Кайта келүү

 Конъюнктура: 1 - 5 июнь

 

2015-жылдын 1-июнундагы Инвестбанк "Иссык-Куль" ААКсынын консерваторунун отчетунун негизинде Улуттук банк Башкармасы тарабынан анын төлөө жөндөмсүздүүлүгүн белгилөө боюнча чечим кабыл алынып, ушул жылдын 3-июнунан тартып лицензиясы кайтарылып алынган. Атайын администраторду дайындоо боюнча мындан аркы жол-жоболор Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-декабрындагы № 58/9 токтому менен бекитилген “Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобонун талаптарына ылайык 8 уюм Улуттук банктын лицензиясына ээ болгон. 

"Банктар аралык процессинг борбору" ЖАК  2015-жылдын 12-майында төмөнкү иш багытын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияга ээ болгон:  

 № 2001120515 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия.  

"Дароо жөнөтүлүүчү төлөмдөр системасы” ЖЧКсы 2015-жылдын 12-майында төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:   

1. № 2002120515 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия.  

2. № 3001120515 -өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия. 

"Мобильник" ЖЧКсы 2015-жылдын 29-майында төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:   

3. № 2003290515 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия. 

4. № 3002290515 - өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия.   

"Мобилдик капчык" ЖЧКсы 2015-жылдын 29-майында төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:   

5. № 2004290515 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия. 

6. №3003290515 - өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия.  

"BM Technologies" ЖЧКсы 2015-жылдын 29-майында төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:    

1. № 2005290515 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия.  

2. №3004290515 - өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия.  

"KYRTELSAT" (КЫРТЕЛСАТ) ЖЧКсы 2015-жылдын 1-июнунда төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:   

3.  № 2006010615 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия.  

4. №3005010615 - өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия.    

" Квикпэй Системасы " ЖЧКсы 2015-жылдын 1-июнунда төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:  

1. № 2007010615 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия.  

2. №3006010615 - өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия.   

"Алимбек ЖСМ" ЖЧКсы 2015-жылдын 1-июнунда төмөнкү иш багыттарын жүзөгө ашыруу укугуна төмөнкү лицензияларга ээ болгон:  

1. № 2008010615 - төлөм системасынын процессинг, клиринг борборунун катышуучуларынан болгон үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана сунуштоого лицензия.  

2. №3007010615 - өз иш натыйжасынан болуп саналбаган маалымат технологияларына, электрондук каражаттарга жана төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына таянуу менен төлөм системасы аркылуу үчүнчү жактардын пайдасына товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу кызматын сунуштоого лицензия.   

 

  

 

www.finsabat.kg интернет-сайтында У.С.Хихматов, М.Т.Койчуева  авторунан болгон “Финансылык сабаттуулук негиздери” окуу китеби жарыялангандыгын маалымдайбыз. (Рецензенттер:  Кыргыз-Россия Славян Университетинин профессору, экономика илимдеринин доктору Д.Ч.Бектенова жана экономика илимдеринин кандидаты У.К.Сарбанов). Аталган окуу китеби «ФИНКА Банк» ЖАК менен Кыргыз-Россия Славян университетинин биргелешкен долбоорунун алкагында иштелип чыккан. Окуу китебинин бет ачаары Финансы жана финансылык менеджмент биринчи улуттук конгрессинде 2015-жылдын 17-апрелинде Ош шаарында өткөрүлгөн.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Лада Орозбаева Дүйнөлүк банктын миссиясы менен жолугушту. Төраганын орун басары Лада Орозбаева Дүйнөлүк банктын " Финансылык секторду өнүктүрүү" долбоору боюнча миссиясынын жетекчиси Джевдет Унал менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушунун жүрүшүндө Лада Орозбаева Дүйнөлүк банктын миссиясынын өкүлүнө Улуттук банктын калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча иши, ошондой эле Улуттук банктын эксперттери тарабынан калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча долбоордун концепциясын иштеп чыгуу туурасында айтып берди.   

Мындан тышкары тараптар керектөөчүлөрдүн укугун коргоого тиешелүү бир катар маселелерди, банк кодексинин долбоорун, кризиске каршы башкаруу жана финансылык секторду өнүктүрүү боюнча бир катар долбоорлорду талкуулашты. Жолугушуунун соңунда тараптар мындан аркы кызматташууга даяр экендиктерин билдиришти. 

 

Төмөнкү алмашуу бюролору лицензияларга ээ болду: 

1. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Курс плюс» ЖЧКсына 2015-жылдын 1-июнунда №5296 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3294 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Абдрахманов атындагы көчө 148, 1-батир.  

2. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Фархат-Гари» ЖЧКсына 2015-жылдын 3-июнунда №5297 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3295 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Чүй областы, Сокулук айылы Фрунзе көчөсү 134.  

3. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Адыл+К» ЖЧКсына 2015-жылдын 4-июнунда №5298 лицензия берилди. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району Кочкор-Ата айылы Октябрь көчөсү номерсиз, (багыты: борбордук базар түштүк тарабынан 1-өтмөк 5).  

4. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Байсал-Б» ЖЧКсына 2015-жылдын 4-июнунда №5299 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3298 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Абдрахманов атындагы көчө 144/6.  

5. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «ЯСИЙН» ЖЧКсына 2015-жылдын 4-июнунда №5300 лицензия берилди. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы Жалал-Абад шаары (багыты: "Мариям" бут кийим базарынын жанында).  

6. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Ислам КЭШ» ЖЧКсына 2015-жылдын 5-июнунда №5301 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3299 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Чуйская областы, Чалдыбар айылы Ленин атындагы көчө 526.  

7. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна "Золотой Курс” ЖЧКсына 2015-жылдын 5-июнунда №5302 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3300 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Чүй областы, Чалдыбар айылы Ленин атындагы көчө 524.  

8. Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна «Ынтымак плюс» ЖЧКсына 2015-жылдын 5-июнунда №5303 лицензия берилди. Алмашуу бюросу №3301 каттоодон өткөн. Юридикалык дареги: Бишкек шааары Ден Сяопин атындагы көчө 2 33-батир  

1) «Тимофей компани» ЖЧКсына 2015-жылдын 1-июнунда №3293 лицензия берилди. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Дордой базары Кожевенная көчөсү 1 контейнер №2-т, Түндүк жактагы унаа токтотуучу жай  

2) «Исхак и Исаак» ЖЧКсына 2015-жылдын 3-июнунда №3296 лицензия берилди. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Абдрахманов атындагы көчө 146-2.  

3) «MCS Agency» (эМ Си эСЭджинси) ЖЧКсына 2015-жылдын 3-июнунда №3297 лицензия берилди. Юридикалык дареги: Бишкек шаары Абдрахманов атындагы көчө 119 А. 

Төмөнкү алмашуу бюролоруна берилген лицензиялар жокко чыгарылган: 

1. Жеке ишкер Чекушева Гульсима Салимьяновнага нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2012-жылдын 14-июнунда берилген № 4988 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району Пульгон айылы Гагарин атындагы көчө номерсиз борбордук базар.  

2. Жеке ишкер Кузибаев Сайдахмат Батировичке нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 4989 лицензия жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району Пульгон айылы Гагарин атындагы көчө номерсиз, борбордук базар.