> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Акрил блокторуна салынган банкнотторду кантип сатып алууга болот 

 

Акрил блокторуна салынган III жана IV сериядагы улуттук валютанын банкноттору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан сатылууда.  

III жана IV сериядагы акрил блоктору жеке адамдарга жана юридикалык жактарга нак жана нак эмес эсептешүү жолу менен сатылууда. Алар Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютада гана сатып өткөрүлөт. Ал эми чет өлкөдөгү жарандар үчүн чет өлкө валюталарында алсак, Улуттук банктын төлөм өткөрүлгөн күнгө карата эсептик курсу боюнча АКШ долларында же евродо, бирок нак эмес формада, башкача айтканда эсептешүү эсебине которуу аркылуу сатуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн.  

Акрил блокторун сатып алуу маселеси боюнча Улуттук банкка, күн сайын саат 9.00дон 14.00го чейин төмөнкү дарек боюнча кайрылсаңыздар болот:  

Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101, 104 каб. тел. (996 312) 66-91-63; 66-91-41.  

Же болбосо, билдирмеңиздерди Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын mail@nbkr.kg электрондук дарегине жөнөтсөңүздөр болот.  

 

№ 

Банкноттор салынган 

акрил блоктордун түрү 

Бир акрил блоктун 

сатуу баасы 

Эскертүү 

1 сом

сатуу аякталган 

III сериядагы банкноттор 

5 сом

10 сом

20 сом

сатуу аякталган 

200 сом

сатуу аякталган 

IV сериядагы банкноттор 

500 сом