Кайта келүү

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы 

 

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгынын негизги максаты - банктар аралык эсептешүү системаларынын үзгүлтүксүз ишин камсыз кылуу, финансы рынокторунда Улуттук банктын чет өлкө жана улуттук валюталарында операциялары жана бүтүмдөрү боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын төлөм системасын модернизациялоо боюнча долбоорлорду ишке ашырууга катышуу, Улуттук банкта ачылган Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана башка финансы уюмдарынын улуттук жана чет өлкө валюталарында эсептерин тейлөө