Кайта келүү

Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталган  

милдеттүү кам өлчөмдөрү 

 

 

  

  

  

(пайыздар) 

Мезгили 

Милдеттүү кам өлчөмдөрү 

1993-жылдын май айынан тартып 

15,0 бир жылга жетпеген мөөнөткө тартылган аманаттар жана депозиттер боюнча; 

10,0 бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө тартылган аманаттар жана депозиттер боюнча. 

Бактар үч жылдан ары мөөнөткө тартылган депозиттер боюнча милдеттүү камдык талаптарды аткарган эмес. 

1993-жылдын 2-августунан тартып 

20,0 

1994-жылдын 1-июнунан тартып 

30,0 

1994-жылдын 1-августунан тартып 

20,0 

1994-жылдын 3-октябрынан тартып 

15,0 

1996-жылдын 1-апрелинен тартып 

13,5 

1996-жылдын 1-декабрынан тартып 

15,0 

1997-жылдын 1-январынан тартып 

20,0 

2001-жылдын 4-июнунан тартып 

15,0 

2001-жылдын 2-июлунан тартып 

10,0 

2009-жылдын 15-июнунан тартып 

9,5 

2010-жылдын 31-майынан тартып 

8,0 

2011-жылдын 14-мартынан тартып 

9,0 

2015-жылдын 19-октябрынан тартып 

8,5 улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча; 

9,5 чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча. 

2015-жылдын 14-декабрынан тартып 

4,0 улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча; 

12,0 чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча. 

2016-жылдын 11-январынан тартып 

4,0 улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча; 

4,0 армян драмы, белорусь рубли, казак теңгеси, кытай Жэньминьби юани жана орус рублиндеги милдеттенмелер боюнча; 

12,0 жогоруда көрсөтүлгөн валюталарды эске албаганда, чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча. 

2019-жылдын 1-апрелинен тартып 

4,0 улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча; 

4,0 армян драмы, белорусь рубли, казак теңгеси, кытай Жэньминьби юани жана орус рублиндеги милдеттенмелер боюнча; 

14,0 жогоруда көрсөтүлгөн валюталарды эске албаганда, чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча; 

0,0 жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча милдеттенмелери боюнча. 

2023-жылдын 9-октябрынан тартып 

4,0 улуттук валютадагы милдеттенмелер боюнча; 

4,0 армян драмы, белорусь рубли, казак теңгеси, кытай Жэньминьби юани жана орус рублиндеги милдеттенмелер боюнча; 

15,0 жогоруда көрсөтүлгөн валюталарды эске албаганда, чет өлкө валютасындагы милдеттенмелер боюнча; 

0,0 жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсептери боюнча милдеттенмелери боюнча.