> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитет  

 

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитет маалымат технологияларын өнүктүрүүнүн негизги багыттарын аныктайт жана Улуттук банкта маалымат технологияларын өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Мындан тышкары МТ-долбоорлорунун түзүлүшүн жана өзгөрүшүн координациялайт, бул долбоорлорго же маалымат технологияларына байланыштуу техникалык чечимдерди жана бизнес-процесстерди жактырат.  

Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитетти Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү башкарат, Координациялык комитеттин курамына түзүмдүк бөлүкмдөрдүн начальниктери кирет.  

2023-жыл ичинде Маалымат технологиялары боюнча координациялык комитетинин 8 отуруму өткөрүлүп, анда жалпысынан 18 маселе каралган.