 

 

 

 


Датасы: 07.06.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылдын июнь айында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын чыгаруунун календарын жарыялайт.  

 

Аукциондун датасы 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Жүгүртүү мөөнөтү 

Эмиссиянын № 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

12.06.2024 

12.06.2024 

19.06.2024 

7 күн 

BD001240619 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.06.2024 

19.06.2024 

26.06.2024 

7 күн 

BD001240626 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.06.2024 

19.06.2024 

17.07.2024 

28 күн 

BD004240717 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.06.2024 

26.06.2024 

03.07.2024 

7 күн 

BD001240703 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

 

Эскертүү:  

1) Банк системасындагы ликвиддүүлүктүн учурдагы деңгээлине жана ага таасир этүүчү автономдуу факторлордун динамикасына жараша, ошондой эле жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатынын максаттарын эске алуу менен чыгаруунун графиги кайра каралышы мүмкүн. 

2) Аукциондун күнү Кыргыз Республикасында дем алыш күнгө туура келип калган учурда аукцион кийинки жумушчу күнүндө жүргүзүлөт, мында Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу жана төлөө күнү да ошого ылайык жылдырылат. 

 

 

 


Датасы: 06.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 10-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GD052250609 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

12,20 

Баасы (сом) 

89,02 

Чыгаруу күнү 

10.06.2024 

Төлөө күнү 

9.06.2025 

 


Датасы: 06.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 6-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 12,20% түзгөн

 


Датасы: 05.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 6-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  


 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052250609 

500 000,00 

10.06.2024 

09.06.2025 


Датасы: 05.06.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын июнуна карата мамлекеттик казына облигацияларынын алдын ала чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.06.2024 

10.06.2024 

GBB03270610 

15,7% 

3 жыл 

702,0 

07.06.2024 

10.06.2024 

GBA10340610 

8% 

10 жыл 

750,0 

14.06.2024 

18.06.2024 

GBA05290618 

6% 

5 жыл 

500,0 

21.06.2024 

24.06.2024 

GBA07310624 

7% 

7 жыл 

550,0 


Датасы: 05.06.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) чыгаруу көлөмүнө өзгөртүү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.06.2024 

10.06.2024 

GD052250609 

12 ай 

500,0 

Бардыгы МКВ 

500,0 

 

 


Датасы: 04.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 4-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,58% түзгөн. 


Датасы: 03.06.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 4-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240612 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.06.2024 

12.06.2024 

 


Датасы: 03.06.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 3-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 79,80 миң сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 31.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 3-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBB03270603 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (миң сом) 

79,80 

Кирешелүүлүк (%) 

15,70 

Баасы (сом) 

100,00 

Чыгаруу күнү 

03.06.2024 

Төлөө мөөнөтү 

03.06.2027 

 

 

 


Датасы: 31.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 31-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 15,70% түзгөн. 

 

 

 


Датасы: 30.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 31-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBB03270603 

400 000,00 

15,70% 

03.06.2024 

03.06.2027 

Жылына эки жолу 3- декабрында жана 3- июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 29.05.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.06.2024 

10.06.2024 

GD052250609 

12 ай 

100,0 

Бардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

 


Датасы: 29.05.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын июнь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

31.05.2024 

03.06.2024 

GBB03270603 

15,7% 

3 года 

400,0 

07.06.2024 

10.06.2024 

GBA10340610 

8% 

10 лет 

750,0 

14.06.2024 

18.06.2024 

GBA05290618 

6% 

5 лет 

500,0 

21.06.2024 

24.06.2024 

GBA07310624 

7% 

7 лет 

550,0 

Бардыгы МКО: 

2 200,0 

 


Датасы: 28.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 28-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 7,99% жана 8,08% түзгөн. 


Датасы: 28.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 28-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240605 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.05.2024 

05.06.2024 

BD004240626 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.05.2024 

26.06.2024 

 


Датасы: 27.05.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 27-майында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 24.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 27-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03270527 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (миң сом) 

500 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,70 

Баасы (сом) 

75,15 

Чыгаруу күнү 

27.05.2024 

Төлөө мөөнөтү 

27.05.2027 

 

 

 


Датасы: 24.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 24-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун (GBB жана GBA) орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,30% жана 15,70% түзгөн. 

 

 

 


Датасы: 23.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 24-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBB03270527 

2 980 000,00 

16,30% 

27.05.2024 

27.05.2027 

Жылына эки жолу 27-ноябрында жана 27-майында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA03270527 

350 000,00 

5,00% 

27.05.2024 

27.05.2027 


Датасы: 22.05.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын майына карата мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

24.05.2024  

27.05.2024  

GBB03270527  

16,3% 

3 жыл  

2 980,0  

24.05.2024  

27.05.2024  

GBA03270527  

5% 

3 жыл  

350,0  

 


Датасы: 21.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 21-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 9,82%, 10,03%, 11,00% жана 11,90% түзгөн.  


Датасы: 20.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240529 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.05.2024 

29.05.2024 

BD004240619 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.05.2024 

19.06.2024 

BD013240821 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.05.2024 

21.08.2024 

BD026241120 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.05.2024 

20.11.2024 

 


Датасы: 17.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 17-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 10-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,30% жана 16,60% түзгөн.  

 


Датасы: 16.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 17-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBB03270520 

7 000 000,00 

16,30% 

20.05.2024 

20.05.2027 

Жылына эки жолу 20-ноябрда жана 20-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10340520 

1 200 000,00 

8,00% 

20.05.2024 

20.05.2034 


Датасы: 14.05.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын майына карата мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

17.05.2024 

20.05.2024 

GBB03270520 

16,3% 

3 жыл 

7 000,0 

17.05.2024 

20.05.2024 

GBA10340520 

8% 

10 жыл 

1 200,0 

24.05.2024  

27.05.2024  

GBA03270527  

5% 

3 жыл  

350,0  


Датасы: 14.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 14-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 9,99%, 10,34%, 11,22% жана 12,00% түзгөн.  


Датасы: 14.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240522 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.05.2024 

22.05.2024 

BD004240612 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.05.2024 

12.06.2024 

BD013240814 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.05.2024 

14.08.2024 

BD026241113 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.05.2024 

13.11.2024 

 


Датасы: 10.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 10-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,37% түзгөн. 

 

 


Датасы: 08.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 10-майында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290513 

600 000,00 

6,00% 

13.05.2024 

13.05.2029 

Жылына эки жолу 13-ноябрында жана 13-майында төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 07.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 7-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,21%, 10,50%, 11,37% жана 12,50% түзгөн.  


Датасы: 06.05.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 7-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240515 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.05.2024 

15.05.2024 

BD004240605 

7 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.05.2024 

05.06.2024 

BD013240807 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

08.05.2024 

07.08.2024 

BD026241106 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

08.05.2024 

06.11.2024 


Датасы: 06.05.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын май айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

10.05.2024 

13.05.2024 

GBA05290513 

6% 

5 лет 

600,0 

17.05.2024 

20.05.2024 

GBA10340520 

8% 

10 лет 

1 200,0 

24.05.2024 

27.05.2024 

GBA03270527 

5% 

3 лет 

350,0 

Баардыгы МКО: 

2 150,0 

 


Датасы: 30.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 30-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,43%, 12,25% жана 12,70% түзгөн.  


Датасы: 29.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 30-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

BD004240603 

 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2024 

03.06.2024 

BD013240805 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.05.2024 

05.08.2024 

BD026241104 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.05.2024 

04.11.2024 

 


Датасы: 26.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,60% түзгөн.  


Датасы: 25.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10340429 

 

150 000,00 

 

8,00% 

29.04.2024 

29.04.2034 

Жылына эки жолу 

29-апрелинде жана  

29-октябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 23.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 23-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,88%, 11,84%, 13,11% жана 14,52% түзгөн.  


Датасы: 22.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 23-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240501 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.04.2024 

01.05.2024 

BD004240522 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.04.2024 

22.05.2024 

BD013240724 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.04.2024 

24.07.2024 

BD026241023 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.04.2024 

23.10.2024 


Датасы: 19.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 10-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,30% жана 14,95% түзгөн.  

 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.04.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын 19-апрелине карата мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

19.04.2024 

22.04.2024 

GBB03270422 

16,3% 

3 жыл 

1 300,0 

19.04.2024 

22.04.2024 

GBA10340422 

8% 

10 жыл 

150,0 

 


Датасы: 17.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10340422 

 

150 000,00 

 

8,00% 

22.04.2024 

22.04.2034 

Жылына эки жолу 

22-апрелинде жана  

22-октябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 16.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 16-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,83%, 11,86%, 13,78% жана 14,80% түзгөн.  


Датасы: 15.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 16-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240424 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.04.2024 

24.04.2024 

BD004240515 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.04.2024 

15.05.2024 

BD013240717 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.04.2024 

17.07.2024 

BD026241016 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.04.2024 

16.10.2024 

 


Датасы: 12.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,39% түзгөн.  

 


Датасы: 11.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07310415 

850 000,00 

7,00%  

15.04.2024 

15.04.2031 

Жылына эки жолу 15-октябрында жана 15-апрелинде төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 09.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,87%, 11,87%, 13,91% жана 14,81% түзгөн.  


Датасы: 08.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240418 

8 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.04.2024 

18.04.2024 

BD004240509 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.04.2024 

09.05.2024 

BD013240711 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.04.2024 

11.07.2024 

BD026241010 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.04.2024 

10.10.2024 

 


Датасы: 05.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 5-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,40% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 04.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 5-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290408 

550 000,00 

6,00% 

08.04.2024 

08.04.2029 

Жылына эки жолу 8-октябрында жана 8-апрелинде төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 02.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 2-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,98%, 12,04%, 14,51% жана 15,00% түзгөн.  


Датасы: 01.04.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 2-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240410 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.04.2024 

10.04.2024 

BD004240501 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.04.2024 

01.05.2024 

BD013240703 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.04.2024 

03.07.2024 

BD026241002 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.04.2024 

02.10.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 26.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,97%, 12,09%, 14,07% жана 14,83% түзгөн.  


Датасы: 26.03.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын апрель айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.04.2024 

08.04.2024 

GBA05290408 

6% 

5 жыл 

550,0 

12.04.2024 

15.04.2024 

GBA07310415 

7% 

7 жыл 

850,0 

19.04.2024 

22.04.2024 

GBA10340422 

8% 

10 жыл 

150,0 

26.04.2024 

29.04.2024 

GBA10340429 

8% 

10 жыл 

150,0 

Баардыгы МКО: 

1 700,0 


Датасы: 25.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240403 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.03.2024 

03.04.2024 

BD004240424 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.03.2024 

24.04.2024 

BD013240626 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.03.2024 

26.06.2024 

BD026240925 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.03.2024 

25.09.2024 

 


Датасы: 19.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,95%, 12,04%, 14,04% жана 14,81% түзгөн.  


Датасы: 18.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240327 

11 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.03.2024 

27.03.2024 

BD004240417 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.03.2024 

17.04.2024 

BD013240619 

2 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.03.2024 

19.06.2024 

BD026240918 

2 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.03.2024 

18.09.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.03.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 18-мартында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 15.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 18-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA03270318 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (миң сом) 

300 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,30 

Баасы (сом) 

74,00 

Чыгаруу күнү 

18.03.2024 

Төлөө мөөнөтү 

18.03.2027 


Датасы: 15.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 15-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн. Мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 14.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 15-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03270318  

500 000,00 

5,00% 

18.03.2024 

18.03.2027 

Жылына эки жолу 18-сентябрда жана 18-мартта төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10340318 

850 000,00 

8,00% 

18.03.2024 

18.03.2034 


Датасы: 12.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,95%, 12,10%, 13,90% жана 14,65% түзгөн.  


Датасы: 12.03.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын март айында мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

МКО (млн сом) 

Аукцион өтө турган күнү 

Чыгаруу күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

15.03.2024 

18.03.2024 

GBA03270318 

5% 

3 жыл 

500,0 

15.03.2024 

18.03.2024 

GBA10340318 

8% 

10 жыл 

850,0 


Датасы: 11.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240320 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.03.2024 

20.03.2024 

BD004240410 

16 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.03.2024 

10.04.2024 

BD013240612 

2 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.03.2024 

12.06.2024 

BD026240911 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.03.2024 

11.09.2024 

 

 


Датасы: 11.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 7-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн. 


Датасы: 06.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 7-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290311 

550 000,00 

6,00% 

11.03.2024 

11.03.2029 

Жылына эки жолу 11- сентябрында жана 11- мартында төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 05.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 5-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,95%, 12,12%, 13,90% жана 14,66% түзгөн.  


Датасы: 04.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 5-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240313 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.03.2024 

13.03.2024 

BD004240403 

11 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.03.2024 

03.04.2024 

BD013240605 

1 600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.03.2024 

05.06.2024 

BD026240904 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.03.2024 

04.09.2024 


Датасы: 04.03.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 4-мартында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 400,00 млн сомду түзгөн.  


Датасы: 01.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 4-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03270304 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

400 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,30 

Баасы (сом) 

74,00 

Чыгаруу күнү 

04.03.2024 

Төлөө мөөнөтү 

04.03.2027 

 

 

 


Датасы: 01.03.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 1-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 10-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,30% жана 13,00% түзгөн.  

 


Датасы: 29.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 1-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03270304 

250 000,00 

5,00% 

04.03.2024 

04.03.2027 

Жылына эки жолу 

4-сентябрда жана  

4-мартта төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10340304 

50 000,00 

8,00% 

 

04.03.2024 

 

04.03.2034 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.02.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын март айында мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.03.2024 

04.03.2024 

GBA10340304 

8% 

10 жыл 

50,0 

 


Датасы: 27.02.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын март айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.03.2024 

04.03.2024 

GBA03270304 

5% 

3 жыл 

250,0 

07.03.2024 

11.03.2024 

GBA05290311 

6% 

5 жыл 

550,0 

15.03.2024 

18.03.2024 

GBA10340318 

8% 

10 жыл 

850,0 

Баардыгы МКО: 

1 650,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 27-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,97%, 12,14%, 13,91% жана 14,67% түзгөн.  

 


Датасы: 26.02.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 26-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 26.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 27-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240306 

10 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.02.2024 

06.03.2024 

BD004240327 

11 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.02.2024 

27.03.2024 

BD013240529 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

28.02.2024 

29.05.2024 

BD026240828 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

28.02.2024 

28.08.2024 

 


Датасы: 22.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07310226 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

350 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,30 

Баасы (сом) 

62,00 

Чыгаруу күнү 

26.02.2024 

Төлөө мөөнөтү 

26.02.2031 

 

 

 


Датасы: 22.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 22-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн.  

 

 


Датасы: 21.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 22-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07310226 

1 000 000,00 

7,00%  

26.02.2024 

26.02.2031 

Жылына эки жолу 

26-августа жана  

26-февралда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 


Датасы: 20.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 20-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,99%, 12,11%, 13,94% жана 14,67% түзгөн.  

 


Датасы: 19.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 20-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240228 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.02.2024 

28.02.2024 

BD004240320 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.02.2024 

20.03.2024 

BD013240522 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.02.2024 

 

22.05.2024 

BD026240821 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.02.2024 

 

21.08.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 13-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,92%, 12,02%, 13,89% жана 14,64% түзгөн.  

 


Датасы: 12.02.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240221 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.02.2024 

21.02.2024 

BD004240313 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.02.2024 

13.03.2024 

BD013240515 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.02.2024 

15.05.2024 

BD026240814 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.02.2024 

14.08.2024 

 


Датасы: 12.02.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 12-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 09.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05290212 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

200 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,20 

Баасы (сом) 

65,93 

Чыгаруу күнү 

12.02.2024 

Төлөө мөөнөтү 

12.02.2029 

 

 

 


Датасы: 09.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 07.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290212 

250 000,00 

6,00% 

12.02.2024 

12.02.2029 

Жылына эки жолу 12-февралында жана 12-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 06.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 6-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,94%, 12,09%, 13,85% жана 14,61% түзгөн.  

 


Датасы: 05.02.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240214 

11 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.02.2024 

14.02.2024 

BD004240306 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.02.2024 

06.03.2024 

BD013240508 

1 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.02.2024 

08.05.2024 

BD026240807 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.02.2024 

07.08.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 02.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 2-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 


Датасы: 01.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 2-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290205 

250 000,00 

6,00% 

05.02.2024 

05.02.2029 

Жылына эки жолу 5-февралында жана 5-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 30.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 30-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,94%, 12,10%, 13,86% жана 14,70% түзгөн.  

 


Датасы: 30.01.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын февраль айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.02.2024 

05.02.2024 

GBA05290205 

6% 

5 жыл 

250,0 

09.02.2024 

12.02.2024 

GBA05290212 

6% 

5 жыл 

250,0 

22.02.2024 

26.02.2024 

GBA07310226 

7% 

7 жыл 

1 000,0 

Баардыгы МКО: 

1 500,0 

 

 

 

 


Датасы: 29.01.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 29-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,0 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 29.01.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 30-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240207 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.01.2024 

07.02.2024 

BD004240228 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.01.2024 

28.02.2024 

BD013240501 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.01.2024 

01.05.2024 

BD026240731 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.01.2024 

31.07.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 26.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 29-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03270129 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

150 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,30 

Баасы (сом) 

74,00 

Чыгаруу күнү 

29.01.2024 

Төлөө мөөнөтү 

29.01.2027 

 

 

 


Датасы: 26.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 25.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03270129 

150 000,00 

5,00% 

29.01.2024 

29.01.2027 

29.07.2024 

29.01.2025 

29.07.2025 

29.01.2026 

29.07.2026 

29.01.2027 

 


Датасы: 23.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 23-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,92%, 12,08%, 13,73% жана 14,56% түзгөн.  

 


Датасы: 22.01.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240131 

17 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.01.2024 

31.01.2024 

BD004240221 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.01.2024 

21.02.2024 

BD013240424 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.01.2024 

24.04.2024 

BD026240724 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.01.2024 

24.07.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.01.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 22-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 750,00 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 22-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05290122 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

750 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,18 

Баасы (сом) 

65,98 

Чыгаруу күнү 

22.01.2024 

Төлөө мөөнөтү 

22.01.2029 

 

 

 


Датасы: 19.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,18% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290122 

900 000,00 

6,00% 

22.01.2024 

22.01.2029 

Жылына эки жолу 22-январда жана 22-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 17.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 16-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,87%, 11,97%, 13,67% жана 14,50% түзгөн.  

 


Датасы: 15.01.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240124 

11 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.01.2024 

24.01.2024 

BD004240214 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.01.2024 

14.02.2024 

BD013240417 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.01.2024 

17.04.2024 

BD026240717 

600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.01.2024 

17.07.2024 


Датасы: 12.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,95% түзгөн.  

 

 


Датасы: 11.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10340115 

 

300 000,00 

 

8,00% 

15.01.2024 

15.01.2034 

Жылына эки жолу 

15-январда жана  

15-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 09.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,85%, 11,88%, 13,72% жана 14,50% түзгөн.  

 


Датасы: 09.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240117 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.01.2024 

17.01.2024 

BD004240207 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.01.2024 

07.02.2024 

BD013240410 

2 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.01.2024 

 

10.04.2024 

BD026240710 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.01.2024 

 

10.07.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.12.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын январь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.01.2024 

15.01.2024 

GBA10340115 

8% 

10 жыл 

300,0 

19.01.2024 

22.01.2024 

GBA05290122 

6% 

5 жыл 

900,0 

26.01.2024 

29.01.2024 

GBA03270129 

5% 

3 жыл 

150,0 

Баардыгы МКО: 

1 350,0 

 

 

 

 


Датасы: 26.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 28- күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

28 күн 

Эмиссия   

BD004240124 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

7 000,00 

Кирешелүүлүк (%)  

11,86 

Баасы (сом)  

9 908,60 

Эмиссия күнү  

27.12.2023 

Төлөө күнү  

24.01.2024 

  

  

 


Датасы: 26.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,90%, 11,86%, 13,74% жана 14,85% түзгөн.  

 


Датасы: 25.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240103 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.12.2023 

03.01.2024 

BD004240124 

12 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.12.2023 

24.01.2024 

BD013240327 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.12.2023 

27.03.2024 

BD026240626 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.12.2023 

26.06.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-декабрындагы өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн. Ал эми жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 20.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03261225 

1 200 000,00 

5,00% 

25.12.2023 

25.12.2026 

Жылына эки жолу 

25-июнда жана  

25-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07301225 

2 500 000,00 

7,00% 

 

25.12.2023 

 

25.12.2030 

 

 

 


Датасы: 20.12.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

22.12.2023 

25.12.2023 

GBA07301225 

7% 

7 жыл 

2 500,0

 


Датасы: 19.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,93%, 12,20%, 13,79% жана 14,91% түзгөн.  

 


Датасы: 19.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231227 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.12.2023 

27.12.2023 

BD004240117 

8 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.12.2023 

17.01.2024 

BD013240320 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.12.2023 

20.03.2024 

BD026240619 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.12.2023 

19.06.2024