Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тиричилик техникаларын сатып алууга 2024-жылдын 21-июнунда жарыяланган баа котировкаларын сурап билүүнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары, Молдокулов көчөсү, 26/1 дареги боюнча жайгашкан «Дана Трейд» ЖЧК жеңүүчү катары аныкталгандыгын маалымдайт. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кондиционерлерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган кайрадан республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот: тиричилик кондиционерлери; 

№2 лот: сплит-системадагы кондиционерлери. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 8-августунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 2-августунда саат 11:00дө Бишкек ш., Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 13-августунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын 13-августунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы DLP (Data Loss Prevention) купуя маалыматтын сыртка чыгышын болтурбоо системасын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 6-августунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 2-августунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 9-августунда саат 16:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 9-августунда саат 16:00дө карадат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2024-жылдын 25-июнунда жарыяланган стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу боюнча төмөнкү лоттор боюнча өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

- №1 лот. Планшет үчүн Microsoft Office Standart, Microsoft Office; 

- №2 лот. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, ABBYY FineReader, Corel Draw Сынак сунуштары түшпөй калганына байланыштуу сынак комиссиясы сынакты өткөрүлбөгөн катары чечимин кабыл алды. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды (системалык блоктор, мониторлор, ноутбуктар) сатып алуу боюнча болуп өткөн сынактын жыйынтыгын маалымдайт: 

 

• “ДАОГруп” ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталган 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электр көтөргүчүн сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкалары (сунуштар), «Электр көтөргүчүн сатып алууга баа котировкалары» белгисин коюу менен чапталган конверт түрүндө 2024-жылдын 24-июлунда саат 10:00дөн кечиктирилбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-иш бөлмөсүнө (экспедиция) тапшырылууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефон номерине же dprikop@nbkr.kg электрондук почтасына кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) ашканасы үчүн жабдууларды сатып алуу боюнча кайрадан ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 25-июлунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 22-июлунда саат 14:00дө Бишкек ш., Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 30-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын  

30-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Kaspersky программалык продукттарын техникалык колдоо кызматын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Kaspersky вирустан коргоо программасын техникалык колдоо; 

- №2 лот. Спамдан коргоо жана Kaspersky виртуалдуу чөйрөсүн вирустан коргоо боюнча техникалык колдоо. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 30-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 23-июлунда саат 14:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 2-августунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кароого алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 2-августунда саат 15:00дө ачылат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкү 3 лоттон турган кеңсе техникасын (тармактык жана жеке лазердик принтерлерди, көп функциялуу түзүлүштөрдү жана сканерлерди) сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- № 1 лот. Принтерлер; 

- № 2 лот. Жогорку өндүрүмдүүлүктөгү көп функциялуу түзүлүш;  

- № 3 лот. Көп функционалдуу түзүлүш жана ыкчам сканер. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 31-июлунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 25-июлунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 5-августунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 5-августунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ош шаары, Курманжан Датка көчөсү 119 дареги боюнча жайгашкан Улуттук банктын Ош областтык башкармалыгынын административдик имаратынын тосмолорун жана чарба курулмаларын реконструкциялоо менен капиталдык ондоо» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин сатып алууга кайрадан республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде 2024-жылдын 23-июлунда саат 17:30га чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет.  

Катышуучулар үчүн сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 17-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т. Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча өтөт. Конференцияга катышуу боюнча суроолор менен техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 26-июлунда саат 15:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген мөөнөттөн кечиктирилип берилген сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын катышуусунда 2024-жылдын  

26-июлунда саат 15:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат.  

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66 91 53 телефону же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы MS SQL маалымат базаларынын лицензиясынын техникалык колдоо боюнча кызматтарын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 19-июлунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 15-июлунда саат 11:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 24-июлунда саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда  

2024-жылдын 24-июлунда саат 10:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Талас шаары, Бердике баатыр кѳчѳсү, 291 дареги боюнча жайгашкан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Талас областтык башкармалыгынын административдик имаратына кирүүнү-чыгууну контролдоо үчүн ѳткѳрмө жай (КВШ) куруу» объекти боюнча курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга баа сунуштарын аныктоо үчүн мониторинг жүргүзѳт. 

Баа сунуштары чапталган конвертте «Курулуш-монтаждоо иштерин аткарууга баа сунуштары» жазуусу менен 2024-жылдын 19-июлунда саат 14.00дѳн кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дарегинде жайгашкан имаратынын 117-иш бѳлмѳсүндѳ («экспедиция») кабыл алынат. 

Баа сунуштарына мониторингге катышуу үчүн материалдарга жана иштерге карата квалификациялык жана техникалык талаптар жөнүндө маалымат алуу үчүн +996 (312) 61-05-46 телефонуна же amaasaliev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы накталай акчаны иштетүү жана экспертиза жүргүзүү үчүн кассалык аппараттарды төмөнкү лоттор боюнча сынак ыкмасында сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт.  

№1 лот. Үстөл үстүндөгү акчаларды эсептөө-иргөө

№2 лот. Банкнотторду тасма менен таңгактагычтар. 

№3 лот. Банкнотторду вакуумдук таңгактагычтар. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 23-июлунда саат 17:00гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 15-июлунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 26-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 26-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Ысык-Көл районунун Бостери айылында жайгашкан Улуттук банктын Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунда («Толкун» пансионаты) видеобайкоо системасын орнотуу, монтаждоо жана ишке багыттоо кызматтарын сатып алуу боюнча республикалык ачык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 29-июлунда саат 17:30гө чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 19-июлунда саат 13:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 1-августунда саат 10:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 1-августунда саат 10:00дө каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Veeam резервдик көчүрүүнүн программалык камсыздоо лицензияларын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрөт. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 1-августунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 18-июлунда саат 15:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 6-августунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 6-августунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы стандарттык программалык камсыздоону сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган ачык республикалык сынак өткөрөт: 

- №1 лот. Планшет үчүн Microsoft Office Standart, Microsoft Office; 

- №2 лот. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Indesign, ABBYY FineReader, Corel Draw. 

Сынак боюнча документтер 2024-жылдын 10-июлунда саат 17:30га чейин сынак документтерин кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу берилет. 

Сынакка чейинки конференция 2024-жылдын 5-июлунда саат 15:00дө өтөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2024-жылдын 16-июлунда саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча кабыл алынат. 

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. Кароого Улуттук банктан кабыл алуу-өткөрүп берүү актысынын негизинде сынак документтерин алган катышуучулардын сунуштары кабыл алынат. 

Сынак боюнча сунуштар катышуучулардын өкүлдөрүнүн катышуусунда 2024-жылдын 16-июлунда саат 14:00дө Бишкек шаары, Үмөталиев көчөсү 101 дареги боюнча каралат. 

Бардык уюштуруу маселелери боюнча +996 (312) 66-91-55 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылсаңыздар болот.