> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Атайын жөнгө салуу режимдеринин реестри  

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусунун/катышуучуларынын аталышы 

Атайын жөнгө салуу режими бекитилген датасы 

Тестирлөөнүн башталган датасы 

Тестирлөөнүн аяктаган датасы 

Атайын жөнгө салуу режиминин алкагында жүзөгө ашырылып жаткан банк операцияларынын тизмеги 

Веб-сайт жана байланыш маалыматтары 

Айкын дареги 

10 

1  

7001281020  

28.10.2020-ж.  

«М Булак» микрокредиттик компаниясы» ЖЧК  

26.10.2020-ж.  

02.11.2020-ж.  

30.04.2022-ж. тесттен өткөрүү ийгиликтүү деп табылды (лицензиянын мөөнөтү 01.11.2024-ж. чейин узартылган)  

 - нак эмес түрдө кредиттерди берүү үчүн «Элкарт» улуттук төлөм системасынын алдын ала чектелген функционалы менен кредиттик карталарды чыгаруу; 

- «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарынын, Visa жана MasterCard эл аралык төлөм системаларынын карталарынын «М Булак» МКК» ЖЧКнын POS-терминалдары/QR-коддору аркылуу эквайринги, анын ичинде товарлар, иштер жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө максатында соода-тейлөө ишканалары менен POS-терминалдарды орнотуу/QR-коддорду колдонуу жана төлөм каражаты катары «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карталарын, Visa жана MasterCard эл аралык төлөм системаларынын карталарын, Кыргыз Республикасынын локалдык электрондук акчасын кабыл алуу боюнча келишимдерди түзүү, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системаларынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканалары/акцептанттар менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу. 

www.mbulak.kg 

+996 (312) 97 96 95 bishkek@molbulak.kg 

Бишкек ш., Юнусалиев көчөсү, 118  

-  

-  

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК  

www.ipc.kg 

+996 (312) 63 77 38, 

office@ipc.kg 

Бишкек ш., Ауэзов көчөсү, 1/2  

2  

7002260821  

26.08.2021-ж.  

«Региональные платежные системы» («РПС») ЖЧК  

24.08.2021-ж.  

01.09.2021- ж.  

28.08.2023-ж. тесттен өткөрүү ийгиликтүү деп табылды (лицензиянын мөөнөтү 28.08.2024-ж. чейин узартылган)  

- электрондук акча ээлерине электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү, анын ичинде алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен накталай же накталай эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу өз электрондук акчасын жүгүртүүгө чыгаруу (эмиссия); 

- соода-тейлөө ишканалары менен POS-терминалдарды орнотуу/сатылуучу товарларга, иштерге, соода-тейлөө ишканаларынын көрсөткөн кызматтарына төлөө үчүн төлөм каражаты катары QR-коддорду колдонуу жана банктык карталарды кабыл алуу боюнча келишимдик мамиле түзүү, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системасынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканаларында эсептешүүлөрдү камсыз кылуу аркылуу POS-терминалдар, анын ичинде виртуалдык жана мобилдик POS-терминалдар, ошондой эле QR-коддорду колдонуу аркылуу электрондук коммерция жүргүзүү максатында, банктык карталар эквайринги («Элкарт» улуттук төлөм системасы, Эл аралык төлөм системалары), анын ичинде интернет-эквайринг. 

www.nambaone.app 

+996-559-242-242 

info@nambaone.app 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, «ОЛИМП» ББ  

3  

43/2  

14.09.2021-ж. 

«Бакай банк» ААК 

09.09.2021-ж.  

14.09.2021-ж. 

30.03.2022-ж. (алдына ала аяктады, лицензия чакыртып алынды) 

www.bakai.kg 

+996 (312) 61 00 61  

bank@bakai.kg 

Бишкек ш.,  Москва көчөсү, 118  

4  

7003201022  

20.10.2022-ж. 

«Грин Телеком Сервис» ЖЧК 

18.10.2022-ж. 

20.10.2022-ж. 

19.03.2024-ж. тесттен өткөрүү ийгиликтүү деп табылды (лицензиянын мөөнөтү 20.09.2024-ж. чейин узартылган)  

 - виртуалдык карталар жана/же кадимки карталар түрүндө «О! Деньги» электрондук капчыгынан пайдалануу мүмкүнчүлүгү каралган төлөм карталарын чыгарууну (эмиссия). 

www.dengi.kg 

+996 (312) 97-30-32 +996 (312) 66-40-10 

dengi@dengi.kg   

Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 170/2 (блок 2) 

7004160424 

16.04.2024 

«Система Квикпэй» ЖЧК 

15.04.2024 ж. 

16.04.2024ж. 

28.08.2024 г. 

-  электрондук акча ээлерине электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү, анын ичинде алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен коммерциялык банктар аркылуу (кассаларда жана/же аралыкта орнотулган түзүлүштөрдө) накталай же накталай эмес акча каражаттарынын ордуна электрондук акчаны жүгүртүүгө чыгарууга (эмиссия). 

www.quickpay.kg 

+ 996(312)900793 

info@quickpay.kg  

Бишкек ш., Фатьянова көчөсү, 170, БЦ «Мейкин», 7 этаж