Кайта келүү

 Конъюнктура: 26 - 30 август
2013-жылдын 28-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда төмөнкү маселелер кароого алынып, тиешелүү токтомдор кабыл алынган:  

"Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата талаптар жөнүндө жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" (№ 32\5). 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына Ислам каржылоо принциптери боюнча "мурабаха", "истиснаа" операциялары жагында өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү долбоору жөнүндө" (№ 32\8) 

 

 

"Калил ЛТД" ЖЧКсына 2013-жылдын 23-августунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 5108- лицензия берилген, катталган номери №3100. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дордой соода-оюн-зоок комплекси, түндүк унаа токтоочу жайы. 

2013-жылдын 26-августунан тартып, "Азык кредит компани" МКК ЖЧКсына 2011-жылдын 19-апрелинде жеке жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген №358-эсептик каттоо жөнүндө күбөлүк, уюштуруучунун 2013-жылдын 5-августундагы № 3- жоюу тууралуу чечими менен, финансы каражаттарынын жетишсиздигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулиев көчөсү, 67 

 

 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 19-августунан 23-августуна чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

13 920 864 260,31 

48 237 

1 457 721 695,61 

45 453 

12 463 142564,70 

2 784 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

10,5 

94,2 

89,5 

5,8 

анын ичинде (%)  

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,3 

0,6 

1,4 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

22,5 

12,3 

33,3 

13,0 

21,2 

1,3 

БК кириш 

12,7 

40,1 

14,8 

42,3 

12,5 

3,6 

СФ чыгыш 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,1 

2,1 

1,4 

2,3 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

16 103 297 184,45 

55 112 

1 803 057 039,47 

51 561 

14 300 240 144,98 

3 551 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

-2 182 432 924,14 

-6 875 

-345 335 343,86 

-6 108 

-1 837 097 580,28 

-767 

%  

-13,6 

-12,5 

-19,2 

-11,8 

-12,8 

-21,6 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

 

 

карата абал боюнча  

2013-жылдын 

23-августуна карата 

2013-жылдын 

29-августуна карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

214 594 

215 068 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

1157 

 

647 

510 

1165 

 

648 

517 

Банкоматтардын саны  

292 

292