> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын  

2019-жылдын 10-январына карата абал боюнча реестри 

№ 

Күбөлүгүнүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрили-гинин күбөлүгү 

(№, дата) 

ОКПО коду 

Микрокредиттик компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин 

аты-жөнү 

1.  

06.05.2003 

19737-3301-000  

15.04.2003 

23217506 

ЖЧК  

"Боз-Тектир-МКК" 

Бишкек ш., "Арча-Бешик" конушу, Минкуш көчөсү, 50 үй, 14 бат. 

(0551) 771466 a-ernis@mail.ru, chinara_i@mail.ru 

Абдуразаков Эрнис Сабирович 

2.  

21.05.2003 

19747-3301-ЖЧК  

16.04.2003 

23217357 

ЖЧК  

"Бизнес Кредит" МКК 

Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү, 189 "А" үй, 1 бат. 

(0312) 625503,  

bc03@mail.ru  

Амирова Шолпан Тимуровна 

3.  

25.07.2003 

20486-3300-000(ИУ) 14.07.2003 

23320598 

ЖЧК "FRONTIERS" ("ФРОНТИЭРС) МКК 

Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 201, 1 кабат 

(0312) 304503; 304511; 304512 office@frontiers.kg 

Джуматаев Таалайбек Намасбекович 

4.  

13 

29.10.2003 

20760-3300-ЖЧК  

26.08.2003 

23321439 

ЖЧК "Titus Central Asia" МКК (Титус Сентрал Эйжиа) 

Бишкек ш., Табалдиев көчөсү, 136 үй 

(0312) 937772; 561796; (0312) 560436  

info@bpn.kg 

Маркелов Николай Валерьевич 

5.  

17 

02.04.2004 

50642-3301-ЖЧК  

23.01.2004 

23373672 

ЖЧК "Золотой стандарт" МКК 

Бишкек ш., Лермонтов көчөсү, 2, каб. № 36 

(0312) 476050; 365671 

dinaladin@mail.ru 

Никишкин Андрей Владимирович 

6.  

20 

21.06.2004 

50928-3301-ЖЧК 

04.03.2004 

23524697 

ЖЧК "АиК" МКК 

Бишкек ш., Турусбеков көчөсү, 43/16 

(0312) 317086; 317124 

usadylov@mail.ru 

Адылов Эрнст Сабырович 

7.  

28 

31.03.2005 

52501-3301-ЖЧК 16.03.2005 

23724249 

ЖЧК "Береке-Кредит" МКК 

Бишкек ш.,  

Фучик көчөсү, 3 

(0312) 655050; 655461; 581283; (0551) 277702 

berekekr@ktnet.kg  

Асипова Мадина Ишеналиевна 

8.  

29 

14.04.2005 

3061-3302 ЖЧК  

18.03.2005 

23703903 

ЖЧК "Мол Булак Финанс" МКК 

Бишкек ш.,  

Чокморов көчөсү, 244 

(0312) 97 96 95; 

(0312) 97 64 38 

office@mbf.kg$ 

lawyers@molbulakfinance.kg$ 

a.shakirova@molbulakfinance.kg$ 

a.samidinova@molbulak.com 

Тольбаев Бабыржан Латиханович 

9.  

32 

01.07.2005 

1847-3304 ЖЧК  

28.06.2005 

23609100 

ЖЧК "Ак-Бата-Киреше" МКК 

Нарын областы, Жумгал району, Чаек а., Э.Матыев көч., 101-үй 

(0779) 13 11 47; (0778) 59 39 39 

akbatakireshe@mail.ru 

 

Насиров Мисир 

10.  

33 

01.08.2005 

3756-3301-ААК  

21.07.2005 

15927270 

"Ишкердикти өнүктүрүү фонду" МКК ААК 

(Бишкек ш., Тыныстанов көч., 120) Бишкек ш.,  

Москва көчөсү, 194 

(0312) 313186; 313165; 313154; факс 313146 

mkkfrp@mail.ru 

Касымов Роман Пазылович 

11.  

37 

11.10.2005 

53189-3301-ЖЧК  

18.05.2005 

23740582 

ЖЧК "СМбизнес" МКК 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 42а 

(0132) 512920; (0555) 75 21 99 

chinara-08@mail.ru   

Кененбаева Камиля Нажмутдиновна 

12.  

38 

11.10.2005 

53775-3301-ЖЧК 09.09.2005 

23894916 

ЖЧК "ГАМ" МКК 

Бишкек ш., Боконбаев көчөсү, 178 

(0312) 31-57-15,  

31-57-16;  

31-57-17 

mkk.gam@list.ru 

Дранникова Ольга Алексеевна 

13.  

40 

31.10.2005 

53925-3301-ЖЧК 

06.10.2005 

23899546 

ЖЧК "Интер Финанс Груп" МКК 

Бишкек, ш. Калык Акиев көч. 24 үй, 63 баатир 

(0312) 690858; (0312) 353032; 455522; (0770) 00 30 34 

asel.ifg@mail.ru 

ifg@mail.ru 

Абдылдаева Чолпон Шаршеналиевна 

14.  

41 

13.01.2006 

22731-3300-ЖЧК 28.12.2005 

23992613 

ЖЧК "Аманат Кредит" МКК 

Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 57, 4-бат. 

(Бишкек ш., Шокопов көчөсү, 99/1) 

(0312) 66 17 63 

office@fnt-credit.kg 

Омурзакова Гульзара Макешовна 

15.  

43 

19.01.2006 

53537-3301-ЖЧК 01.12.2005 

23888991 

ЖЧК "Ак Капитал" МКК 

Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 89, 5-кабат, №11 каб. 

(0312) 439214 

ak-capital@mail.ru 

Сопубеков Таалайбек Женишбекович 

16.  

49 

04.05.2006 

54918-3301-ЖЧК 28.03.2006 

24164203 

ЖЧК "Ала-Тоо Кредит" МКК 

Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 89, №2 каб. 

(0312) 38 36 15; (0555) 38 36 15; (0705) 38 36 15 

mkk_ksj@bk.ru  

Керимбеков Бакытбек Жилкибаевич 

17.  

51 

01.06.2006 

1570-3307-ЖЧК 23.05.2006 

24079213 

ЖЧК "Талас-Финансы-Бай-Тор" МКК 

Талас областы, Талас ш., Манас көчөсү, 116/12 

(03422) 53408; 54502 

osmonkulova@mail.ru 

Осмонкулова Зейнегул Асановна 

18.  

52 

04.07.2006 

55379-3301-ЖЧК  

9.06.06 

24175112 

ЖЧК "ШАМЭР" МКК 

Бишкек ш., Кулатов көчөсү, 3, каб. №8. 

( Бишкек ш., Кулатов көчөсү, 3, офис №12) 

(0312) 591899; 906030; 890455; 591840; (0555) 510437; 880455;  

shamer09@mail.ru 

Шералиев Сайфутдин Самудинович 

19.  

55 

30.08.2006 

23255-3300-АО (ИУ) 12.07.2006 

24178932 

ЖАК "МКК ОКСУС" 

Бишкек ш., Манас пр. 101/1, 1-кабат (Бишкек ш., Матросов көч., 150) 

(0312) 51 51 66; (0555) 17 73 77 

office@oxus-kg.org 

Хомяков Денис Алексеевич 

20.  

59 

10.11.2006 

55596-3301-ЖЧК  

13.07.06 

24180863 

ЖЧК "Плюс кредиты" МКК 

Бишкек ш., Исанов көч., 60 

(0312) 93-71-37; (0555) 93-71-37; 

(0555) 997 887 

a7ker@yandex.com  

Абдурасулова Фатима Корошевна 

21.  

66 

23.01.2007 

56618-3301-ЖЧК  

20.12.06 

24338390 

ЖЧК "Universal Finance and Credit"(Юниверсал Файненс энд Кредит) МКК 

Бишкек ш.,  

Гоголь көчөсү, 129-1 үй 

(0312) 43 47 02; (0312) 43 35 23 

mcc_ufc@infotel.kg 

Тагылыкова Жылдыз Касымовна 

22.  

68 

28.02.2007 

56903-3301-ЖЧК 31.01.2007 

24342297 

ЖЧК "Фонтэ Кредит" МКК  

Бишкек ш., Киев көчөсү, 137/17 

(0312) 90 20 94; (0554) 50 77 10umarova1962@mail.ru  

Абдыкулова Анара Асылбековна 

23.  

70 

12.03.2007 

57104-3301-OOO 26.02.2007 

24346878 

ЖЧК "ШАНС-инвест" МКК 

Бишкек, Токтогул көчөсү, 75/1 

(0312) 683071; (0312) 434811 

shans-invest@inbox.ru 

Аширалиева Чолпон Казбековна 

24.  

74 

30.03.2007 

42-3308-ЖЧК 24.01.2007 

24293933 

ЖЧК "Токмок" МКК 

Чүй областы, Токмок ш., Гагарин көчөсү, 75 

(03138) 6 48 47; (0552) 506 569 

mkk-tokmok@mail.ru 

Исаналиева Чолпон Шамильевна 

25.  

78 

11.04.2007 

4299-3308-АО 06.03.2007 

24294454 

ЖАК "АПЕКС-МИКРОФИНАНС" МКК 

Бишкек, Эркиндик бульвары, 21 үй, БЦ «Орион» 

(0312) 694178; 694177; 0778 44 33 22 

reception@apex.kg 

М.а. Лерке Клаус Герхард Фридрих 

26.  

96 

03.10.2007 

58277-3301-OOO 03.08.2007 

24543432 

ЖЧК "Диалог-Кредит" МКК 

Бишкек ш.,Жибек Жолу проспекти, 350 

(0312) 325125, (0559) 404030, 

mmamytov@gmail.com  

Мамытов Абдувахап 

27.  

99 

11.10.2007 

57745-3301-OOO 18.05.2007 

24440643 

ЖЧК МКК "FINANCE PARTNER" (ФИНАНС ПАРТНЕР) 

Бишкек ш., Тыныстанов көч., 138-үй, (цоколдук кабат) 

(0312) 30 46 92 

info@fpmkk.org 

andrei.dmitriev@fpmkk.org 

Агаев Руфат Джаванханович 

28.  

117 

03.03.2008 

59240-3301-ЖЧК 12.01.2008  

24625704 

"Альянс-Кредит" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Киев көчөсү, 120, 2 кабат, 12 каб. 

(0312) 612524; 612863  

nurmoldoeve@mail.ru  

Такырбашев Эмиль Абдилазисович 

29.  

119 

19.03.2008 

25332-3300-ЖЧК (ИУ) 26.02.2008  

24632503 

ЖЧК "ВИП-Кредит" МКК 

Бишкек ш., Чүй проспекти, 230, БЦ «Берекет», 5-этаж, 509 каб. 

(0312) 64 06 67; 64 06 68 

(0557) 20-50-71 

vip-credit@mail.ru, mrkg@bk.ru  

Батырбашиев Рысбек Ташманбетович 

30.  

121 

25.03.2008 

59100-3301-OOO 11.12.2007  

24561654 

ЖЧК "ЕврАзия-Кредит" МКК 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 119 "а", 5 кабат, 520 каб.  

(Бишкек ш., Курманжан Датка көч., 193-үй) 

(0312) 88-18-89; (0312) 88-18-42; (0555) 24-25-88 

eac-kredit@mail.ru 

М.а. Нурмаматова Чынара Нурмаматовна 

31.  

130 

18.04.2008 

25350-3300-ЖЧК (ИУ) 5.03.2008  

24633750 

ЖЧК "Азия Кредит Сервис" МКК 

Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 169-үй, 2-бат.  

(0312) 313441; (0772) 512220; (0775) 971661 

aks180408@mail.ru 

Джеентаева Эльмира Шейшенбековна 

32.  

132 

08.05.2008 

6814-3306-ЖЧК 16.04.2008 

24713360 

ЖЧК "ИНФИНИТИ" МКК 

Ош областы, Араван району, Араван айыл аймагы, Араван айылы, Ташматов көчөсү, н/ж 

(0550) 80 96 41; (0558) 13 07 54; (0551) 03 90 38 

infiniti-2008@mail.ru 

Насирдинова Гулайым Салайдиновна 

33.  

142 

04.07.2008 

59956-3301-ЖЧК 11.04.2008г 

24640431 

ЖЧК "Финком" МКК 

Бишкек ш., Чүй проспекти, 110, 3-кабат, 4-кеңсе) 

(0312) 665165; 665164  

mkk.finkom@gmail.com 

Радионова Светлана Алексеевна 

34.  

145 

15.07.2008 

100482-3301-OOO 09.07.2008 

25913256 

ЖЧК "Тулпар" МКК 

Бишкек ш., Профсоюзная көчөсү, 140а. (Бишкек ш., Осипенко көчөсү, 20) 

(0312) 30-89-91; (0312) 30 82 06 

mcctulpar@mail.ru  

Мукашев Муктар Муратбекович 

35.  

162 

09.10.2008 

100337-3301-ЖЧК 08.08.2008 

25912191 

ЖЧК "Tezkredit company" (Тезкредит компани") МКК 

Бишкек ш, Матросов көчөсү, 1а. 

(0772) 180019; (0550) 068924 

lilu200885@mail.ru 

Алиева Салтанат Шарапидиновна 

36.  

167 

29.10.2008 

101782-3301-ЖЧК 22.10.2008 

25921758 

ЖЧК "Капитал Плюс" МКК 

Бишкек ш., Жукеев- Пудовкин көч., 44/1 (Бишкек ш., Муса Джалиль көчөсү, 152/154). 

(0550) 42 12 22; (0312) 43 47 87 

kp29@mail.ru

dak.aiga@gmail.com 

Кулиев ЭрТабылды Сабыралиевич 

37.  

170 

30.10.2008 

102266-3301-ЖЧК 09.10.2008 

25925638 

ЖЧК "Финкызмат" МКК 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 119 "а", 4-каб. 

(0312) 56 06 32 

talkerim@mail.ru 

Керимбаев Талантбек Абдыкалиевич 

38.  

188 

05.02.2009 

101511-3308-OOO 20.08.2008  

25778249 

ЖЧК " Алтын Кадам" МКК  

Чуй областы, Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 123 

(0555) 967409;  

n.alymkulova@mail.ru; altynkadam@mail.ru 

Алымкулова Насият Алмазбековна 

39.  

201 

27.03.2009 

103532-3301-OOO 31.12.2008 

26259741 

ЖЧК "FINANCE STANDARD" МКК (ФИНАНС СТАНДАРТ) 

Бишкек ш.,  

Шопоков көч., 89, №1108 кеңсеси. 

(0312) 48 61 53; 0555 00 69 34 

finance-standart@mail.ru 

Клещуков Александр Валерьевич 

40.  

204 

08.04.2009 

103835-3301-OOO 30.01.2009 

26267255 

ЖЧК "JOHN & CO" (ДЖОН жана Компани) МКК  

Бишкек ш., Елецкий көчөсү, 63/1 

(Бишкек, ш. Менделеев/Алма-А көч. кесилишинде., "Мадина" соода борбору, 3-кабат, 11 бутик 

(0312) 527783; 45-22-36; (0555) 710557; (0772) 070897; (0772) 07-08-98; (0775) 585395 

john-mkk@yandex.ru; abm-beka@yandex.com 

Абдраева Бермет Мазарбековна 

41.  

212 

25.05.2009 

105053-3301-OOO 03.04.2009 

26603546 

ЖЧК "Бай-Эл-Кредит" МКК  

Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 242. 

(Бишкек ш., Жаш Гвардия бульвары, 27, №213 кабинет). 

(0312) 64 18 49, 

(0771) 19 21 87. 

bayelkredit2009@mail.ru; mendibaevna67@mail.ru; 

ERZAMAN60@mail.ru; 

Chinara_umaralieva@mail.ru 

Дадиева Венера Аманалиевна 

42.  

220 

01.07.2009 

106018-3310-ЖЧК 01.06.2009 

26560972 

ЖЧК "Экспресс Кредит" МКК  

Ош ш., Г.Айтиев көч., 6 

(03222) 2 04 07; (0772) 52 25 79; (0772) 22 65 10 

syrgak77@mail.ru 

Эргешев Сыргак Токтомаматович 

43.  

222 

03.07.2009 

101506-3301-ЖЧК 14.08.2008  

25919566 

ЖЧК "Абийир" МКК  

Бишкек ш., Байтик Баатыр көчөсү, 128-18 

(0312) 88 43 30, (0776) 55 33 49, (0551) 55 33 49 

abiyir_mkk@mail.ru  

Джакыбалиева Асель Дженишевна 

44.  

226 

09.07.2009 

106599-3301-OOO 02.07.2009 

26614917 

ЖЧК "Кредит сервис" МКК  

Бишкек ш., Ортосай айылы, Иманалиев көчөсү, 210-а  

(0700) 82 82 34; (0700) 40 60 30 

kredit_service@mail.ru  

Кенжекараев Ислан Жумабекович 

45.  

234 

27.08.2009 

107367-3302-ЖЧК 26.08.09 

26715854 

ЖЧК "Тилек 17" МКК  

Ысык-Көл областы, Тюп району, Тюп айылы, Мокоев көчөсү, 77 

(03945) 2 80 25; (0552) 74 54 04; (0555) 84 43 61 

oroz0392@mail.ru 

Усеева Айнура Абдыкалыевна 

46.  

236 

14.09.2009 

107462-3301-ЖЧК 01.09.09 

26798633 

ЖЧК "Адис-мульти-кредит" МКК  

Бишкек ш., Чуй проспекти, 230, 9-каб., кабинет №2 

(0772) 44 94 39, 0312 90 06 17 

m.zhamalbek@mail.ru,  

mrkg@bk.ru 

Мураталиев Жамалбек Надырбекович 

47.  

241 

29.09.2009 

107591-3301-OOO 11.09.09 

26799391 

ЖЧК "Ак-Нур Капитал" МКК  

Бишкек ш., Чинар көч., 3-үй, ,2-кабат 

(0703) 221141; 

(0709) 345778 

aknur-kapital@bk.ru  

Абдраимов Азамат Абдималикович 

48.  

254 

20.11.2009 

108697-3301-OOO 10.11.2009 

26805770 

ЖЧК "Инвест-Мак" МКК  

Бишкек ш., Чокморов көчөсү, 164 

(Бишкек ш., Тыныстанов көч., 249, кв. 7) 

(0312) 664973;  

43-38-58;  

(0555) 051055; (0779) 417157;  

dostuk@inbox.ru 

Писаренко Сергей Николаевич 

49.  

256 

25.11.2009 

108711-3301-ЖЧК 11.11.2009 

26806215 

ЖЧК "Nusiks company" (Нусикс компани) МКК  

Бишкек ш.,  

5 кичирайону, 10/1, 12-бат. 

(0555) 15 08 81; (0773) 15 08 81; (0708) 15 08 81 nusikscompany@bk.ru  

Султанакматов Нурлис Туратбекович 

50.  

260 

10.12.2009 

109154-3301-ЖЧК 03.12.2009 

26807935 

ЖЧК "Стандарт Кредит" МКК  

Бишкек ш., Боконбаев көчөсү, 162, 9 батир  

(Бишкек ш., Московская көч., 172, 1 этаж) 

(0775) 971661; (0312) 897731 

st_credit@mail.ru 

Бейшеналиева Айганыш Шукурбековна 

51.  

268 

04.02.2010 

110231-3302-ЖЧК 03.02.2010 

26937460 

ЖЧК МКК "Хан" 

Ысык-Көл областы, Каракол ш., Алдашев атындагы көчөсү, н/ж ("Ак-Тилек" базары) 

(03922) 5 17 89 

khancredits@gmail.com 

Жумаева Рита Садыкбековна 

52.  

278 

16.03.2010 

111017-3301-ЖЧК 11.03.2010 

27062549 

ЖЧК МКК "КенАй Файненс" 

Бишкек ш., Киев көчөсү, 77-15 

(0554) 03-13-35; (0312) 90-27-25; (0700) 744744 hrkif@mail.ru 

Кенжетаев Орозбек Токтобаевич 

53.  

305 

06.08.2010 

112852-3301-OOO 29.07.2010 

27218106 

ЖЧК МКК "UCH credit" (ЮСиЭйч кредит) 

Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 99/1 

(0312) 391822; (0312) 391825.  

office@uch-credit.kg 

Сейитов Рашид Ураимович 

54.  

319 

08.10.2010 

113546-3300-OOO 28.09.2010 

27294188 

ЖЧК МКК "Micro Money" (Микро Мани) 

Бишкек ш., Огонбаев көчөсү, 222 

(0312) 88 32 70; (0555) 79 00 72 - рук.; 

(0772) 95 42 46 - гл. бух. 

gestor_07@mail.ru 

Макарова Лариса Дмитриевна 

55.  

322 

30.11.2010 

114103-3301-ЖЧК 22.11.2010  

27228582 

ЖЧК "Мой Кредит" МКК 

Бишкек ш., Манас проспекти, 40-207 

(Бишкек ш., Раззаков/Москва көч., 19, 4-кабат, 404 каб.) 

(0312) 621188; 961925; (0555) 00-38-24 dchinara24@mail.ru 

Адыкулов Адилет Афтандилович 

56.  

325 

08.12.2010 

114197-3301-ЖЧК 23.11.2010 

27229647 

МКК "Profit credit company" (Профит кредит компани) ЖЧК  

Бишкек ш., Бейшеналиева көчөсү, 42 а 

(Бишкек ш., Бейшеналиева көч., 42 а, "Беш-Сары", 3-кабат, 2-кабинет. 

(0312) 90 10 40; (0312) 90 11 29 

profit_cc@mail.ru; aynura_zhakypova@mail.ru; erkin_saberov@mail.ru 

Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна 

57.  

346 

10.03.2011 

115177-3301-OOO 01.02.2011 

27402117 

ЖЧК МКК "Байлык-Финанс" 

Бишкек ш., Аламедин-1 кичи/р, 58-2 

(Бишкек ш., Исанов көч., 18) 

(0312) 314910 

office@bf.kg 

Молдажанова Чинара Даркенбаевна 

58.  

350 

25.03.2011 

115780-3301-OOO 14.03.2011 

27407391 

ЖЧК МКК "BJ" ("Би Жей") 

Бишкек ш.,Жаш Гвардия бул., 27-417 

(Бишкек ш., Чүй пр., 245/1 ү., офис №3) 

(0312) 61-25-87; (0550) 99-95-89 

mkkbjainura@gmail.com 

Акымбекова Жуманур Абдикеримовна 

59.  

351 

29.03.2011 

115878-3308-OOO 22.03.2011 

27365474 

ЖЧК МКК "ЭлдикКредит" 

Чуй областы, Кемин району, Кемин шаары, Каракольская көчөсү, н/ж., "АЖКА" базары 

(0707) 700049; (0555) 750294; (0555) 570554 

samlo5800@rambler.ru; mr.dunganaev@mail.ru  

Дунганаев Алтынбек Муканбетович 

60.  

375 

13.06.2011 

117136-3308-ЖЧК 03.06.2011 

27366226 

ЖЧК "Golden cent" (Голден цент) МКК" 

Чуй областы, Сокулук району, Сокулук айылы, Фрунзе көч., 167. 

(0550) 558803; (0550) 778883 

golden_cent25@mail.ru  

Асаналиева Залина Таштамбековна 

61.  

382 

08.07.2011 

117436-3301-ЖЧК 27.06.2011 

27491227 

"МКК "Мечта" ЖЧК 

Бишкек ш., Көлмө ж/к, Тынчтык көчөсү, 32 

(Бишкек ш., Байтик- Баатыр көч., 13 үй, 1 бат.) 

(0312) 54 15 02; (0770) 22 98 98; (0770) 22 18 18; (0770) 22 56 56 

ulan_mom@mail.ru 

Абдылдаева Назира Сагынбековна 

62.  

414 

21.11.2011 

119396-3310-ЖЧК 01.11.2011 

27621753 

ЖЧК "Компаньон Инвест" МКК 

Ош ш., Ленин көчөсү, 323 

(03222) 2 92 20; (0772) 52 10 10 

info@k-invest.kg 

Субанкулов Самарбек Ниязбекович 

63.  

416 

30.11.2011 

119493-3301-ЖЧК 18.11.2011  

27506489 

ЖЧК "КЕН-ТУШ-КРЕДИТ" МКК  

Бишкек ш., 6 к/р., 34-20 

(Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 44, 4-бат.) 

(0312) 39 15 32 

mkk1kentushcredit@gmail.com

farida.kyshtobaeva@gmail.com 

Кыштобаева Фарида Оболбековна 

64.  

417 

30.11.2011 

119343-3301-ЖЧК 03.11.2011  

27505521 

"МКК MicroFinance" (МикроФайненс) ЖЧК 

Бишкек ш., Орто-Сай базары, «Каухар» Соода борбору, корпус №5, офис №8  

(0312) 91 14 31 office@microfinance.kg 

Эсенаманов Айбек Дженишбекович 

65.  

418 

13.12.2011 

119750-3310-ЖЧК 05.12.2011 

27621948 

ЖЧК "Агро Финанс" МКК 

Ош шаары, Ленин көчөсү, 322 

(03222) 2 21 10; (03222) 2 21 06 

office@agrofinance.kg 

Маметов Асаналы Салиевич 

66.  

420 

16.12.2011 

11309-3301-ААК 27.10.2011 

22275298 

ААК "ТРАСТ-ЮНИОН" МКК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, Бизнес- борбору, 3-кабат, 2-каб. (Бишкек ш., Московская к., 186 ү., 9 к.) 

(0312) 352 948, (0312) 898 192 

office@trust-union.kg 

d.omurbaeva@trust-union.kg 

Бирюков Марк Петрович 

67.  

423 

09.01.2012 

120027-3301-000 22.12.2011  

27605369 

"БИР ТОП" МКК" ЖЧК 

Бишкек ш., 

Медеров көчөcү, 181 

(0312) 90 94 00 ajunenko@birtop.kg 

Абдукаримова Анастасия Игорьевна 

68.  

445 

04.04.2012 

122003-3301-ЖЧК 26.03.2012 

27732487 

"Максимум" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Шевченко көч., 1. 

(0312) 35-26-43; (0775) 58-06-01; 

(0312) 35-29-52 mkkmaksimum@mail.ru 

Кухта Евгения Викторовна 

69.  

448 

17.04.2012 

122277-3301-ЖЧК 09.04.2012  

27734233 

ЖЧК МКК  

«АК-финанс»  

Бишкек ш., Кожевенный көчөcү, 74 

(0312) 377538/16; (0772) 090509 

tomur@mail.ru 

Омуркулов Таалайбек Муканович 

70.  

460 

07.06.2012 

123189-3301-ЖЧК 24.05.2012  

27740897 

"Эффект финанс" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 135 

(0312) 46 54 88; (0559) 15 03 35; (0708) 38 26 48; (0771) 58 00 38 

effectfinance@mail.ru 

Малабаева Сурмабубу Джумабековна 

71.  

461 

28.06.2012 

123278-3301-ЖЧК 29.05.2012 

27741826 

"РосФинансКредит" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Москва көч., 49 уй 

(0702) 06 40 10; (0312) 62 11 04; (0701) 55 45 95 

rosfinanskredit@gmail.com 

Тилепова Гулсана Узаковна 

72.  

466 

15.08.2012 

124288-3301-ЖЧК 19.07.2012 

27927819 

ЖЧК "Арыш Инвест" МКК 

Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 60, 215 бөлмө (Бишкек ш., Панфилов көч., 188/2) 

(0312) 88 22 99; 

office@aryshinvest.kg 

t.gulbara@aryshinvest.kg 

i.nurbek@aryshinvest.kg 

Турдуматова Гулбара Жумагуловна 

73.  

472 

14.11.2012 

125962-3301-ЖЧК 08.11.2012 

27939219 

МКК "Grameen Credit" (Гремин Кредит) ЖЧКу 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү , 134, (2-кабат) 

(0312) 59 56 86; (0312) 54 67 49; (0553) 77 75 77 

gcredit@mail.ru  

Утирова Бермет Болотовна 

74.  

474 

29.01.2013  

127110-3301-ЖЧК 10.01.2013 

27945970 

"Береке финанс" МКК ЖЧКу 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, офис 1107 

(0771) 39 88 32, 

befinans@gmail.com 

Багишев Адилет Эркинович 

75.  

478 

24.12.2013 

133726-3300-ЖЧК  

17.12.2013 

28619327 

"НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Бейшеналиев көч, 15/1 блок С4-21 

(0312) 97 97 89 

office@creditsolutions.kg 

tazabekova.n@creditsolutions.kg 

 

76.  

479 

22.01.2014 

134100-3300-ЖЧК 31.12.2013 

28619959 

ЖЧК МКК «Центральная Азия» 

Бишкек ш., 

Раззаков көч.,  

19-үй, офис 605 (Бишкек ш., Панфилов көчөсү, 163/2) 

(0553) 201 860 

Ма Юнчунь 

77.  

481 

28.02.2014 

134860-3308-ЖЧК 10.02.2014 

28168267 

ЖЧК МКК "Азия Микс Кредит" 

Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 126 (Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 120, 13-бат.) 

(0555) 772313 

Guljan100275@inbox.ru 

Садыкова Айжан Рысбековна 

78.  

482 

28.02.2014 

134928-3310-ЖЧК 13.02.2014 

27629465 

ЖЧК МКК "Ак Каржы" 

Ош ш., А.Масалиев көч., 32- үй. 

(03222) 8 77 81; (03222) 8 74 06; (0554) 13 76 50; (0770) 07 20 20 

ssakkarjy@rambler.ru 

Сулайманов Сагынбек Ашимович 

79.  

484 

04.06.2014 

137276-3300-ЖЧК 

22.05.2014 

28734092 

ЖЧК "МКК "Фольк" 

Бишкек ш., Джунусалиев көч., 66-үй, 18-бат (Бишкек ш., Раззаков көч., 22, каб. 4,5) 

(0312) 30-20-60; 38-35-76 

direktor@volk.kg 

o_tkach@mail.ru 

Ткач Оксана Алиевна 

80.  

485 

30.06.2014 

137762-3308-ЖЧК 09.06.2014 

28538712 

ЖЧК "МКК "Кемин" 

Чүй областы, Кемин р., Кемин ш., Жибек-Жолу көч., 69А.  

(0312) 61 20 27; (0772) 09 09 38; (0704) 31 10 69 

dnasyrova.kf@gmail.com 

Кенжебаев Азизбек Каныбекович 

81.  

487 

11.07.2014 

138174-3301-ЖЧК 30.06.2014 

28775754 

ЖЧК МКК "Тумар Финанс" 

Бишкек ш, Токтогул көч., 242, 1-бат. 

(0705) 64-11-91; (0773) 64-11-91; (0777) 08-11-07 

Суеркулов Канай 

82.  

488 

10.06.2015 

146736-3307-ЖЧК 05.06.2015 

28664517 

ЖЧК МКК "БАЙЗАМАН" 

Талас областы, Талас ш., Манас көч., 122/2. 

(03422) 5-32-17; 6-09-22; (0557) 55-12-55; (0554) 44-92-12 

miss.orozalieva@bk.ru 

Орозалиева Асель Кельсинбековна 

83.  

489 

10.08.2015 

147936-3301-ЖЧК 03.08.2015 

29245188 

ЖЧК МКК "Эллей" 

Бишкек ш., Боконбаев көч., 7-үй, 44-бат. 

0312 38 45 80,  

0555 75 53 23 

mcc_elley@mail.ru  

Кожомкулова Кыял Дамировна 

84.  

490 

06.11.2015 

149337-3301-ЖЧК 12.10.2015 

29253578 

ЖЧК МКК "Тез Финанс Кредит" 

Бишкек ш., Жибек-Жолу көч., 403 

(0559) 88 99 98 

Мырзаев Медер Абдырашидович 

85.  

491 

 

 

25.11.2015 

150915-3301-ЖЧК 13.11.2015 

29257777 

ЖЧК МКК "Партнер Кредит" 

Бишкек ш., Турусбеков көч., 88/1 

(0312) 46-43-43; 

(0701) 44-47-79; (0555) 033 034 

partnercredit.kg@gmail.com, info@partnercredit.kg

www.partnercredit.kg 

Муратова Жылдыз Манасбековна 

86.  

492 

23.12.2015 

151984-3303-ЖЧК 03.12.2015 

29270252 

ЖЧК МКК "Илим" 

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Пушкин көч., 152 

(0772) 00 05 55; (0557) 00 05 55; (0559) 00 05 55 

sua70@mail.ru 

Маккамбай Болот 

87.  

493 

30.08.2016 

160979-3301-ЖАК 19.08.2016 

29753803 

ЖАК МКК "Райффайзен.кейджи" 

Бишкек ш., Боконбаев көчөсү, 192 үй 

(0312) 979441 

nmamyralieva@mail.ru 

Мамыралиева Назира Зьядатбековна 

88.  

494 

24.02.2017 

163979-3306-ЖЧК 24.01.2017 

29366561 

"Азия инвест" МКК ЖЧК 

Ош областы, Араван району, Араван айылы, Ташматов көчөсү, 23 

(0777) 34 00 55 

asiainvest.kg@gmail.com 

Нафиков Рамиль Анварович 

89.  

495 

13.06.2017 

166828-3300-ЖЧК 05.06.2017 

29989807 

"КОРКИ КРЕДИТ" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Манас пр., 40, каб. 319 

(0312) 61 36 85 

korkycredit@mail.ru  

Ча Юнг Хо 

90.  

496 

15.06.2017 

166847-3306-ЖЧК 06.06.2017 

29368146 

"Ак-Ниет Финанс" МКК ЖЧК 

Ош областы, Өзгөн району, Өзгөн шаары, Манас көчөсү 25/10 

(0550) 10 30 97; (0773) 67 57 71 

Джеенбеков Алмазбек Коргонбаевич 

91.  

497 

05.09.2017 

198378-3300- ЖЧК 21.08.2017 

29992181 

"Юнайтед Файненс" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Горького көч., 133 үй 

(0554) 63 03 43; (0555) 78 50 07 

Бюлент Учкач 

92.  

498 

11.01.2018 

170682-3301- ЖЧК 25.12.2017  

30013968 

«Элфинанс» МКК» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимова көч. 108-45 

0773-080 000; 0557-686 828 

elfinance2018@gmail.com 

М.а. Уйбакова Наргиза Талантбековна 

93.  

499 

22.02.2018 

171202-3301-ЖЧК 15.01.2018 

30016369 

«Мир Финанс» МКК» ЖЧК 

Бишкек ш., кчр. 5, 66 үй, 31 бат. 

(0700) 96 00 02 

Матираимова Адамхан Турдукуловна 

94.  

500 

12.04.2018 

173041-3301-ЖЧК 02.04.2018  

30024630 

"Эверест Финанс" МКК” ЖЧК 

Бишкек ш., ул. Москва көч., 3-үй 

(0555)17 75 55 

Агаев Айдын Джаванханович 

95.  

501 

04.12.2018 

178393-3301-ООО от 27.11.2018 г. 

30384386 

"Нур Кенен Кредит" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Эркиндик бул., 43 үй, 37 бат. 

(0777) 973737 

Джеентаева Эльмира Шейшенбековна 

 

 

Кошумча операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы бар  

Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын  

2019-жылдын 10-январына карата абал боюнча реестри 

 

№  

Лицензиянын номери  

Реестрге киргизилген күн  

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин күбөлүгү 

(№ жана берилген күнү)  

Улуттук банктын күбөлүгү 

(№ жана берилген күнү)  

МКАнын, МККнын аталышы  

Операциялардын түрү  

Дареги  

Телефону 

14.01.2010 

100482-3301-ООО 11.06.2008 

№ 145 15.07.2008 

ЖЧК МКК "Тулпар" 

факторинг 

Бишкек ш., Профсоюзная көчөсү, 140А. 

(0312)  

30 82 06;  

30 80 87. 

 

10 

24.11.2011 

19747-3301-ООО 16.04.2003 

№ 4 от 21.05.2003 

ЖЧК "Бизнес Кредит" МКК 

факторинг 

Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү, үй 189"А", кв.1. 

(0312) 625503 

11 

07.03.2014 

103532-3301-OOO 31.12.2008. 

№201 от 27.03.2009 

ЖЧК МКК "Финанс Стандарт" 

факторинг 

Бишкек ш.,  

Шопоков көч., 89, №1108 офиси. 

0775 97 14 60; 

0312 62 55 03; 

0312 62 61 11. 

12 

06.08.2015 

59100-3301-ООО 11.10.2007. 

121 от 25.03.2008. 

ЖЧК МКК "ЕврАзия-Кредит" 

чет өлкөлүк валютаны өз атынан сатып алууга жана сатууга укуктуу 

Бишкек ш., Ахунбаев көч., 119 "а", 5-кабат, № 520 кабинет. 

(0312)  

56 49 76;  

66 00 00;  

69 20 48;  

56 01 06. 

13 

06.07.2016 

20486-3300-000 (ИУ) 31.07.2008г. 

№9 от 25.07.2003 

ЖЧК МКК "FRONTIERS" ("ФРОНТИЭРС) 

факторинг 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 201, 1-кабат 

(0312) 304503; 304511; 304512 

14 

05.06.2017 

107591-3301-OOO от 11.09.09 ж. 

№241 от 29.09.2009 г. 

ЖЧК МКК "Ак-Нур Капитал" 

чет өлкөлүк валютаны өз атынан сатып алууга жана сатууга укуктуу 

Бишкек ш., Чинар көч., 3 үй, 2 этаж 

(0703) 221141; (0709) 345778 

15 

08.06.2018 

137762-3308-ООО от 09.06.2014 ж. 

485 от 30.06.2014 г. 

ЖЧК МКК "Кемин" 

факторинг 

Чүй областы, Кемин району, Кемин шаары, Жибек Жолу көч., 69А. 

(0708) 78 31 79; (0777) 98 71 20; (0708) 02 24 69; (0778) 54 76 65; (0775) 99 47 47 

 

 

Жеке жана юридикалык жактар үчүн, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык, микрофинансы кызматтарын көрсөтүүчү Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын 

2019-жылдын 10-январына карата абал боюнча реестри 

№ 

Күбөлүгүнүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрили-гинин күбөлүгү 

(№, дата) 

ОКПО коду 

Микрокредиттик компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин 

аты-жөнү 

1.  

29 

14.04.2005 

3061-3302 ЖЧК  

18.03.2005 

23703903 

ЖЧК "Мол Булак Финанс" МКК 

Бишкек ш.,  

Чокморов көчөсү, 244 

(0312) 97 96 95; 

(0312) 97 64 38 

office@mbf.kg 

Тольбаев Бабыржан Латиханович 

2.  

482 

28.02.2014 

134928-3310-ЖЧК 13.02.2014 

27629465 

ЖЧК МКК "Ак Каржы" 

Ош ш., А.Масалиев көч., 32- үй. 

(03222) 8 77 81; (03222) 8 74 06; (0554) 13 76 50; (0770) 07 20 20 

ssakkarjy@rambler.ru 

Сулайманов Сагынбек Ашимович 

3.  

414 

21.11.2011 

119396-3310-ЖЧК 01.11.2011 

27621753 

ЖЧК "Компаньон Инвест" МКК 

Ош ш., Ленин көчөсү, 323 

(03222) 2 92 20; (0772) 52 10 10 

info@k-invest.kg 

Пусуров Замир Таабалдыевич 

4.  

241 

29.09.2009 

107591-3301-OOO 11.09.09 

26799391 

ЖЧК "Ак-Нур Капитал" МКК  

Бишкек ш., Чинар көч., 3-үй, ,2-кабат 

(0703) 221141; 

(0709) 345778 

aknur-kapital@bk.ru  

Абдраимов Азамат Абдималикович 

5.  

497 

05.09.2017 

198378-3300-ООО от 21.08.2017 

29992181 

"Юнайтед Файненс" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Горького көч., 133 үй 

(0554) 63 03 43; (0555) 78 50 07 

Керимбаев Талант Калдарович 

6.  

474 

29.01.2013  

127110-3301-ЖЧК 10.01.2013 

27945970 

"Береке финанс" МКК ЖЧКу 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, офис 1107 

(0771) 39 88 32, 

befinans@gmail.com 

Багишев Адилет Эркинович