Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылга Улуттук банктын корпоративдик календарларынын дизайнын иштеп чыгуу жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар) «2024-жылга Улуттук банктын корпоративдик календарларынын дизайнын иштеп чыгуу жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюп, уюмдун толук аталышын, юридикалык/айкын дарегин, салык төлөөчүнүн идентификациялык номерин көрсөтүү менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 13-октябрында саат 14.00дөн кечиктирилбестен, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (0312) 61-24-14 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы шредердик бычактарды курчутуу кызматын сатып алууга кайрадан баа котировкаларын сурап билүү тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын начальниги Ашыралиева Медина Кемеловнанын saubakirova@nbkr.kg электрондук дарегине электрондук түрдө же «Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы: баа котировкасы» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 6-октябрында саат 14:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Баа котировкаларына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу маселеси боюнча +996 (312) 66-91-35; +996 (312) 66-92-35 телефон номерлери же ekim@nbkr.kg; vshablenko@nbkr.kg электрондук почталары аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы областтык башкармалыктын аймагын тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Нарын областтык башкармалыгынын аймагын тазалоо кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 29-сентябрында саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-18, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Нарын областтык башкармалыгы областтык башкармалыктын имаратын жана аймагын жууп тазалоо жана тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Коммерциялык сунуштар «Нарын областтык башкармалыгынын имаратын жана аймагын жууп тазалоо жана тейлөө кызмат көрсөтүүсүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 29-сентябрында саат 17:00дөн кечиктирбестен, Нарын шаары, Жамгырчы уулу Абас атындагы көчө 6 дареги боюнча сунушталууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (03522) 5-04-68, (0550) 88-96-10 телефондоруна же ushonkouulu@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бут кийимдерди тазалоочу аппаратын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Бут кийимдерди тазалоочу аппаратын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 29-сентябрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик техникаларын сатып алууга 2023-жылдын 30-августунда жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгында 1, 3, 4-лоттор боюнча Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 40 дареги боюнча жайгашкан «Epsilon LTD» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы идиш-аяктарды сатып алууга 2023-жылдын 25-августунда жарыяланган баа котировкаларын сурап-билүүнүн жыйынтыгы боюнча «Беркана» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспекти, 40). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 28-июлунда жарыяланган аскердик үлгүдөгү кииймди сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгы тууралуу маалымдайт: 

Сынактын жеңүүчүсү болуп «Крылова Н.В.» жеке ишкери таанылды (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков көчөсү, 47/20). 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2023-жылдын 15-августунда жарыяланган Т.Үмөталиев көчөсү 101 дарегинде жайгашкан имаратына түзүмдөшкөн кабель системасын орнотуу кызматын сатып алуу боюнча сынак өткөрүлбөгөн катары таанылгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик техникаларын сатып алуу тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкалары (сунуштар), «Тиричилик техникаларын сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2023-жылдын 27-сентябрына чейин саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын №117 иш бөлмөсүндө (экспедиция) кабыл алынат.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Veeam Availability Suite резервдик көчүрмөсү программалык камсыздоонун лицензияларынын техникалык колдоосуна жазылуу кызматын сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

“Тератек” ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Cisco тармактык жабдууларынын техникалык колдоосун сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 2-октябрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 22-сентябрында саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 5-октябрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2023-жылдын 5-октябрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү лоттордон турган эмеректерди сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Кеңсе отургучтары жана креслолор; 

- № 2 лот. Корпустук эмерек; 

- № 3 лот. Кеңсе эмереги.  

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 21-сентябрында саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 19-сентябрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 26-сентябрында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар сынактын катышуучуларынын катышуусунда 2023-жылдын 26-сентябрында саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 61 91 52 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы HPE тасма китепканасынын техникалык колдоо кызматын сатып алуу үчүн ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2023-жылдын 26-сентябрында саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2023-жылдын 19-сентябрында саат 10:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 29-сентябрында саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2023-жылдын 29-сентябрында саат 15:00дө каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.