> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын кепилдик фонддордун  

2023-жылдын 29-декабрына карата абал боюнча реестри 

№ 

Күбөлүгүнүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрили-гинин күбөлүгү 

(№, дата) 

ОКПО коду 

Кепилдик фонддун аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин 

аты-жөнү 

1.  

31.12.2019 

161467-3301-ААК 2016-жылдын 16 сентябры 

29755653 

«Кепилдик фонд» ААК 

Бишкек ш., Чүй пр., 114 - үй, 420- иш бөлмө

(0312) 66-49-60, (0312) 62-53-79 office@gf.kg 

Абакиров Малик-Айдар Барктабасович