> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Алтын менен операциялар

Тиешелүү учурду тандап алыңыз (максималдуу мезгил аралыгы – 1 жыл):
--


Датасы Улуттук банк менен коммерциялык банктардын ортосундагы своп негизиндеги алтын менен операциялары Коммерциялык банктардын ортосундагы своп негизиндеги алтын менен операциялары
Көлөмү (миң сом) Орточо салмактанып алынган чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн) Көлөмү (миң сом) Орточо салмактанып алынган чен (%) Орточо алынган мөөнөт (күн)