Кайта келүү

Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгы 

 

Көзөмөлдөө методологиясы башкармалыгынын негизги максаты банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин көзөмөлдөө жана жөнгө салуу методологиясын иштеп чыгуу аркылуу Улуттук банктын банк системасынын туруктуулугун камсыз кылуу милдетин ишке ашыруу.