Кайта келүү

Персонал менен иш алып баруу бөлүмү 

 

Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнүн негизги максаты - талап кылынган кадрлар менен камсыз кылуу жана алардын иш тажрыйбасын жана квалификациясын натыйжалуу пайдалануу аркылуу Улуттук банктын иш максаттарына жетишүүгө өбөлгө түзүү