> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 КРУБ менен КЭБ ортосунда төлөмдөр жана эсептешүүлөр боюнча келишим