Кайта келүү

 Конъюнктура: 6 - 10 июль


2015-жылдын 6-июлунда Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун отуруму өткөрүлгөн, анын жыйынтыгы боюнча «Манас Банк» ЖАКты төлөөгө жөндөмсүз катары таануу жана атайы администрлөө жол-жобосун баштоо чечими кабыл алынган. Соттун чечими менен «Манас Банк» ЖАКтын атайы администратору болуп Банктарды өзгөртүп уюштуруу жана карыздарды реструктуризациялоо боюнча агенттик дайындалган 

Соттун чечимине жана Кыргыз Республикасынын “Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жөнүндө” мыйзамына ылайык 2015-жылдын 7-июлунда саат 14.00 консервациялоо режими токтотулат жана «Манас Банк» ЖАКты атайы администрлөө жол-жобосу башталат. 

Кыргыз Республикасынын аймагында акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерине ылайык (Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 31-июлундагы № 34/10 токтомуна ылайык өзгөртүүлөр) 

 

"Sigue Money Transfer", "Форсаж" (Россия Почтасы) -CEL.INT.Ltd аттуу акча которуу системаларынын оператору 2015-жылдын 7-июлунда Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуу системалары боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган операторлордун реестринде 1035070715, 1036070715 номеринде каттоодон өткөн. 

 

"Тулпар" - "Финка Банк"ЖАКтын акча которуу системасынын оператору 2015-жылдын 3- июлунда Кыргыз Республикасынын аймагында акча которуу системасы боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган операторлордун реестринде 1034030715 номеринде каттоодон өткөн. 

 

«КГ МегаЛайн» ЖЧКсы 2015-жылдын 6-июлунда төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон: 

1. № 2015060715 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия. 

2. № 3014060715 -өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия. 

 

 

Төмөнкү алмашуу бюролоруна лицензиялар берилди: 

 

1. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Монета-Голд" ЖЧКсына 2015-жылдын 10-июлунда № 5341 лицензия берилди. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй пр. 125-47 

2. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна “Виктор” алмашуу бюросу " ЖЧКсына 2015-жылдын 8-июлунда № 5339 лицензия берилди. Дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу пр. 166. 

3. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "БМК Компани” ЖЧКсына 2015-жылдын 8-июлунда № 5338 лицензия берилди. Дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө 148-2. 

5. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Элина” ЖЧКсына 2015-жылдын 6-июлунда № 5337 лицензия берилди. Дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы көчө «Коктом» соода борбору. 

6. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Орунбаев” ЖЧКсына 2015-жылдын 6-июлунда № 5336 лицензия берилди. Дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Ленин атындагы көчө номерсиз (мындан ары н/з), «Туратали» базары 0-катар, № 77 контейнер. 

7. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Евро Винт” ЖЧКсына 2015-жылдын 6-июлунда № 5335 лицензия берилди. Дареги: Ош областы, Өзгөн шаары, Ленин атындагы көчө, н/з (багыты: РК «Аманбанк» ЖЧКсынын Өзгөн шаарындагы филиалы). 

8. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Нурислам-Ош” ЖЧКсына 2015-жылдын 6-июлунда № 5334 лицензия берилди. Дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев атындагы көчө 44а. 

9. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Капитал плюс” ЖЧКсына 2015-жылдын 6-июлунда № 5333 лицензия берилди. Дареги: Ош областы, Ош шаары, А. Навои атындагы көчө, н/з (багыты: «Келечек» базары). 

 

Төмөнкү алмашуу бюросуна берилген лицензия жокко чыгарылган: 

 

1. Жеке ишкер Игамбердиев Саибджан Халилджановичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 1-октябрында берилген №5059 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Борбордук базар 

2. Жеке ишкер Токторов Чынарбек Арзыматовичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 1-октябрында берилген №5057 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Борбордук базар 

3. Жеке ишкер Бездорнов Олег Ивановичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 11-сентябрында берилген №5049 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө 148/2. 

4. Жеке ишкер Абасов Расим Мустафа оглы мырзага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 23-июлунда берилген №5024 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Бишкек шаары, Чүй пр. 125-үй, «Миг» алмашуу бюросу 

5. Жеке ишкер Кенжетаев Анарбай Токтобаевичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 4-июлунда берилген №4999 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы көчө, н/з “Коктом” соода комплекси 

6. Жеке ишкер Усманов Абдумахамат Рахимжановичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 4-июлунда берилген №4998 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы көчө 266-үй. 

7. «Бай+Кут» ЖЧКсына нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 9-июлунда берилген №5002 лицензия жокко чыгарылган. Дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Нургазыев атындагы көчө, н/з - Борбордук базар