> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын микрокредиттик агенттиктеринин  

2024-жылдын 13-июнуна карата абал боюнча реестри 

 

№ 

КРУБ-ун күбөлүгүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, дата) 

ОКПО коду 

МКАнын аталышы 

Юридикалык дареги  

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин аты-жөнү 

1.  

10 

14.02.2003 

14143-3300-ОФ (ИУ) 6.02.03 

22602550 

КФ МКА Финансылык фонду «БТ Инновэйшнс» 

Бишкек ш., Токомбаев к. 9 «б». 

(0312) 975691 

btinnovations@bti.kg 

Ашимов Тилек Каарманович 

2.  

19 

14.04.2003 

2028-3302-ОФ 02.04.03 

23202812 

КФ МКА "Кумтор" 

Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Ю.Абдрахманов атындагы көчө, 142/6 

(03922) 30 1 84; (03922) 30 4 07; (0554) 76 06 39 

leader_kg@mail.ru 

Абдиева Банур  

3.  

20 

15.04.2003 

323-3307-У-е 02.04.03 

21970866 

Талас «Ишкер» микрокредиттик агенттиги мекемеси 

Талас ш., Ж. Мырзалиев көчөсү, № 83 

(03422) 5 26 83, 5 34 29 

TalasMKA1999@mail.ru 

Жаркыналиев Кадырбек Шааболотович 

4.  

21 

17.04.2003 

492-3302-У-е 04.04.2003 

22091919 

Мекеме МКА «Ишкер» микрокредиттик агенттиги" 

Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Боронбай атындагы көчө, 33 

(03922) 52 2 98 

issykkulmka@mail.ru 

Аманканов Улан Нурланович 

5.  

22 

17.04.2003 

12496-3301-У-е 11.03.2003 

22401219 

Мекеме МКА "Бишкек ш. жумушсуз атуулдарына микрокредит берүү агентствосу" 

Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 237 үй (Бишкек ш., Боконбаев көч., 99. каб 37) 

(0312) 65 58 79, 24 04 24 

aidas28@mail.ru 

Бейшекеев Канатбек Кыркаякович 

6.  

29 

12.05.2003 

4824-3306-ОФ 29.04.03 

23280812 

КФ "Мехр-Шафвкат саховати" МКА 

Ош областы, Араван району, Араван айылы, Ташматов көчөсү, 1 үй 

(03231) 50909; (0777) 34 00 55 

mehrshafkatsahovati@gmail.com 

mehrshavkat@mail.ru 

Нафиков Рамиль Анварович 

7.  

38 

05.06.2003 

1433-3306-У-Е от 23.05.03 

22185218 

"Ош микрокредиттик агенттиги "Ишкер" мекемеси 

Ош областы, Ош ш, Ленин көчөсү, 318  

(03222) 5 58 28; 

(03222) 2 14 76; 

(0559) 73 88 81 

MKAkg@mail.ru 

Ибраев Ажикул Ибраевич  

8.  

44 

19.09.2003 

262-3304 у-е 17.07.03 

22300820 

"Нарын микрокредиттик агенттиги «Ишкер» мекемеси 

Нарын областы, Нарын ш., С. Жакыпов атындагы көчөсү, 4 үй 

(03522) 5 03 81 

Ваканттык оорун 

9.  

45 

29.09.2003 

12751-3301-У-е 29.04.03 

22402845 

«Ишкер» Чүй микрокедиттик агенттиги мекемеси 

Бишкек ш., Боконбаев көч., 99, каб. 42, 43. 

(03138) 6 16 53 

mkulmurzaev@mail.ru 

Кулмурзаев Мурзали Пирмаматович 

10.  

48 

04.11.2003 

1003-3303-У-е 07.10.03 

22040879 

"Ишкер" Жалал-Абад микрокредиттик агенттиги" Мекемеси 

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Пушкин көчөсү, 148 а 

(03722) 7 30 47;  

(03722) 7 22 57;  

(0773) 76 61 62; 

(0772) 27 77 00; 

(0558) 49 00 30 

mzhalalabad@mail.ru 

Якубов Алмазбек Алишович 

11.  

68 

09.08.2004 

271-3309-У-Е 03.07.03 г. 

22674532 

"Ишкер" Баткен микрокредиттик агентство мекемеси 

Баткен областы, Баткен ш., Т. Садыков көчөсү, 38 

(03622) 5 04 11; (0773) 42 07 53 

gulzina_style86@mail.ru 

Саттаркулов Дооранбек Бабаевич 

12.  

72 

22.09.2004 

1054-3309 ОФ 03.09.04 

23487826 

КФ "Таяныч" МКА 

Баткен областы, Кадамжай району, Адыр айылы  

(0773) 38 06 14 

Ормонов Журсунали Мурзаканович 

13.  

74 

30.09.2004 

1056-3309-ОФ 3.09.04 

23487832 

КФ "Пум-Кароол" МКА 

Баткен областы, Кадамжай району, Кароол айылы 

(0773) 14 48 89, (0773) 42 07 53 

Акынбаев Алишер  

14.  

86 

04.04.2005 

1096-3309-ОФ от 14.12.04 

23700740 

КФ "Алтын-Ороон" МКА 

Баткен областы, Баткен ш., Айтматов көчөсү, 5-11 

(03622) 5-03-12 

chinara1976@mail.ru 

Маматкулов Мавлонбек Жамшидович 

15.  

87 

06.04.2005 

599-3310- ОФ от 24.03.05  

23773897 

КФ "Агрокредит Плюс" МКА 

Ош областы, Ош ш., Петров көчөсү 33Е 

(03222) 2 21 06; (03222) 2 21 10 

agrocreditplus@gmail.com 

Насыров Элбек Марсович 

16.  

96 

28.06.2005 

3151-3302 У-е от 07.06.05  

23842575 

Мекеме "Ысык-Көл микрокредиттик агентствосу" 

Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Абдрахманов атындагы көчө, 105 

(03922) 5 15 58; (03922) 5 15 57; (03922) 5 33 78 

issykulmka@mail.ru 

Калмакиев Каныбек Турсуналиевич 

17.  

111 

19.06.2006 

1332-3309-ОФ от 14.03.2006 

24069597 

КФ МКА "Майдан Таны" 

Баткен областы, Кадамжай району, а/о Майдан, Майдан айылы 

(0772) 11 28 54 

raim_mk@mail.ru 

Мажакыпова Бегайым  

18.  

116 

13.09.2006 

3574-3302 -ОФ от 23.06.06г. 

23861526 

КФ МКА "Жетиогуз" 

Ысык-Көл областы, Жети-Өгүз району, Тамга айылы, Ысык-Көл көчөсү, 7 

(03946) 2 53 25; (03946) 2 55 28 (ф) 

jeti-oguz@yandex.com ; jeti-oguz@yandex.ru 

Жапаров Талантбек Рысбекович 

19.  

121 

29.12.2006 

4100-3308-ОФ от 8.11.06 

24293082 

КФ МКА "Кемин районун өнүктүрүү фонду" 

Чуй областы, Кемин району, Орловка ш., Кудряшов көчөсү, 18 (Кемин шаары, Ленин көч. 86) 

(03135) 50089; (0555) 68 68 72; (0702) 68 68 72; (0700) 08 17 70 

MKA_kemin@mail.ru 

Джапаров Эсенбек Дилденбаевич 

20.  

124 

05.03.2007 

6856-3303-ОФ 27.02.07 г. 

24137436 

КФ МКА "Тогузторо районун өнүктүрүү фонду" 

Жалал-Абад областы, Тогуз-Тороо р-ну, Казарман а., Кожалиев көчөсү, 83 

(0772) 803013 (0702) 290170 (0709) 541333 

akmatbekova19961995@gmail.co; 

ffondrazvitiya@mail.ru.  

Мамытбекова Мунара Эсенбаевна 

21.  

127 

05.04.2007 

6935-3303-КФ 06.06.2024-ж.  

24143313 

КФ МКА "Сары-Челек" 

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Курманбек көчөсү, 10 

(0770) 25 33 10; (0772) 00 50 11; (3722) 5 20 36 

ofmka_sary-chelek@mail.ru 

Качкынова Бурмакан 

22.  

129 

27.04.2007 

1553-3309-ОФ от 11.04.2007г 

24400804 

КФ МКА "Келечек Нуру" 

Баткен областы, Кадамжай району, Котормо айылы 

(0778) 61 08 32 

Баатирова Зиядахан Пазыловна 

23.  

137 

09.07.2007 

1578-3310-ОФ 2.05.2007ж. 

24361122 

КФ "Жандан" МКА 

Ош областы, Ош ш, Ленин көчөсү, 205  

(0557) 77 74 05 

(0772) 02 22 aida-kves@mail.ru 

ayalzat97@mail.ru 

Ештаева Наргиза Жолуевна 

24.  

146 

02.11.2007 

4601-3308-КБ от 28.09.07 ж. 

24468191 

КБ МКА "Кемин" 

Чуй областы, Кемин району, Шабдан айылы, С. Данияров көчөсү, 51 (Кемин ш., Жибек-Жолу көч., 69А) 

(03135) 58503; (0772) 78 77 55 

kemin.finance@gmail.com 

Саралаева Сайнакул Жумакадыровна 

25.  

159 

06.06.2008 

951-3304 ОФ 20.05.2008 ж. 

23098600 

КФ МКА "Уч Корук" 

Нарын областы, Кочкор району, Мантыш айылы 

(0773) 92 27 99; (0556) 34 56 79 

statkoch1@mail.ru 

Бейшенкулов Муратбек 

26.  

176 

24.06.2009 

106405-3304-ОФ 22.06.2009ж. 

25836047 

КФ МКА "АКОК-Кредит" 

Нарын областы, Нарын ш., Ленин көчөсү, 103 "з" 

(03522) 5 09 54; (03522) 5 09 84 

rasna@ktnet.kg 

Балбаев Бактыбек Усейинович 

27.  

195 

06.09.2010 

112801-3306-ОФ 23.07.2010ж. 

27210955 

"Эл Мады жана Союз" КФ МКА 

Ош областы, Кара- Суу району, Мады а/о, Мады айылы, Беделов көчөсү, 18 а 

(0772) 18 87 43 

a.shadanov@mail.ru 

Абдрахманова Бусайра Абиловна 

28.  

198 

10.06.2011 

117164-3302-ОФ от 08.06.2011 ж. 

27451340 

"Тон Финанс" МКА КФ 

Ысык-Көл областы, Тон району, Бөкөнбаев айылы, Атакан көч, 65-үй, 9-батир. 

(0779) 03 88 84, (0773) 80 29 37, (0779) 42 28 78 

tonfinance@mail.ru 

Касымов Мирлан Аттокурович 

29.  

199 

18.01.2012 

120353-3302-ОФ от 18.01.2012 ж. 

27523542 

Коомдук фонд "Балыкчы Финанс" МКА" 

Ысык-Көл областы, Балыкчы ш., Абдрахманов көчөсү, 374 а. 

(0778) 44-22-00, (03944) 4-01-06, 4-00-39 

balykchyfinans@mail.ru 

Букар уулу Руслан 

30.  

206 

27.12.2013 

133872-3310-ОФ 20.03.2018 ж. 

28624877 

"АЛЬЯНС КРЕДИТ" МКК КФ 

Ош ш, Ленин көчөсү,205 

(03222) 5-52-27; (0550) 17-00-11 alliancecredit@mail.ru 

Арстанбеков Омор Алымбекович 

31.  

207 

31.12.2014 

143333-3301-У-е 

28982393 

Мекеме МКА «Азат и Ко» 

Бишкек ш., Учкун к\р, 15-үй, 28-бат. 

0554 000 170 azatjum@mail.ru 

Жумабаев Азатбек Эмилбекович 

32.  

214 

27.07.2020 

191577-3307-КФ от 14.07.2020 ж. 

29131993 

"Биримдик-Талас" Микрокредиттик агенттиги коомдук фонду 

Талас шаары, Манас көчөсү, №116, 12-батир 

 

(03422) 5-34-08, 5-45-02, 0772 84-30-59, 0777 03-37-68 

osmonkulova@mail.ru 

Илебаева Клара Рысбаевна 

33.  

215 

25.06.2021 

№198138-3300-КФ от 14.06.2021 ж. 

30968638 

«Агролид Финанс» МКА» КФ 

Бишкек шаары, Огонбаев к., 155- үй 

(0312) 66 08 18; (0770) 89 90 00 

gkaseeva@agrolead.org 

Усоналиев Кубанычбек Осмонкулович 

34.  

216 

20.03.2024 

300577-3303-КФ  

12.03.2024 ж. 

32659775 

«Эко Сервис» микрокредиттик агентствосу» коомдук фонду 

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Пушкин көчөсү, 31, 15 бат. 

(0779) 094794 

(0772) 676269 

(0557) 051265 

(0772) 051265 

gkudaiberdieva@bioservice.kg 

Жумабеков Залкарбек Алишерович 

35.  

217 

17.04.2024 

301821-3307-ОФ от 05.04. 2024 ж. 

32772224 

"НОРД ТАЛАС" микрокредиттик агенттиги коомдук фонду 

Талас шаары, Манас көчөсү №122 үй, 2-батир 

0708 14-02-55 0704 64-16-51 

Давлетова Джумабубу Намасовна 

 

Жеке жана юридикалык жактар үчүн, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык, микрофинансы кызматтарын көрсөтүүчү Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын 2024-жылдын 13-июнуна карата абал боюнча реестри 

 

№ 

Күбөлүгүнүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрили-гинин күбөлүгү 

(№, дата) 

ОКПО коду 

Микрокредиттик компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин 

аты-жөнү 

1.  

 

87 

 

06.04.2005 

599-3310- ОФ от 24.03.05  

 

23773897 

КФ "Агрокредит Плюс" МКА 

Ош ш., Петров көчөсү 33Е 

(03222) 2 21 06; (03222) 2 21 10 

agrocreditplus@gmail.com 

Насыров Элбек Марсович