Кайта келүү
 Конъюнктура: 05 - 09 ноябрь


Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/күбөлүктөр берилген: 

 

1. Жеке ишкер Исмаилов Одилжон Обиджоновичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 5-ноябрында №5063 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы Кадамжай району, Үч-Коргон айылы, уч. Палман, Исфайрам көчөсү, номери жок; 

2. МКК "Асыл финанс" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө 2012-жылдын 9-ноябрында эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №469 күбөлүк берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас пр., 30-2. 

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин күбөлүктөрү жокко чыгарылган: 

 

1. МКК "Умтул Айым" ЖЧКсына 2011-жылдын 12-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №401 күбөлүгү, уюштуруучунун 2012-жылдын 5-ноябрындагы финансылык кыйынчылыктарга байланыштуу коомду жоюу жөнүндө чечимине ылайык, 2012-жылдын 8-ноябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Назарматов көчөсү, 10; 

2. МКА "Тикас" коомдук фондусуна 2007-жылдын 9-июлунда жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 138 күбөлүгү, уюштуруучунун 2012-жылдын 31-октябрындагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 8-ноябрындагы акча каражаттардын жоктугуна байланыштуу коомду жоюу тууралуу өтүнүч катына ылайык, 2012-жылдын 9-ноябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн району, Мырза-Аке айылы, Нурбаев көчөсү, 26; 

3. МКА "Байлыкка аракет" коомдук фондусуна 2008-жылдын 25-майында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө № 156 күбөлүгү, уюштуруучунун 2012-жылдын 31-октябрындагы чечимине жана МКАнын 2012-жылдын 8-ноябрындагы акча каражаттардын жана жүгүртүү каражаттарын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүнүн жоктугуна байланыштуу коомду жоюу тууралуу өтүнүч катына ылайык, 2012-жылдын 9-ноябрынан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Өзгөн району, Кошуев көчөсү, 32-10. 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетту сунуштоону системалуу түрдө бузгандыктан, Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгы тарабынан 2012-жылдын 6-ноябрынан тартып төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин күбөлүктөрү кайтарылып алынган: 

 

1. МКК "Ажат-Кредит" ЖЧКсына 2011-жылдын 3-январында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №333 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №113 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тунгуч мкру, 36 "Б" блогу -98; 

2. МКК "Айкөл-Дос" ЖЧКсына 2012-жылдын 29-февралында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №436 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №114 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Зеленая көчөсү, 26; 

3. МКК "Каражат Финанс" ЖЧКсына 2012-жылдын 12-мартында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №440 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №115 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 61, 11-кв.; 

4. МКК "Жакшылык-Кредит" ЖЧКсына 2005-жылдын 26-сентябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №35 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №116 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев көчөсү, 100-52; 

5. МКК "Актилек" ЖЧКсына 2010-жылдын 30-ноябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №323 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №117 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ак-Тилек конушу, Акшоокум көчөсү, 13; 

6. МКК "Кенч-тен" ЖЧКсына 2010-жылдын 24-декабрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №330 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №118 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кожевенная көчөсү, 1; 

7. МКК "РАХАТ" ЖЧКсына 2012-жылдын 10-апрелинде жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №447 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №119 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Сокулук району, Шопоков шаары, Машиностроительная көчөсү, номери жок; 

8. МКК "NTSкредит" ЖЧКсына 2012-жылдын 23-мартында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №442 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №120 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Кант шаары, Московская көчөсү, 2б, кв.37; 

9. МКА "Нурток" коомдук фондусуна 2012-жылдын 29-февралында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттөөгө берилген эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу №194 күбөлүгү, Тышкы көзөмөл башкармалыгынын 2012-жылдын 6-ноябрындагы №121 чечимине ылайык кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Чүй областы, Жайыл району, Эриктуу айылы, Центральная көчөсү, номери жок. 

 

Банктар аралык төлөмдөр 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

көлөмү

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 5-9-ноябрына чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр  

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

11 283 584 253,29 

39 844 

1 244 943 494,22 

37 331 

10 038 640 759,07 

2 513 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%) 

100,0 

100,0 

11,0 

93,7 

89,0 

6,3 

анын ичинде 

(%) : 

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,7 

1,0 

1,8 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

18,3 

6,7 

14,7 

7,1 

18,7 

1,1 

БК кириш  

13,1 

33,6 

16,4 

35,6 

12,7 

3,3 

СФ чыгыш  

0,1 

4,9 

1,2 

5,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,8 

7,1 

7,2 

7,5 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде 

14 065 560 973,28 

47 858 

1 518 841 331,70 

44 676 

12 546 719 641,59 

3 181 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-2 781 976 719,99 

-8 014 

-273 897 837,48 

-7 345 

-2 508 078 882,52 

-668 

-19,8 

-16,7 

-18,0 

-16,4 

-20,0 

-21,0 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 2-ноябрына карата 

2012-жылдын 9-ноябрына карата 

Жүгүртүүдөгү карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

152 920 

153 761 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде: 

- банктарда 

- соода түйүндөрүндө 

 

804 

543 

261 

 

811 

550 

261 

Банкоматтардын саны 

247 

247